Over ons

Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) is een instituut voor nascholing en onderwijsadvies. Wij bieden opleidingencursussen, geven advies en bieden maatwerk op scholen. Als onderdeel van de hogeschool Marnix Academie is onze thuisbasis Utrecht, maar wij komen ook graag bij jou op school.

Waarom MOC?

  • Het MOC is een zelfstandig onderdeel van de Marnix Academie, hogeschool lerarenopleiding basisonderwijs. Hierdoor kennen we van dichtbij de behoefte van de professionals in het veld en zijn we op de hoogte van innovatieve onderwijsconcepten.
  • Door onze omvang zijn we heel goed in staat om vraaggestuurd te werken en begeleiding, advies, studie- en opleidingstrajecten op maat te leveren.
  • Ons aanbod wordt jaarlijks afgestemd op huidige ontwikkelingen en vraag vanuit het onderwijs.
  • Onze kennis is gebundeld en gecategoriseerd in diverse kenniscentra.
  • We zijn als hogeschool geaccrediteerd door het onafhankelijke kwaliteitsinstituut: de Nederlands- Vlaamse Accrediatie Organsiatie (NVAO).


Opleidingen en cursussen
Al onze opleidingen en cursussen zijn gericht op het onderwijs en bestemd voor de leraar of schoolleider. Elk jaar wordt het aanbod vernieuwd, afgestemd op de actuele vragen uit het onderwijs. Je vindt bij ons verdiepende cursussen. Dit zijn intensieve één- of meerdaagdaage cursussen, waarin deelnemers zich heel praktisch verdiepen in een afgebakend onderdeel. Ook worden gecertificeerde post-hbo-opleidingen gegeven. Deelnemers ontvangen een officieel certificaat van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) en worden opgenomen in het Abituriëntenregister.

De Marnix Academie biedt daarnaast drie masteropleidingen aan:
Master Leren en Innoveren (MLI);
Master Passend Meesterschap (MPM)
Master Educational Leadership (MEL).

Advies en begeleiding

Advies is maatwerk. Scholen kunnen ons vragen voor advies en begeleiding bij schoolontwikkeling. Men kan terecht bij verschillende kenniscentra. Tenslotte zorgen we ook voor individuele begeleiding van leraren en schoolleiders. Op verzoek verzorgen we onze cursussen en opleidingen ook op maat.