Zij-instroom

Zie jij jezelf als leerkracht voor de klas staan? En denk jij erover na om met de pabo te beginnen? Bekijk de online informatiebijeenkomst van de Marnix Academie over het Zij-instroomtraject en de deeltijd-pabo terug die op 2 juni werd gehouden.

Is leraar basisonderwijs iets voor jou? 
Om dit eerst te verkennen kun je een zelftest doen én naar een van onze voorlichtingsbijeenkomsten komen 

Zij-instroomtraject of deeltijd-pabo? 
Heb je een hbo- of een wo-bacheloropleiding afgerond en wil je als leerkracht aan de slag in het basisonderwijs? Dan zijn er bij de Marnix Academie twee mogelijkheden om versneld je bevoegdheid te halen. 

Zij-instroomtraject

Heb je een hbo- of een wo-bacheloropleiding afgerond en bij voorkeur al ervaring op het gebied van pedagogiek/didactiek? Dan kun je ervoor kiezen om via het zij-instroomtraject je lesbevoegdheid te halen. Dit traject biedt de mogelijkheid om direct bevoegd voor de groep te staan. Je hebt daarvoor een aanstelling aan een school nodig en je moet vooraf een geschiktheidsonderzoek afleggen. Dan ga je twee jaar werken en tegelijk studeren. Dus eerst een school of bestuur vinden die met jou als zij-instromer wil startenKijk daarvoor bijvoorbeeld eens bij Regionale transfercentra, zoals Transvita.  

Wat houdt een zij-instroomtraject in? 
Een zij-instroomtraject start na een uitgebreid geschiktheidsonderzoek, aangevraagd door het schoolbestuur waar je werkzaam bent of wilt gaan werken. Eventueel kun je het geschiktheidsonderzoek ook zelf aanvragen. Na een positieve uitslag van het geschiktheidsonderzoek kun je in principe direct voor de klas. Je start dan ook je opleiding die je binnen twee jaar met een bekwaamheidsonderzoek afsluit. Het traject van scholing en begeleiding is afgestemd op eerdere opleidings- en werkervaring en passend bij de door jou te verwerven competenties. Je werkt daarnaast twee, drie of vier dagen op de school en daarnaast besteed je één dag aan studeren, waarvan een halve dag les en een halve dag zelfstudie. 

Een zij-instroomtraject is dus opgebouwd uit drie onderdelen:

Meer informatie 
Aanmelden Voor geschiktheidsonderzoek, informatie over kosten en data Wiscat  

Verder lezen: 

Heb je vragen? Bekijk hieronder of jouw vraag ertussen staat of neem contact op met ons Servicebureau. 

Zij-instroom

 • Toegankelijk met minimaal afgeronde HBO/WO-bacheloropleiding 
 • Zelf zoeken van werkgever (school). Bijvoorbeeld via 'Voor de klas', de vacaturesite van Transvita
 • Eerst verplicht geschiktheidsonderzoek (assessment) 
 • Direct groepsverantwoordelijkheid (soms eerst  onder begeleiding van leerkracht van de school). 
 • Direct betaald als leerkracht 
 • Een avond in de week naar de opleiding 
 • Vraagt veel zelfregulatie, zelfstudie, transfer en reflectief vermogen 
 • Totale studiebelasting: 8 –10 uur per week voor studie. Daarnaast 2 – 4 dagen werk in het onderwijs.  
 • Aangepast scholingstraject 
 • Afronding: getuigschrift/lesbevoegdheid 
 • Subsidie beschikbaar voor werkgevers voor kosten geschiktheidsonderzoek, scholing en begeleiding. 

Deeltijd Pabo

 • Toegankelijk met minimaal afgeronde HBO/WO-bacheloropleiding of na toelatingsassessment (voorwaarde:Vwo-diploma of propedeuse hbo/wo) 
 • Zelf zoeken werkgever niet nodig 
 • Alleen assessment voor wie geen afgeronde HBO/WO-opleiding heeft 
 • Geleidelijke groepsverantwoordelijkheid: eerst stagelopen 
 • Eerste jaar onbetaalde stage. Vanaf tweede jaar mogelijkheid van betaald voor de klas (Regeling Versneld voor de klas) 
 • Twee avonden óf een hele dag per week naar de opleiding 
 • Meer begeleiding in het leren, zowel in de praktijk als in de opleiding 
 • Totale studiebelasting: 25-30 uur per week voor studie en stage. Daarnaast mogelijk ca. 3 dagen werk (bijvoorbeeld bij je huidige werk) 
 • Volledige bacheloropleiding 
 • Afronding: bachelorsdiploma (waarmee toegang tot sociale masters) 
 • Tegemoetkoming leraren beschikbaar voor studiekosten.  

Veelgestelde vragen

Heeft de Marnix Academie een lijst met scholen die geïnteresseerd zijn om met een zij-instromer te gaan werken ?

Nee, de Marnix Academie heeft geen lijst met scholen.

Waar moet ik opletten als ik een school ga benaderen?

Bedenk voor jezelf wat jij door werkervaring en eerdere opleiding een school te bieden hebt, wat jou waardevol maakt voor een basisschool. Vertel in je contact met de school dat de Marnix Academie een goed scholingsprogramma heeft, waarmee een brede kennisbasis is gegarandeerd.

Is het geschiktheidsonderzoek verplicht?

Ja, dit is verplicht. Nadat je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond, ontvang je een geschiktheidsverklaring en kun je als zij-instromer aan de slag.

Ik heb geen afgeronde hbo of wo, maar wel hbo-denkniveau, kan ik dan wel zij-instromen?

Nee, dat kan niet. De overheid stelt als harde eis dat je in het bezit bent van een erkend hbo-bachelorgetuigschrift of wo-getuigschrift.

Wie vraagt het geschiktheidsonderzoek aan?

De school vraagt het onderzoek aan. Jullie spreken samen af dat de school jou zal benoemen als je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond.

Kan ik ook zelf het geschiktheidsonderzoek aanvragen, zonder dat ik contact heb met een school?

Je kunt zelf het geschiktheidsonderzoek aanvragen. Je hebt dan een goede indicatie voor je geschiktheid. Je kunt echter pas met het onderwijs op de Marnix Academie starten als je werkzaam bent op een school.

Wat meet het geschiktheidsonderzoek?

Het geschiktheidsonderzoek brengt in beeld of jij als zij-instromer direct voor de klas kunt en of je voldoende in huis hebt om je bekwaamheid met een beperkte scholing te verwerven. Om dit te meten, maakt het geschiktheidsonderzoek gebruik van indicatoren behorende bij een vijftal bekwaamheidseisen. Lees hier meer over in onze digitale brochure 'zij-instroom'.

 

Om welke bekwaamheidseisen gaat het?

Het gaat om pedagogische bekwaam, vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam, brede professionalisering en professionele identiteit. 

Hoeveel dagen moet ik minimaal voor de klas staan?

Als Marnix Academie hanteren we een aanstelling van minimum van 0,4 fte, waarbij je verantwoordelijkheid voor de groep draagt.

Welke investering wordt van de school gevraagd?

De school moet zorgen voor een goede begeleiding om jou zo de kans te geven het vak te leren, terwijl je al aan het werk bent. Ook moet de school je de gelegenheid bieden je scholing te volgen en de opdrachten die hierbij horen, te maken.

Wat is het verschil tussen zij-instromen en de verkorte deeltijd-pabo van de Marnix Academie?

Hieronder de twee varianten op een rij:

De deeltijd pabo (versneld) 
De deeltijd pabo is een geaccrediteerde hbo-opleiding. Je studeert af met een hbo-getuigschrift. Het is een opleiding van twee tot drie jaar, afhankelijk van je vooropleiding. Gedurende de opleiding loop je stage. Halverwege de opleiding mag je als betaald leerkracht werken voor de klas. Meer informatie: www.marnixacademie.nl/pabo-deeltijd

Het zij-instroomtraject
Om hieraan deel te kunnen nemen, moet je in het bezit zijn van een HBO- of WO-bachelorgetuigschrift. Nadat je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond, ga je aan de slag als zij-instromend leraar. Je hebt dus een aanstelling op een school en daarnaast studeer je. Je staat niet ingeschreven als student. Je scholingsprogramma valt niet onder de door de overheid bekostigde opleidingen. Er is wel een subsidieregeling. De school ontvangt een factuur voor de scholing.

Kan de school een vergoeding aanvragen?

DUO heeft subsidie beschikbaar voor 40 aanvragen per jaar.

Ik heb al een andere onderwijsbevoegdheid maar wil mijn bevoegdheid voor het Primair onderwijs verwerven. Staat het zij-instroom-traject voor mij open?

Ja, het zij-instroomtraject staat voor je open.

Hoeveel tijd zit er tussen het moment van aanmelden en de uitslag van het geschiktheidsonderzoek?

Na het behalen van de Wiscat-toets, kan je verder met de overige onderdelen van het geschiktheidsonderzoek. Het eerstvolgende onderdeel is dan het uitvoeren van de schriftelijke beroepspraktijkgerichte opdrachten. Na aanmelding voor de Wiscat-toets of, indien je de Wiscat-toets reeds eerder hebt behaald, aanmelding voor het geschiktsonderzoek, ontvang je een mail waarin de datum voor dit onderdeel kenbaar wordt gemaakt. Streven is om de overige onderdelen binnen twee maanden af te ronden. De planning is afhankelijk van de drukte op het moment van inschrijving, de beschikbaarheid van opleidings- en veldassessoren en de mogelijkheden van scholen voor het inplannen van de praktijklessen.

Wanneer start de scholing voor zij-instromers?

De scholing start in schooljaar 2020//2021 twee maal, in november en febuari. De lesdagen zijn maandag of woensdag van 17.30-21.00 uur (lestijden onder voorbehoud i.v.m. Coronamaatregelen). Je volgt in ieder geval één keer per week een bijeenkomst van 3 uur, waarbij je keuze hebt uit twee lesdagen. Door middel van inschrijving geef je je lesdag van voorkeur aan. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt bekeken of je ook op de dag van voorkeur kunt worden geplaatst.

Hoe lang worden voor het geschiktheidsonderzoek aangeleverde documenten bewaard?

Alle onderdelen van het geschiktheidsonderzoek worden door de Marnix Academie bewaard conform de richtlijnen van het ‘toelatingsonderzoek’ op de ‘selectielijst Hogescholen’. De termijnen zijn bij:

 • dossier bekwaamheidsonderzoek onderdeel van het dossier geschiktheidsonderzoekBijna volledig geschikt: 2 jaar na datum van de uitslag. Indien de scholing zij-instroom bij de Marnix Academie wordt gestart, wordt het
 • Niet (volledig) geschikt: 3 maanden na datum van de uitslag of na datum rapportage ingediend bezwaarschrift