Zij-instroom

Aan de slag als zij-instromer in het basisonderwijs

Heb je altijd al in het basisonderwijs willen werken? Dan zijn er twee mogelijkheden om versneld je bevoegdheid te verwerven.

Je kunt kiezen voor  de  Pabo deeltijd - Versnelde lerarenopleiding . Dit is een versnelde opleiding die je de kans geeft om op een gedegen wijze je voor te bereiden op je toekomstige beroep. Je volgt de programma's van de Pabo en loopt daarnaast één dag per week stage. 

Je kunt er ook voor kiezen om via het zij-instroomtraject je bevoegdheid te verkrijgen. Dit traject biedt de mogelijkheid om na het positief afronden van een geschiktheidsonderzoek  direct bevoegd voor de groep  te staan. Je hebt dus een aanstelling aan een school en daarnaast studeer je. Je hebt 2 jaar de tijd om met een compact scholingsprogramma én goede begeleiding op de werkplek je bekwaamheid als leraar basisonderwijs te verwerven.

Wil je als schoolleider beginnen? Kies dan voor ons Oriëntatietraject 

Voor wie?

Het besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs staat open voor personen met een afgeronde, door de NVAO geaccrediteerde, hbo- of wetenschappelijke opleiding. 

Meer weten?
Heb je vragen over het zij-instroomtraject? Stel dan je vraag aan onze adviseurs.

De eerste fase: het geschiktheidsonderzoek
Wil je als zij-instromer aan de slag, dan is de eerste stap het aanvragen van een geschiktheidsonderzoek. Dat doe je normaal gesproken niet zelf. Over het algemeen heb je al contact met een school of bestuur die jou wil benoemen. Het ‘bevoegd gezag’ vraagt dan het geschiktheidsonderzoek aan. De school/het bestuur betaalt de kosten voor het onderzoek. Uit het geschiktheidsonderzoek blijkt of je als potentiële zij-instromer over voldoende eerder verworven competenties beschikt, om direct als zij-instromer aan de slag te gaan naast het volgen van de opleiding. Lees meer over het geschiktheidsonderzoek voor zij-instromers.

De tweede fase: de scholing en begeleiding
Als je door het geschiktheidsonderzoek hebt aangetoond direct als zij-instromer voor de klas  te kunnen staan, start de fase van de scholing en begeleiding. Voorwaarde is dat de scholing, vanwege de eerder verworven competenties, niet meer behoeft te zijn dan maximaal 640 uur, verdeeld over maximaal twee jaar.

Op basis van de uitkomst van het geschiktheidsonderzoek wordt een persoonlijk scholingsplan opgesteld. Dit scholingsplan wordt met jou, een vertegenwoordiger van de opleiding en een vertegenwoordiger van het bevoegd gezag doorgesproken. Door gezamenlijke ondertekening wordt onderstreept dat alle partijen zich verantwoordelijk weten voor het welslagen van de scholing én begeleiding.

De scholing bestaat uit een aantal modules waarin een stevige pedagogische en didactische basis wordt gelegd gecombineerd met de kennisbasis van de verschillende vakken. Deze modules zijn speciaal ontworpen voor zij-instromers en worden gegeven door ervaren docenten uit de deeltijd lerarenopleiding. Tijdens de scholingsmomenten wordt ingezoomd op de specifieke situatie van zij-instromers. Binnen de modules wordt per zij-instromer gedifferentieerd naar inhoud en omvang van de scholing. Dit gebeurt op basis van de uitkomst van het geschiktheidsonderzoek. Naast de modules kunnen in het scholingsplan beeldcoaching, supervisie en aanvullend leren op de werkplek (stage) worden opgenomen. Een studieloopbaan begeleider begeleidt je gedurende het traject van de scholing.

De afronding: het bekwaamheidsonderzoek
Gedurende de fase van scholing en begeleiding  werk je aan een portfolio, het zogenaamde ‘meesterstuk’. Na afronding  van het meesterstuk en een positief toetsresultaat voor de overige onderdelen, volgt de laatste integrale toets, het Criterium Gericht Interview (CGI). Een goed verloop van het CGI betekent: je bent een startbekwame leraar! Je ontvangt een getuigschrift gelijkwaardig aan het pabo-diploma.

Planning
Geschiktheidsonderzoek: Na ontvangst van de aanvraag  wordt de procedure van het geschiktheidsonderzoek zo snel mogelijk gestart. De scholingsmomenten vinden plaats op de dinsdagmiddag/-avond van 16.30-20.00 uur (inclusief een half uur eetpauze) of op donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur. Er zijn drie startmomenten (september, november en februari). 

Kosten en subsidie
Kosten geschiktheidsonderzoek: € 1.870,- . Mogelijke scholingskosten worden vastgesteld na het geschiktheidsonderzoek aan de hand van een scholingsplan.

Voor tegemoetkoming van kosten: zie website van DUO. Informatie Rijkshoverheid: hoe kan ik als zij-instromer lesgeven in het onderwijs?

Download hier onze brochure over het zij-instroomtraject .

 

Veelgestelde vragen

Heeft de Marnix Academie een lijst met scholen die geïnteresseerd zijn om met een zij-instromer te gaan werken ?

Nee, de Marnix Academie heeft geen lijst met scholen.

Waar moet ik opletten als ik een school ga benaderen?

Bedenk voor jezelf wat jij door werkervaring en eerdere opleiding een school te bieden hebt, wat jou waardevol maakt voor een basisschool. Vertel in je contact met de school dat de Marnix Academie een goed scholingsprogramma heeft, waarmee een brede kennisbasis is gegarandeerd.

Is het geschiktheidsonderzoek verplicht?

Ja, dit is verplicht. Nadat je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond, ontvang je een geschiktheidsverklaring en kun je als zij-instromer aan de slag.

Ik heb geen afgeronde HBO of WO, maar wel HBO-denkniveau, kan ik dan wel zij instromen?

Nee, dat kan niet. De overheid stelt als harde eis dat je in het bezit bent van een erkende HBO-bachelor of WO-getuigschrift.

Wie vraagt het geschiktheidsonderzoek aan?

De school vraagt het onderzoek aan. Jullie spreken samen af dat de school jou zal benoemen als je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond.

Kan ik ook zelf het geschiktheidsonderzoek aanvragen, zonder dat ik contact heb met een school?

Je kunt zelf het geschiktheidsonderzoek aanvragen. Je hebt dan een goede indicatie voor je geschiktheid. Je kunt echter pas met het onderwijs op de Marnix Academie starten als je werkzaam bent op een school.

Wat meet het geschiktheidsonderzoek?

Het geschiktheidsonderzoek brengt in beeld of jij als zij-instromer direct voor de klas kunt en of je voldoende in huis hebt om je bekwaamheid met een beperkte scholing te verwerven. Om dit te meten, maakt het geschiktheidsonderzoek gebruik van een lijst met indicatoren behorende bij een 7-tal competenties.

Om welke competenties gaat het?

Het gaat om Interpersoonlijk competent, pedagogisch competent, vakinhoudelijk en didactisch competent, organisatorisch competent, competent in samenwerken in een schoolteam, competent in samenwerken met de omgeving en competent in reflectie en ontwikkeling.
 

Hoeveel dagen moet ik minimaal voor de klas staan?

Als Marnix Academie hanteren we een aanstelling van minimum van 0,4 fte, waarbij je verantwoordelijkheid voor de groep draagt.

Welke investering wordt van de school gevraagd?

De school moet zorgen voor een goede begeleiding om jou zo de kans te geven het vak te leren, terwijl je al aan het werk bent. Ook moet de school je de gelegenheid bieden je scholing te volgen en de opdrachten die hierbij horen, te maken.

Wat is het verschil tussen zij-instromen en de verkorte deeltijd-pabo van de Marnix Academie?

Hieronder de twee varianten op een rij:

De verkorte Pabo in deeltijd
Je staat ingeschreven als student bij de Marnix Academie. Je gaat ‘s avonds naar school en loopt daarnaast stage. Voorwaarde is een afgeronde HBO- of WO-opleiding. Meer informatie: http://www.marnixacademie.nl/

Het zij-instroom-traject
Om hieraan deel te kunnen nemen, moet je eveneens in het in bezit zijn van een afgeronde HBO- of WO-opleiding. Nadat je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond, ga je aan de slag als zij-instromend leraar. Je hebt dus een aanstelling aan een school en daarnaast studeer je. Je staat niet ingeschreven als student. Je scholingsprogramma valt niet onder de door de overheid bekostigde opleidingen. De school ontvangt een factuur voor de scholing.

Kan de school een vergoeding aanvragen?

DUO heeft subsidie beschikbaar voor 40 aanvragen per jaar.

Ik heb al een andere onderwijsbevoegdheid maar wil mijn bevoegdheid voor het Primair onderwijs verwerven. Staat het zij-instroom-traject voor mij open?

Ja, het zij-instroomtraject staat voor je open.