Oriëntatietraject Schoolleider

Ben jij werkzaam als leidinggevende en denk je erover na om over te stappen naar een andere maatschappelijk relevante baan? Heb je daarbij wel eens aan het onderwijs gedacht? Dan is een baan als directeur van een basisschool wellicht iets voor jou.

Dit najaar start het Oriëntatietraject schoolleider primair onderwijs. Het traject geeft je de mogelijkheid om het beroep op een laagdrempelige manier te verkennen. Je krijgt een doorkijk van binnenuit in de wereld van het basisonderwijs en de kans om schoolleiderschap in de praktijk te ervaren

Ambitie voor een nieuwe baan

De relevantie van een kwalitatief goede basisschool voor onze kinderen hoeft geen betoog. Leraren zijn daarbij belangrijk, maar ook de schoolleider. Die is immers de stuwende kracht achter de onderwijskwaliteit en draagt zorg voor een goede werk- en leeromgeving van het team.
Het basisonderwijs van nu vraagt om onderwijskundig en opbrengstgericht leiderschap, het inzetten en begeleiden van veranderingsprocessen en het onderzoeksmatig werken in de school.

Schoolleiders zijn hard nodig. Want door de vergrijzing vertrekt de komende jaren een groot aantal schoolleiders uit het primair onderwijs, terwijl de aanwas van nieuwe schoolleiders achterblijft. Grote kans dus dat je snel een baan vindt als je de overstap maakt!

Wil jij verkennen of dit dé toekomstige baan voor je is?


 

 

Opbrengst

 

Na deelname aan dit traject heb je globaal inzicht in wat er van een schoolleider in deze tijd wordt gevraagd en kun je een beter onderbouwde keuze maken voor een eventuele carrièreswitch. Daarnaast heb je inzicht gekregen in welke verdere professionalisering hiervoor nodig is.

Opbouw van het oriëntatietraject

Het traject omvat drie bijeenkomsten, met elk een ander thema.

Eerste bijeenkomst Schoolleider, verwachtingen en praktijk
We verkennen de verantwoordelijkheden en positionering van de schoolleider, ook in relatie tot het bevoegd gezag van de school. Onze docenten en een schoolleider leiden de bijeenkomst aan de hand van vragen uit de groep.

Tweede bijeenkomst De goede leerkracht
Leraren zijn de bepalende factor als het gaat om het realiseren van leerlingresultaten. De  schoolleider geeft leiding aan hen. In deze bijeenkomst krijg je inzicht in wat er van een leraar wordt verwacht, en wat leraren verwachten van de schoolleider. We nodigen leerkrachten uit om daarover met jou in gesprek te gaan.

Derde bijeenkomst Zorg in de school

Kinderen ontwikkelen zich allemaal anders en in verschillend tempo. Het is aan de school om de ontwikkeling van kinderen in beeld te krijgen en te houden. Vooral in situaties waarin de ontwikkeling stagneert of sneller gaat, is een goed werkend systeem van leerlingenzorg van groot belang. De schoolleider heeft hierin een belangrijke rol. In deze bijeenkomst besteden we aandacht aan leerlingenzorg en aan het overheidsbeleid met betrekking tot Passend Onderwijs.

Werkbezoek

Na de drie bijeenkomsten breng je een bezoek aan een basisschool waar je een deel van de dag ‘meeloopt’ met de schoolleider. Zo doe je ervaringen op die een beeld geven van een basisschool anno nu en van het vak van schoolleider.

Persoonlijk adviesgesprek

In een afrondend gesprek staan jouw ambitie en jouw beeld van het schoolleiderschap centraal. We verkennen in hoeverre dat kan leiden tot een daadwerkelijke overstap en bespreken welke professionalisering daarvoor nodig is.

Na het oriëntatietraject

Na het oriëntatietraject kun je kiezen voor het opleidingstraject ‘dubbelspoor’. In deze opleiding bekwaam je je op het ene spoor in onderdelen van het vak van leraar en op het andere spoor word je opgeleid tot schoolleider vakbekwaam. Voor het eerste deel maken we gebruik van de opleidingen bij de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs in Utrecht. Daarnaast leiden we je op voor het diploma Vakbekwaam Schoolleider van Penta Nova, een gerenommeerd opleidingsinstituut voor schoolleiders.

Om schooleider te mogen zijn, is het verplicht een door het Schoolleidersregister erkend (www.srpo.nl) diploma te bezitten. De genoemde opleiding voldoet aan de eisen.

Voor wie

Het traject is geschikt voor wie zich wil oriënteren op het vak van schooleider primair onderwijs. Er zijn twee voorwaardes voor deelname:

  • Je hebt een leidinggevende positie en/of (relevante) ervaring
  • Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding

Planning en lesplaats

De drie themabijeenkomsten van 2,5 uur vinden plaats op de Marnix Academie in Utrecht.

Donderdag 17 januari 19.00-21.30
Dinsdag 22 januari  19.00-21.30
Donderdag 31 januari 19.00-21.30 uur 

Kosten

Het deelnamebedrag bedraagt € 175,-. Dit is inclusief administratie- en materiaalkosten.

Inschrijven

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Servicebureau van het Marnix Onderwijscentrum: 030 275 35 60 of moc@hsmarnix.nl
Download de bovenstaande informatie hier in een handige pdf.