Meld je per e-mail onderaan de pagina aan voor een van de online voorlichtingen die in juni gehouden worden. 
Zie onderstaand het overzicht met opleidingen, data en tijdstippen.

 

 

Specialist binnen een vakgebied
Heb jij een bachelor hoger beroepsopleiding? Dan kun je doorstuderen door een post-hbo-opleiding te volgen.
Een post-hbo-opleiding geeft je een verdieping in een onderdeel van je vak. Voorbeelden zijn Coördinator Rekenen of Taal, Intern Begeleider of  Specialist Toekomstgericht Onderwijs.
Jij doet onderzoek, verspreidt de kennis onder je collega's en ondersteunt hen bij de uitvoering in de praktijk.
Samen met jouw team en de schoolleiding draag je bij aan het beleid op het vakgebied waarvan jij de specialist bent.

Hoe ziet de voorlichting er uit?
De voorlichting wordt gegeven door de coördinator van de opleiding. Tijdens de online voorlichting is er ruim gelegenheid om vragen te stellen.
Na je aanmelding nodigen wij je uit in onze online Teams omgeving. Na de voorlichting weet je waar je terecht komt én dat je met een enthousiast en geïnspireerd leerteam gaat samenwerken om van jouw opleiding een succes te maken.

Meld je per e-mail aan voor een van de online voorlichtingen in juni. Zie onderstaand het overzicht.
U ontvangt van de coördinator van de opleiding per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan de online voorlichting.
Hierin staan, voor zover hieronder nog niet vermeld, dan ook de datum en het tijdstip. Als er geen voorlichting wordt georganiseerd stuurt u dan een e-mail aan de coördinator. 

Opleiding E-mailadres Coördinator Datum en tijdstip

Coördinator Taal

a.bouwman@hsmarnix.nl

23 juni 15:15 - 16:15 

Coördinator Lezen

a.vandalen@hsmarnix.nl

18 juni 15:15 - 16:15 

Specialist Nieuwkomersonderwijs

a.vandalen@hsmarnix.nl

23 juni 15:15 - 16:15 

Coach in het onderwijs

a.vdhorst@hsmarnix.nl

ntb

Phbo IB TOP

a.aantjes@hsmarnix.nl

ntb

Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren (COOL)

m.overman@hsmarnix.nl

ntb

Specialist Toekomstgericht Onderwijs

s.dekleer@hsmarnix.nl

ntb

Leergang bewegingsonderwijs

e.akkermans@hsmarnix.nl

ntb

Cultuurbegeleider

l.vanboxtel@hsmarnix.nl

ntb

PHBO Jonge Kind Specialist

m.vdwater@hsmarnix.nl

10 juni 14:00 - 15:00 

Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie

m.vdwater@hsmarnix.nl

10 juni 15:00 - 16:00 

Specialist Leerproblemen/RT

m.vdwater@hsmarnix.nl

10 juni 16:00 - 17:00 

Gedragsspecialist

m.tjallema@hsmarnix.nl

24 juni 16:00 - 17:00

Intern Begeleider Basis

m.staal@hsmarnix.nl

 info via e-mailadres

Leer- en gedragsspecialist TOP

m.tjallema@hsmarnix.nl

 info via e-mailadres   

Coördinator rekenen

m.vanschaik@hsmarnix.nl

29 juni 16:00 - 17:00 
Herintreden m.staal@hsmarnix.nl 18 juni 16:00 uur

Vakspecialist muziek

m.vanmaurik@hsmarnix.nl                                

aanvang opleiding in januari 2021        
info via e-mailadres