Post HBO Opleidingen | Cultuurbegeleider

Opleiding Cultuurbegeleider (post-HBO)

Cultuureducatie in het hart van het onderwijs


In het onderwijs wordt cultuureducatie steeds meer gezien als onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in bijvoorbeeld theater, muziek, dans of literatuur stimuleren de ontwikkeling van het cultureel (zelf)bewustzijn van leerlingen. En ook de verbeeldingskracht, het waarnemingsvermogen en creatieve en communicatieve vaardigheden.

Kom op 14 september naar onze live bijeenkomst! Meld je hier aan.
 

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor cultuurcoördinatoren binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Professionalisering van de taken van de cultuurcoördinator geeft een school de mogelijkheid om cultuuronderwijs kwalitatief te verankeren. Zowel in de dagelijkse praktijk als in het beleid van de school. 

Wat leer je?

Je leert hoe je cultuureducatie in het hart van het onderwijs brengt en het schoolteam hierin meeneemt en ondersteunt. Je ontvangt inhoudelijke kennis en leert een plan van aanpak te ontwikkelen om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren. De opleiding is praktisch opgezet en koppelt theorie aan de praktijk. Na afronding ontvang je het diploma Post HBO Nederland. Lees meer over wat een Post HBO Opleiding inhoudt. 

Programma

De inhoud van de opleiding is opgebouwd uit vier thema's, verdeeld over één schooljaar. In negen bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inhoud en samenhang cultuuronderwijs

 • Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
 • Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
 • Kwaliteit van cultuuronderwijs beoordelen op de eigen school

Randvoorwaarden voor cultuuronderwijs en verandermanagement

 • Financiering van cultuureducatie
 • Het bereiken van veranderingen in school
 • Het bereiken van doelen en intern en extern samenwerken

Leerlijnen en vakintegratie

 • Verbinding tussen de verschillende kunstdisciplines onderling en overige vakken

 • Inzicht verwerven in culturele ontwikkelingsfasen van leerlingen
 • Inhoudelijke kennis ontwikkelen binnen de deelgebieden dans, muziek, literatuur, drama, beeldend, audiovisueel en media-erfgoededucatie
 • De inhoud van de deelgebieden onderling verbinden
 • Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie

Plan van aanpak

 • Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden voor de verantwoording van het plan van aanpak voor de eigen school
 • Draagvlak creëren en een taakverdeling opzetten voor cultuureducatie op de eigen school
 • Begeleiden en coachen van collega’s
 • Begeleiden van de opzet en uitvoering van veranderingen op de eigen school
                                                                                        

Samenwerkingspartners 

Om de opleiding mogelijk te maken werken we samen met docenten van de organisaties Mocca en Kunst Centraal. Daarnaast nodigen we gastdocenten uit met een specifieke expertise. Voor een overzicht van de docenten zie onderaan de webpagina.
 

Praktische informatie

 Aantal studie-uren  420 per schooljaar inclusief 70 uur voor bijeenkomsten en individuele begeleiding (contacturen)
 Vooropleiding  HBO Bacheloropleiding 
 Basiscursus Interne Cultuurcoördinator via Kunst Centraal of vergelijkbaar
 Of je beschikt over voldoende praktijkervaring
 Vorm Eén keer per maand een dag. Negen bijeenkomsten gedurende één schooljaar
 Intakegesprekken  September en oktober 2021
 Kosten € 2.650,- inclusief administratie- en materiaalkosten en diploma
 Exclusief kosten voor lunch en zelf aan te schaffen literatuur (ca. € 175,-)
 De opleidingskosten zijn vrij van BTW
 Lesgeld en uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop zijn aftrekbaar
 Lesdagen Vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Voor de exacte data zie onderaan de webpagina bij 'Planning'
 Leslocatie Utrecht (Marnix Academie), Bunnik (Kunst Centraal) en Amsterdam (Mocca)
 Begeleiding Individueel, 4 uur per deelnemer
 Start Vrijdag 29 oktober 2021
 Inschrijven Het is niet meer mogelijk om je voor deze opleiding in te schrijven
 Contact Stuur een mail of whatsapp bericht: 06 11 14 06 95
 Voor inhoudelijke informatie: mail docent Linda van Boxtel

 

Aantal bijeenkomsten

9

Studiebelastinguren

420,0

Lesdagen

We bieden de opleiding fysiek aan, tenzij anders aangegeven. En met de voorwaarde dat dit mogelijk is volgens de actuele richtlijnen van het RIVM.

De data van de lesdagen in schooljaar 2022/2023 worden in februari/maart op deze plaats gepubliceerd.

 

Stuur een mail of whatsapp bericht: 06 11 14 06 95. Voor inhoudelijke informatie: mail docent Linda van Boxtel