Specialist Toekomstgericht onderwijs (Post-HBO)

Succesvol aan de slag met onderwijsontwikkeling op het gebied van toekomstgericht onderwijs. 

De opleiding start op 19 januari. Je kunt je nu nog inschrijven.                         Meld je aan 

Opbrengst

Je kunt een schoolontwikkeling leiden en je weet jouw collega’s op professionele wijze te ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van eigentijds onderwijs in de klas. Eigentijds onderwijs gaat niet alleen over het benutten en blijven onderzoeken van de kansen van ICT, maar ook over het vormgeven van uitdagend onderwijs, het stimuleren van zelfsturing, leren zichtbaar maken, kritisch denken, onderzoekend leren, creativiteit, burgerschapsvorming en mediawijsheid. Je maakt zelf een keuze waarin jij je zou willen specialiseren tijdens deze opleiding en waar jouw schoolontwikkeling dus over gaat.  

Over het programma

Waarom de opleiding Specialist Toekomstgericht Onderwijs?

In de afgelopen 10 jaar is ons onderwijs onder invloed van technologische innovatie veranderd. De opkomst van de computer, internet, digitale schoolborden en tablets maken kennis sneller, toegankelijker en overdraagbaar. De invloed van deze verandering op de manier waarop leerlingen en leraren leren en samenwerken is groot. Technologie heeft impact op de banen waarvoor we onze leerlingen opleiden, de manier waarop we met elkaar in contact staan en de momenten waarop en waar we leren.

Scholen hebben de maatschappelijke opdracht om kinderen voor te bereiden op een onbekende toekomst. De toekomst vraagt vaardigheden van de leraar die tegemoet komen aan de nieuwe manieren van informatieverwerving en –verwerking van leerlingen en het vormgeven van het Leven Lang Leren. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe generatie leermiddelen die in staat zijn om individuele leerlingen en groepen leerlingen beter te ondersteunen bij hun leerproces. Ook het onderzoekend leren, het kritisch denken en creatief handelen ondersteunen dit proces. Wat dit betekent voor het onderwijs is onderwerp van deze opleiding.

Wat kun je als specialist Toekomstgericht Onderwijs?

Met je team of een deel daarvan bepaal je op welk deelgebied van toekomstgericht onderwijs je de schoolontwikkeling gaat richten. Vervolgens werk je tijdens de opleiding aan onderstaande doelen, deels gericht op de schoolontwikkeling en deels gericht op je eigen ontwikkeling als Specialist Toekomstgericht Onderwijs.

Hoofddoel

Je kunt in de (eigen) schoolorganisatie, op basis van de schoolverlegenheidssituatie en een teamvisie op toekomstgericht onderwijs, een specifieke schoolontwikkeling plannen,  realiseren en verantwoorden op het gebied van toekomstgericht onderwijs.​

Subdoelen

  • Je kunt toekomstgerichte leeractiviteiten ontwerpen en uitvoeren​ in je eigen klas en je bent daarmee een inspirator voor collega’s en leerlingen.
  • Je kunt de waarde van diverse ICT-toepassingen voor het eigen onderwijs onderzoeken​.
  • Je kunt met het team een gemeenschappelijke visie ontwikkelen en hierdoor draagvlak creëren​.
  • Je kunt als meewerkend voorman of -vrouw de schoolontwikkeling leiden, waarbij je je keuzes en activiteiten onderbouwt vanuit literatuur over veranderprocessen en over de specifieke schoolontwikkeling.

Structuur van de opleiding

De opleiding is opgezet als een doorgaand leerarrangement, waarin acht thema’s centraal staan. Er vindt een lesdag per maand op de Marnix Academie plaats en er wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving waarin het leren tussen de bijeenkomsten wordt gefaciliteerd en gestimuleerd, het materiaal wordt aangeboden en waarbij gebruik wordt gemaakt van kennisclips, chats, skype, discussieplatforms en een digitaal portfolio.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten kennen een vaste structuur:

  • een introductie van het thema van de dag;
  • een theoretische verdieping van het thema;
  • praktische tools om de volgende dag mee aan de slag te kunnen in de klas en met je collega’s;
  • een leerkring waarbij leren van elkaar en het voorbereiden van activiteiten voor de schoolontwikkeling centraal staan;
  • een workshop of presentatie van een specialist.

​​Bijeenkomst 1: Introductie in toekomstgericht onderwijs
Na een intake starten we met het verkennen van maatschappelijke ontwikkelingen die leiden tot veranderend onderwijs. Wat betekent toekomstgericht onderwijs? Wat is 21e eeuws leren? Op welke manieren geven scholen daar vorm aan?

Bijeenkomst 2: Leren in de 21e eeuw
Welke visies zijn er op leren? Hoe kan aandacht worden besteed aan de 21e eeuwse vaardigheden? Hoe leren kinderen, ook kijkende naar de nieuwste inzichten over ons brein, over executieve functies en over mindset?  Hoe leren collega’s van het eigen werk, van dat van anderen, van elkaar in jouw organisatie?

Bijeenkomst 3: Eigenaarschap van leren
Hoe krijg je eigenaarschap van het leren bij kinderen? Hoe ontstaat eigenaarschap en zelfregulatie en hoe kunnen we dat vormgeven in ons onderwijs? Hoe kan onderzoekend leren worden vormgegeven? Hoe kan je het leren zichtbaar maken voor leerlingen? Samenwerkend leren, differentiëren, passend onderwijs, interactieve instructie, inzet digitale leermiddelen: het komt allemaal aan bod. We scrummen over de schoolontwikkeling.

Bijeenkomst 4: Gepersonaliseerd leren en de onderwijskundige inzet van ICT
Wat zijn voor- en nadelen van gepersonaliseerd leren? Hoe kan je technologie als Snappet, Gynzy, Bingel en andere systemen inzetten voor goed reken- en taalonderwijs en differentiatie? Wat is er nog meer nodig? Hoe maken we kinderen mediawijs?

Bijeenkomst 5: Teamleren
Tijdens deze ochtend komt een inspirerende spreker. Ook de directeuren worden uitgenodigd. Hoe neem ik mijn collega’s mee in deze schoolontwikkeling? Hoe zorg ik dat we samen hiermee aan de slag kunnen? Welke activiteiten kan ik met mijn team doen om verder te komen met deze schoolontwikkeling?

Bijeenkomst 6: Ontwerpen van toekomstgericht onderwijs
Hoe kan ik vakintegratie nog meer vormgeven? Welke technologie en apps kan ik inzetten om uitdagend onderwijs te kunnen bieden? Welke tools kan ik gebruiken om de creativiteit, burgerschapsvorming en het probleemoplossend vermogen te stimuleren. Tijdens deze dag ga je oefenen met apps, greenscreen, virtual reality en augmented reality.

Bijeenkomst 7: Nader in te vullen.
Toekomstgericht onderwijs betekent ook dat het onderwijs niet dichtgetimmerd is. Tijdens de vorige bijeenkomsten is ook steeds ruimte voor keuzes. Deze hele bijeenkomst wordt nader ingevuld in overleg met de groep. Vorige jaren werd bijvoorbeeld gekozen voor: programmeren, digitale portfolio’s, Artificial Intelligence, tools voor onderzoekend leren.

Bijeenkomst 8: Mijn professionele identiteit
Hoe deel ik mijn kennis en inspireer anderen? Hoe inspireer ik kinderen en collega’s? Wat is mijn professionele identiteit? Ook sluiten we vandaag met elkaar af door elkaar te inspireren met het geleerde in deze opleiding. 

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Specialist Toekomstgericht onderwijs.

Voor wie?

Leraren, ICT-ers, Intern Begeleiders en schoolleiders in het basisonderwijs met interesse in 21e -eeuwse vaardigheden en leerprocessen. Deelnemers zijn betrokken bij de onderwijsontwikkeling van de school. In overleg kunnen ook leraren uit het VO en MBO aansluiten.  

Veelgestelde vragen

Welke medewerking van mijn school is nodig voor het volgen van de opleiding?

Tijdens de opleiding wordt door de deelnemers gewerkt aan een schoolontwikkelingsvraag in het kader van 21e eeuws leren. Deze wordt in samenspraak met de eigen school bepaald. De deelnemers vormen een denktank met enkele collega's om te zorgen voor de voortgang van de schoolontwikkeling op het gebied van 21e eeuws leren.

Wat voor inzet wordt er van mij verwacht?

Deelnemers gaan op hun school de rol van inspirator op het gebied van 21e eeuws vervullen. Zij moeten daarom bereid zijn in deze rol te groeien.

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’  

De start van deze opleiding is naar januari verschoven. Zie data!

De prijs is inclusief lunches, administratie en materiaalkosten, diploma en terugkomdag na een jaar.

Docenten

Suzan de Kleer

Kosten

€2.850

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

350,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdata

donderdag 19 januari 2023 10.00-16.30 uur Inclusief intake
donderdag 16 februari 2023 10.00-16.30 uur  
donderdag 6 april 2023 10.00-16.30 uur  
donderdag 1 juni 2023 10.00-16.30 uur  
donderdag 22 juni 2023 10.00-16.30 uur  
donderdag 21 september 2023 10.00-16.30 uur  
donderdag 12 oktober 2023 10.00-16.30 uur  
donderdag 10 november 2023 10.00-16.30 uur  

 

Een terugkomdag na een jaar. 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Jolijn van de Hoef. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.