Rekenen na de scholensluitingen

Hoe pak je het reken-wiskundeonderwijs aan op de school in je klas ten gevolge van de scholensluitingen bij Covid19? Wat kun je als school/leerkracht doen tijdens het reguliere reken-wiskundeonderwijs en tijdens speciale lessen?

Opbrengst

Aan het einde van dit Webinar weet je: 

  • welke tools je kunt inzetten om verantwoorde keuzes te maken om de doorgaande reken-wiskundelijn in de school te borgen; 
  • hoe je een Plan van Aanpak kunt ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren voor speciale reken-wiskundelessen 

Over het programma

Ten gevolge van de schoolsluiting(en) door Covid19 staan de scholen voor belangrijke keuzes in het aanbieden van de reken-wiskundeinhouden. Hoe draag je zorg voor juiste en verantwoorde keuzes en borg je de doorgaande lijn? 

In dit Webinar wordt ingegaan op hoe je speciale rekenlessen kunt organiseren en rekeninhoudelijk vorm kunt geven.  Daarnaast worden verschillende praktische tools aangereikt die je kunt inzetten bij het maken van de verantwoorde keuzes.

Bijzonderheden

Voor het borgen van een doorgaande rekenontwikkeling ten gevolgde van de scholensluitingen hebben scholen subsidies kunnen aanvragen.  

Voor wie?

Leraren basisonderwijs en rekencoördinatoren 

De prijs is inclusief administratiekosten.

Inschrijven voor dit webinar is niet meer mogelijk.

Docenten

Henk Logtenberg

Kosten

€120

Aantal bijeenkomsten

1

Studiebelastinguren

1,5

Online bijeenkomst

donderdag 23 september 2021 15.30-17.00 uur

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Henk Logtenberg. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.