Zij-instroomtraject Directeur basisonderwijs

Ben je nu leidinggevende in een ander werkveld dan het onderwijs en ambieer je de functie van directeur op een basisschool? En wil je werken als eindverantwoordelijke met een stevige maatschappelijke opdracht? Dan is deze éénjarige zij-instroomopleiding iets voor jou.

De eerstvolgende nieuwe groep van de opleiding Zij-instroom Schoolleiders start in april 2022. Inschrijven voor deze opleiding is nu mogelijk. 
Wil je eerst meer weten over onze opleiding? Meld je dan aan voor de voorlichting op 18 november of 12 januari of neem contact op met Judith Amels.

Na aanmelding nemen we contact met je op en starten we de intakeprocedure.

Oriëntatie van 3 dagen 

Om de stap naar deze opleiding zo zorgvuldig mogelijk te kunnen maken, werken wij samen met de Algemene Vereniging voor Schoolleiders, het AVS.
De AVS Academie biedt een oriëntatie van 3 dagen waarin je kennis kunt maken met het vak van schoolleiders. Onze opleiding sluit aan op deze oriëntatiedagen. Meer informatie vind je hier

Tekort aan schoolleiders

Naast een tekort aan leerkrachten is er een groeiend tekort aan schoolleiders. Schoolbesturen zijn actief op zoek naar leiders met ervaring. Inzicht in onderwijs en onderwijskundig leiderschap is daarbij een voorwaarde. Dat is waar dit opleidingstraject zich dan ook op richt.

Praktijkgerichte opleiding

Door de opleiding te volgen met een kleine studiegroep én door veel uren in de praktijk van een basisschool te werken, verwerf je de competenties die een schoolleider nodig heeft. Deze competenties zijn vastgesteld door het Schoolleidersregister primair onderwijs.

De opleiding bestaat uit twee onderdelen, die we gaandeweg steeds meer integreren:

 • Het onderwijskundig deel. Dit deel is gebaseerd op het specialisme van de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs.
 • Het schoolleiders-deel. Dit deel is gebaseerd op het onderwijsprogramma van Penta Nova, een gerenommeerde specialist in het opleiden van schoolleiders.

Je werkt aan de vertaling van generieke leiderschapsthema’s naar het onderwijs. Denk hierbij aan cultuur, structuur, interne en externe verantwoording, governance, veranderkunde en teamleren. Daarnaast werk je aan je persoonlijke effectiviteit in dit nieuwe domein. Dit doe je onder begeleiding van een coach. Voor de basiskennis van het vak van leerkracht verdiep je je in thema’s als pedagogisch klimaat en sociale veiligheid, klassenmanagement en de inrichting van het curriculum. Daarnaast kent de opleiding een component zelfstudie. Je bestudeert literatuur en maakt toetsen om het Diploma Schoolleider Vakbekwaam te halen.

In deze opleiding studeer je in een kleine groep en is er veel persoonlijke aandacht.

Voor wie?

Dit traject is bestemd voor wie zich herkent in het onderstaande profiel:

 • Zin in de dynamiek die kinderen en hun ouders met zich meebrengen
 • Afgeronde hbo- of academische opleiding
 • Ruime ervaring met leidinggeven aan professionals in teams
 • Voldoende tijd voor studie en stage overdag
 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Zowel samenwerkend als zelfstandig leren past je.

Het traject samengevat

 • Eénjarige opleiding
 • Omvang studiegroep, minimaal vier studenten en maximaal twaalf
 • Uitgebreide stage: een jaar lang gemiddeld één dag per week bij een ervaren schoolleider; in onderling overleg zoeken wij voor jou een stageschool
 • Opleiding in samenwerking met Penta Nova, leidend tot het erkende Diploma Schoolleider Vakbekwaam
 • Basiskennis over het beroep van leraar, in samenwerking met de Marnix Academie
 • Ervaren docenten uit de schoolleidersopleidingen en de lerarenopleiding
 • Een studiebelasting van gemiddeld 25 uur per week (inclusief stage- en contacttijd)
 • Een uitgebreide intake waar een geschiktheidsassessment deel van kan uitmaken
 • Deelname kost ca. € 12.000. De verplichte literatuur schaf je zelf aan. De kosten hiervan bedragen ca. € 500,-.

Leslocatie

Marnix Academie
Vogelsanglaan 1 in Utrecht

Planning

De opleiding start in april 2022.

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk!

Sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden op compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt?
Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250,- de kosten afgetrokken mogen worden. Een rekenvoorbeeld: voor een opleiding van  € 2.000,-  betaal je netto € 1.015,- (als je in de belastingschijf van 42% valt) . Voor meer informatie zie site van de belastingdienst. Zie ook de website van de Belastingdienst.

Kosten

€12.000

Aantal bijeenkomsten

n.t.b.

Studiebelastinguren

840,0

De opleiding start in april 2022. Exacte data volgen zo spoedig mogelijk. 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Judith Amels. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.