Versterk de projectles! Meten en meetkunde; aan de slag met het verbeteren van (school)resultaten

Meet- en meetkunderesultaten omhoog door doelgerichte vormgeving van de projectlessen.

Opbrengst

Je ontwerpt doelgericht projectlessen zodat de meet- en meetkunderesultaten van alle leerlingen verbeteren en er een doorgaande leerlijn ontstaat van groep 1 t/m groep 8. 

Over het programma 

Meten en meetkunde krijgen in veel reken-wiskundemethodes voornamelijk een plek in zogenaamde ‘projectlessen’. Op deze manier komen ze vaak 'af en toe' en verspreid over de verschillende leerjaren aan bod. Veel leerlingen hebben echter moeite om de leerdoelen van meten en meetkunde te behalen. Zij vallen bijvoorbeeld uit op het metriek stelsel, blijven formules en definities als oppervlakte, omtrek en inhoud door elkaar halen of blijven moeite ervaren bij het rekenonderdeel klokkijken. 

In een begeleidingstraject wordt samen met de schoolleider, intern begeleider en/of rekencoördinator op basis van een analyse van de resultaten op de verschillende rekenonderdelen van ‘meten en meetkunde’ een focus bepaald voor de rekentraining. Vervolgens wordt er een teamtraining ontworpen voor de school, waarin aandacht is voor het onderwijs gericht op dit rekenonderdeel. In deze teamtraining wordt ingegaan op hoe het inzicht wordt vergroot en op het ontwerpen van een doorlopende leerlijn voor dit rekenonderdeel. 

Onderwerpen die in de teamtraining aan de orde komen, zijn:  

  • Welke leerdoelen zijn cruciaal binnen het gekozen rekenonderdeel en hoe worden deze aangeboden in de rekenmethode? 

  • Waar lopen de leerlingen tegenaan, wat vinden zij lastig bij dit rekenonderdeel? Zijn er hiaten in de leerlijn? 

  • Didactische principes helpend voor de rekenontwikkeling voor de domeinen meten/meetkunde en het betreffende rekenonderdeel. 

  • Ontwerphandvatten voor het betekenisvol maken van de leerstof en het vergroten van inzicht van leerlingen specifiek gericht op het gekozen rekenonderdeel (focus van de training). 

Voor wie?

Schoolteams primair onderwijs en voortgezet onderwijs, rekencoördinatoren, intern begeleiders, directie en leraren basisonderwijs

Aantal bijeenkomsten

n.t.b.

Studiebelastinguren

n.t.b.

In overleg

Inhoudelijke informatie: Martine van Schaik