Zij-instroom

Zij-instroomtraject of deeltijd-pabo?

Heb je een vierjarige hbo- of een wo-bacheloropleiding afgerond en wil je als leerkracht aan de slag in het basisonderwijs? Dan zijn er twee mogelijkheden om versneld je bevoegdheid te halen.

Zij-instroomtraject

Heb jij al (zicht op) een baan voor de klas en heb je bij voorkeur elders verworven competenties op het gebied van pedagogiek/didactiek? Dan kun je ervoor kiezen om via het zij-instroomtraject je lesbevoegdheid te halen. Dit traject biedt de mogelijkheid om na het positief afronden van een geschiktheidsonderzoek direct bevoegd voor de groep te staan. Je hebt dus een aanstelling aan een school en daarnaast studeer je twee jaar.

Wat houdt een zij-instroomtraject in?
Een zij-instroomtraject start na een uitgebreid geschiktheidsonderzoek, aangevraagd door het schoolbestuur waar je werkzaam bent of wilt gaan werken. Na een positieve uitslag van het geschiktheidsonderzoek kun je in principe direct voor de klas, maar moet je binnen twee jaar een bekwaamheidsonderzoek met goed gevolg afsluiten. Je volgt hiervoor een traject waarin scholing en begeleiding worden aangeboden, afgestemd op eerdere opleidings- en werkervaring en passend bij de door jou te verwerven competenties. Je werkt twee, drie of vier dagen op de school en daarnaast besteed je één dag aan studeren, waarvan een halve dag les en een halve dag zelfstudie.

Een zij-instroomtraject is dus opgebouwd uit drie onderdelen:

  • een geschiktheidsonderzoek, beginnend met een rekentoets (Wiscat)
  • een traject van begeleiding en scholing (werkend leren)
  • het bekwaamheidsonderzoek: Na het afronden van alle (studie)onderdelen wordt de opleiding afgerond met een bekwaamheidsonderzoek bestaande uit een meesterstuk en een criteriumgericht onderzoek. Je ontvangt een getuigschrift en bent daarmee volledig bevoegd als leraar primair onderwijs.

Meer informatie en aanmelden
Meld je hier aan.

Heb je vragen? Bekijk hieronder of jouw vraag ertussen staat of neem contact op met ons Servicebureau.
Download hier de digitale brochure 'zij-instroomtraject'.

Lees hier over het Besluit Zij-instroom leraren primair onderwijs.
Lees ook de folder Hoe word ik zij-instromer?

Pabo deeltijd - Versnelde lerarenopleiding basisonderwijs 

Hiermee word je in twee, tweeënhalf of drie jaar opgeleid tot leraar basisonderwijs (afhankelijk van je vooropleiding en ervaringen). De opleiding biedt een stevige basis en vanaf het tweede jaar mag je betaald voor de klas staan. Je leest alles over de deeltijdopleiding op www.marnixacademie.nl/pabo-deeltijd

Open dag: Tijdens de open dag van de deeltijd Pabo kan je ook informatie inwinnen over de scholing voor zij-instromers. Klik hier voor data en aanmelding.

Veelgestelde vragen

Heeft de Marnix Academie een lijst met scholen die geïnteresseerd zijn om met een zij-instromer te gaan werken ?

Nee, de Marnix Academie heeft geen lijst met scholen.

Waar moet ik opletten als ik een school ga benaderen?

Bedenk voor jezelf wat jij door werkervaring en eerdere opleiding een school te bieden hebt, wat jou waardevol maakt voor een basisschool. Vertel in je contact met de school dat de Marnix Academie een goed scholingsprogramma heeft, waarmee een brede kennisbasis is gegarandeerd.

Is het geschiktheidsonderzoek verplicht?

Ja, dit is verplicht. Nadat je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond, ontvang je een geschiktheidsverklaring en kun je als zij-instromer aan de slag.

Ik heb geen afgeronde hbo of wo, maar wel hbo-denkniveau, kan ik dan wel zij-instromen?

Nee, dat kan niet. De overheid stelt als harde eis dat je in het bezit bent van een erkend hbo-bachelorgetuigschrift of wo-getuigschrift.

Wie vraagt het geschiktheidsonderzoek aan?

De school vraagt het onderzoek aan. Jullie spreken samen af dat de school jou zal benoemen als je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond.

Kan ik ook zelf het geschiktheidsonderzoek aanvragen, zonder dat ik contact heb met een school?

Je kunt zelf het geschiktheidsonderzoek aanvragen. Je hebt dan een goede indicatie voor je geschiktheid. Je kunt echter pas met het onderwijs op de Marnix Academie starten als je werkzaam bent op een school.

Wat meet het geschiktheidsonderzoek?

Het geschiktheidsonderzoek brengt in beeld of jij als zij-instromer direct voor de klas kunt en of je voldoende in huis hebt om je bekwaamheid met een beperkte scholing te verwerven. Om dit te meten, maakt het geschiktheidsonderzoek gebruik van indicatoren behorende bij een vijftal bekwaamheidseisen. Lees hier meer over in onze digitale brochure 'zij-instroom'.

 

Om welke bekwaamheidseisen gaat het?

Het gaat om pedagogische bekwaam, vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam, brede professionalisering en professionele identiteit. 

Hoeveel dagen moet ik minimaal voor de klas staan?

Als Marnix Academie hanteren we een aanstelling van minimum van 0,4 fte, waarbij je verantwoordelijkheid voor de groep draagt.

Welke investering wordt van de school gevraagd?

De school moet zorgen voor een goede begeleiding om jou zo de kans te geven het vak te leren, terwijl je al aan het werk bent. Ook moet de school je de gelegenheid bieden je scholing te volgen en de opdrachten die hierbij horen, te maken.

Wat is het verschil tussen zij-instromen en de verkorte deeltijd-pabo van de Marnix Academie?

Hieronder de twee varianten op een rij:

De deeltijd pabo (versneld) 
De deeltijd pabo is een geaccrediteerde hbo-opleiding. Je studeert af met een hbo-getuigschrift. Het is een opleiding van twee tot drie jaar, afhankelijk van je vooropleiding. Gedurende de opleiding loop je stage. Halverwege de opleiding mag je als betaald leerkracht werken voor de klas. Meer informatie: www.marnixacademie.nl/pabo-deeltijd

Het zij-instroomtraject
Om hieraan deel te kunnen nemen, moet je in het bezit zijn van een HBO- of WO-bachelorgetuigschrift. Nadat je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond, ga je aan de slag als zij-instromend leraar. Je hebt dus een aanstelling op een school en daarnaast studeer je. Je staat niet ingeschreven als student. Je scholingsprogramma valt niet onder de door de overheid bekostigde opleidingen. Er is wel een subsidieregeling. De school ontvangt een factuur voor de scholing.

Kan de school een vergoeding aanvragen?

DUO heeft subsidie beschikbaar voor 40 aanvragen per jaar.

Ik heb al een andere onderwijsbevoegdheid maar wil mijn bevoegdheid voor het Primair onderwijs verwerven. Staat het zij-instroom-traject voor mij open?

Ja, het zij-instroomtraject staat voor je open.

Hoeveel tijd zit er tussen het moment van aanmelden en de uitslag van het geschiktheidsonderzoek?

Na het behalen van de Wiscat-toets, kan je verder met de overige onderdelen van het geschiktheidsonderzoek. Het eerstvolgende onderdeel is dan het uitvoeren van de schriftelijke beroepspraktijkgerichte opdrachten. Na aanmelding voor de Wiscat-toets of, indien je de Wiscat-toets reeds eerder hebt behaald, aanmelding voor het geschiktsonderzoek, ontvang je een mail waarin de datum voor dit onderdeel kenbaar wordt gemaakt. Streven is om de overige onderdelen binnen twee maanden af te ronden. De planning is afhankelijk van de drukte op het moment van inschrijving, de beschikbaarheid van opleidings- en veldassessoren en de mogelijkheden van scholen voor het inplannen van de praktijklessen.

Wanneer start de scholing voor zij-instromers?

De scholing start driemaal per schooljaar, in september, november en febuari. De lesdagen zijn dinsdag óf donderdag van 17.00-20.30 uur (inclusief een half uur pauze voor het diner). Het is mogelijk om een voorkeur op te geven. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Hoe lang worden voor het geschiktheidsonderzoek aangeleverde documenten bewaard?

Alle onderdelen van het geschiktheidsonderzoek worden door de Marnix Academie bewaard conform de richtlijnen van het ‘toelatingsonderzoek’ op de ‘selectielijst Hogescholen’. De termijnen zijn bij:

  • dossier bekwaamheidsonderzoek onderdeel van het dossier geschiktheidsonderzoekBijna volledig geschikt: 2 jaar na datum van de uitslag. Indien de scholing zij-instroom bij de Marnix Academie wordt gestart, wordt het
  • Niet (volledig) geschikt: 3 maanden na datum van de uitslag of na datum rapportage ingediend bezwaarschrift