Specialist Toekomstgericht onderwijs (Post-HBO)

Na deze post-hbo-opleiding kun jij succesvol aan de slag met onderwijsontwikkeling op het gebied van toekomstgericht onderwijs.

8 bijeenkomsten  |  Start januari 2024  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Schrijf je in voor de opleiding

Wat levert de post-hbo-opleiding Specialist Toekomstgericht onderwijs jou op?

Na afronding van deze opleiding kun je een schoolontwikkeling leiden en weet je jouw collega’s op professionele wijze te ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van eigentijds onderwijs in de klas. Eigentijds onderwijs gaat niet alleen over het benutten en blijven onderzoeken van de kansen van ICT, maar ook over het vormgeven van uitdagend onderwijs, het stimuleren van zelfsturing, leren zichtbaar maken, kritisch denken, onderzoekend leren, creativiteit, burgerschapsvorming en mediawijsheid. Je maakt zelf een keuze waarin jij je zou willen specialiseren tijdens deze opleiding en waar jouw schoolontwikkeling dus over gaat. 

Wat is het belang van deze post-hbo-opleiding? 

In de afgelopen tien jaar is ons onderwijs onder invloed van technologische innovatie veranderd. De opkomst van de computer, internet, digitale schoolborden en tablets maken kennis sneller, toegankelijker en overdraagbaar. De invloed van deze verandering op de manier waarop leerlingen en leraren leren en samenwerken is groot. Technologie heeft impact op de banen waarvoor we onze leerlingen opleiden, de manier waarop we met elkaar in contact staan en de momenten waarop en waar we leren. 

Scholen hebben de maatschappelijke opdracht om kinderen voor te bereiden op een onbekende toekomst. De toekomst vraagt vaardigheden van de leraar die tegemoet komen aan de nieuwe manieren van informatieverwerving en –verwerking van leerlingen en het vormgeven van het Leven Lang Leren. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe generatie leermiddelen die in staat zijn om individuele leerlingen en groepen leerlingen beter te ondersteunen bij hun leerproces. Ook het onderzoekend leren, het kritisch denken en creatief handelen ondersteunen dit proces. Wat dit betekent voor het onderwijs is onderwerp van deze opleiding. 

Opbouw van de post-hbo-opleiding Specialist Toekomstgericht Onderwijs

Met je team of een deel daarvan bepaal je op welk deelgebied van toekomstgericht onderwijs je de schoolontwikkeling gaat richten. Vervolgens werk je tijdens de opleiding aan onderstaande doelen, deels gericht op de schoolontwikkeling en deels gericht op je eigen ontwikkeling als Specialist Toekomstgericht Onderwijs. 

Hoofddoel 

Je kunt in de (eigen) schoolorganisatie, op basis van de schoolverlegenheidssituatie en een teamvisie op toekomstgericht onderwijs, een specifieke schoolontwikkeling plannen,  realiseren en verantwoorden op het gebied van toekomstgericht onderwijs.​ 

Subdoelen 

  • Je kunt toekomstgerichte leeractiviteiten ontwerpen en uitvoeren​ in je eigen klas en je bent daarmee een inspirator voor collega’s en leerlingen. 
  • Je kunt de waarde van diverse ICT-toepassingen voor het eigen onderwijs onderzoeken​. 
  • Je kunt met het team een gemeenschappelijke visie ontwikkelen en hierdoor draagvlak creëren​. 
  • Je kunt als meewerkend voorman of -vrouw de schoolontwikkeling leiden, waarbij je je keuzes en activiteiten onderbouwt vanuit literatuur over veranderprocessen en over de specifieke schoolontwikkeling. 

Structuur van de opleiding 

De opleiding is opgezet als een doorgaand leerarrangement, waarin acht thema’s centraal staan. Er vindt een lesdag per maand op de Marnix Academie plaats en er wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving waarin het leren tussen de bijeenkomsten wordt gefaciliteerd en gestimuleerd, het materiaal wordt aangeboden en waarbij gebruik wordt gemaakt van kennisclips, chats, skype, discussieplatforms en een digitaal portfolio. 

Bijeenkomsten 

De bijeenkomsten kennen een vaste structuur: 

  • een introductie van het thema van de dag 
  • een theoretische verdieping van het thema 
  • praktische tools om de volgende dag mee aan de slag te kunnen in de klas en met je collega’s 
  • een leerkring waarbij leren van elkaar en het voorbereiden van activiteiten voor de schoolontwikkeling centraal staan 
  • een workshop of presentatie van een specialist 

​Bijeenkomst 1: Introductie in toekomstgericht onderwijs 

Na een intake starten we met het verkennen van maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot veranderend onderwijs. Wat betekent toekomstgericht onderwijs? Wat is 21e eeuws leren? Op welke manieren geven scholen daar vorm aan? 

Bijeenkomst 2: Leren in de 21e eeuw 

Welke visies zijn er op leren? Hoe kan aandacht worden besteed aan de 21e eeuwse vaardigheden? Hoe leren kinderen, ook kijkende naar de nieuwste inzichten over ons brein, over executieve functies en over mindset?  Hoe leren collega’s van het eigen werk, van dat van anderen, van elkaar in jouw organisatie? 

Bijeenkomst 3: Eigenaarschap van leren 

Hoe krijg je eigenaarschap van het leren bij kinderen? Hoe ontstaat eigenaarschap en zelfregulatie en hoe kunnen we dat vormgeven in ons onderwijs? Hoe kan onderzoekend leren worden vormgegeven? Hoe kan je het leren zichtbaar maken voor leerlingen? Samenwerkend leren, differentiëren, passend onderwijs, interactieve instructie, inzet digitale leermiddelen: het komt allemaal aan bod. We scrummen over de schoolontwikkeling. 

Bijeenkomst 4: Gepersonaliseerd leren en de onderwijskundige inzet van ICT 

Wat zijn voor- en nadelen van gepersonaliseerd leren? Hoe kan je technologie als Snappet, Gynzy, Bingel en andere systemen inzetten voor goed reken- en taalonderwijs en differentiatie? Wat is er nog meer nodig? Hoe maken we kinderen mediawijs? 

Bijeenkomst 5: Teamleren 

Tijdens deze ochtend komt een inspirerende spreker. Ook de directeuren worden uitgenodigd. Hoe neem ik mijn collega’s mee in deze schoolontwikkeling? Hoe zorg ik dat we samen hiermee aan de slag kunnen? Welke activiteiten kan ik met mijn team doen om verder te komen met deze schoolontwikkeling? 

Bijeenkomst 6: Ontwerpen van toekomstgericht onderwijs 

Hoe kan ik vakintegratie nog meer vormgeven? Welke technologie en apps kan ik inzetten om uitdagend onderwijs te kunnen bieden? Welke tools kan ik gebruiken om de creativiteit, burgerschapsvorming en het probleemoplossend vermogen te stimuleren. Tijdens deze dag ga je oefenen met apps, greenscreen, virtual reality en augmented reality. 

Bijeenkomst 7: Nader in te vullen. 

Toekomstgericht onderwijs betekent ook dat het onderwijs niet dichtgetimmerd is. Tijdens de vorige bijeenkomsten is ook steeds ruimte voor keuzes. Deze hele bijeenkomst wordt nader ingevuld in overleg met de groep. Vorige jaren werd bijvoorbeeld gekozen voor: programmeren, digitale portfolio’s, Artificial Intelligence, tools voor onderzoekend leren. 

Bijeenkomst 8: Mijn professionele identiteit 

Hoe deel ik mijn kennis en inspireer anderen? Hoe inspireer ik kinderen en collega’s? Wat is mijn professionele identiteit? Ook sluiten we vandaag met elkaar af door elkaar te inspireren met het geleerde in deze opleiding. 

Voor wie is deze post-hbo-opleiding Specialist Toekomstgericht onderwijs ?  

Leraren, ICT-ers, Intern Begeleiders en schoolleiders in het basisonderwijs met interesse in 21e eeuwse vaardigheden en leerprocessen. Deelnemers zijn betrokken bij de onderwijsontwikkeling van de school. In overleg kunnen ook leraren uit het vo en mbo aansluiten. 
 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo-opleiding Specialist Toekomstgericht onderwijs? Neem dan contact op met Jolijn van de Hoef. Zij helpt je graag verder. 

Met praktische vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum  

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland  

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s  
 

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister.

Docenten

Suzan de Kleer

Kosten

€2.936

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350

Lesdata

donderdag 18 januari 2024 10.00-16.30 uur inclusief intake
donderdag 15 februari 2024 10.00-16..30 uur  
donderdag 4 april 2024 10.00-16..30 uur  
donderdag 30 mei 2024 10.00-16..30 uur  
donderdag 20 juni 2024 10.00-16..30 uur  
donderdag 19 september 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 10 oktober 2024 10.00-16.30 uur  
donderdag 7 november 2024 10.00-16.30 uur  

 

Afronding & diplomering: certificering 

De opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Specialist Toekomstgericht onderwijs en word je opgenomen in het abituriëntenregister. 
 

Na de opleiding Specialist Toekomstgericht onderwijs (Post-HBO) 

Na deze opleiding kun je aan de slag als onderwijskundig ict-er en/of Specialist Toekomstgericht onderwijs. Je bent in staat een onderwijskundige verandering in de school teweeg te bregen in combinatie met een toekomstgericht onderwijskundig thema. 

Interessante vervolgopleidingen zijn: 

Specialist Digitale geletterdheid (Post-HBO)
Master Onderwijs & Technologie
Masterclass Gepersonaliseerd Onderwijs & Learning Analytics 


Veelgestelde vragen

Welke medewerking van mijn school is nodig voor het volgen van de opleiding? 

Tijdens de opleiding wordt door de deelnemers gewerkt aan een schoolontwikkelingsvraag in het kader van 21e eeuws leren. Deze wordt in samenspraak met de eigen school bepaald. De deelnemers vormen een denktank met enkele collega's om te zorgen voor de voortgang van de schoolontwikkeling op het gebied van 21e eeuws leren. 

Wat voor inzet wordt er van mij verwacht? 

Deelnemers gaan op hun school de rol van inspirator op het gebied van 21e eeuws vervullen. Zij moeten daarom bereid zijn in deze rol te groeien. 

 

Met praktische vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau. Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Jolijn van de Hoef. Het MOC Servicebureau is ook bereikbaar via Whatsapp