Zij-instroom leraren

Zie jij jezelf als leerkracht voor de klas staan en denk je erover na om met de pabo te beginnen? Dan is het traject zij-instroom leraren iets voor jou!

Bekijk de video van een van onze online informatiebijeenkomst en/of schrijf je in voor de volgende voorlichting.

Is leraar basisonderwijs iets voor jou? 

Om dit eerst te verkennen kun je een zelftest doen én naar een van onze voorlichtingsbijeenkomsten komen 

Zij-instroomtraject leraren of deeltijd-pabo? 

Heb je een hbo- of een wo-bacheloropleiding afgerond en wil je als leerkracht aan de slag in het basisonderwijs? Dan zijn er bij de Marnix Academie twee mogelijkheden om versneld je bevoegdheid te halen. 

Zij-instroomtraject leraren

Heb je een hbo- of een wo-bacheloropleiding afgerond en bij voorkeur al ervaring op het gebied van pedagogiek/didactiek? Dan kun je ervoor kiezen om via het traject zij-instroom leraren je lesbevoegdheid te halen. Dit traject biedt de mogelijkheid om direct bevoegd voor de groep te staan. Je hebt daarvoor een aanstelling aan een school nodig en je moet vooraf een geschiktheidsonderzoek afleggen. Dan ga je twee jaar werken en tegelijk studeren. Je kunt het geschiktheidsonderzoek op eigen titel aanvragen, maar raadzamer is het om eerst een school of bestuur vinden die dit samen met jou wil doen en je bij gebleken geschiktheid als zij-instromer wil laten starten. Kijk daarvoor bijvoorbeeld eens bij Regionale transfercentra, zoals Transvita of Florent Gelderland-Utrecht.  

Wat houdt het traject zij-instroom leraren in? 

Het traject zij-instroom leraren start na een uitgebreid geschiktheidsonderzoek, aangevraagd door het schoolbestuur waar je werkzaam bent of wilt gaan werken. Eventueel kun je het geschiktheidsonderzoek ook zelf aanvragen. Na een positieve uitslag van het geschiktheidsonderzoek kun je in principe direct voor de klas. Je start dan ook je opleiding die je binnen twee jaar met een bekwaamheidsonderzoek afsluit. Het traject van scholing en begeleiding voor zij-instroom leraren is afgestemd op eerdere opleidings- en werkervaring en passend bij de door jou te verwerven competenties. Je werkt daarnaast twee, drie of vier dagen op de school en daarnaast besteed je één dag aan studeren, waarvan een halve dag les en een halve dag zelfstudie. 

Het traject zij-instroom leraren is dus opgebouwd uit drie onderdelen:

Voorbereiden op het geschikhtheidsonderzoek

De overstap naar de functie van leerkracht in het basisonderwijs vraagt om een goede voorbereiding. Als je nog geen ervaring hebt met lesgeven aan kinderen in de basisschoolleeftijd is het aan te bevelen om, voordat je het geschiktheidsonderzoek doorloopt, mee te lopen op een basisschool. Punten waarop onze assessoren letten zijn o.a. dat je ervoor zorgt dat de kinderen in de klas zich veilig voelen, dat zij tot leren komen en dat je zelf in in staat bent om in korte tijd veel te leren, de transfer te maken en zelf initiatieven te nemen. Bekwaamheden die worden beoordeeld.

Zij-instroom leraren

 • Toegankelijk met minimaal afgeronde HBO/WO-bacheloropleiding 
 • Zelf zoeken van werkgever (school). Bijvoorbeeld via 'Voor de klas', de vacaturesite van Transvita
 • Eerst verplicht geschiktheidsonderzoek (assessment) 
 • Direct groepsverantwoordelijkheid (soms eerst  onder begeleiding van leerkracht van de school). 
 • Direct betaald als leerkracht 
 • Een avond in de week naar de opleiding 
 • Vraagt veel zelfregulatie, zelfstudie, transfer en reflectief vermogen 
 • Totale studiebelasting: 8 –10 uur per week voor studie. Daarnaast 2 – 4 dagen werk in het onderwijs.  
 • Aangepast scholingstraject 
 • Afronding: getuigschrift/lesbevoegdheid 
 • Subsidie beschikbaar voor werkgevers voor kosten geschiktheidsonderzoek, scholing en begeleiding.

Deeltijd Pabo

 • Toegankelijk met minimaal afgeronde HBO/WO-bacheloropleiding of na toelatingsassessment (voorwaarde:Vwo-diploma of propedeuse hbo/wo) 
 • Zelf zoeken werkgever niet nodig 
 • Alleen assessment voor wie geen afgeronde HBO/WO-opleiding heeft 
 • Geleidelijke groepsverantwoordelijkheid: eerst stagelopen 
 • Eerste jaar onbetaalde stage. Vanaf tweede jaar mogelijkheid van betaald voor de klas (Regeling Versneld voor de klas) 
 • Twee avonden óf een hele dag per week naar de opleiding 
 • Meer begeleiding in het leren, zowel in de praktijk als in de opleiding 
 • Totale studiebelasting: 25-30 uur per week voor studie en stage. Daarnaast mogelijk ca. 3 dagen werk (bijvoorbeeld bij je huidige werk) 
 • Volledige bacheloropleiding 
 • Afronding: bachelorsdiploma (waarmee toegang tot sociale masters) 
 • Tegemoetkoming leraren beschikbaar voor studiekosten.  

Veelgestelde vragen zij-instroom leraren

Nee, de Marnix Academie heeft geen lijst met scholen.

Bedenk voor jezelf wat jij door werkervaring en eerdere opleiding een school te bieden hebt, wat jou waardevol maakt voor een basisschool. Vertel in je contact met de school dat de Marnix Academie een goed scholingsprogramma heeft, waarmee een brede kennisbasis is gegarandeerd.

Aandachtspunten:

 • Om tijdens de twee jaar van je zij-instroomopleiding goed te kunnen werken aan de bekwaamheidseisen is het van belang dat je werkt met leerlingen die minimaal het werk- en denkniveau hebben van 4-jarigen in het regulier onderwijs. Ben je werkzaam in het S(B)O of in een andere bijzondere context en heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op via zij-instroom-stuad@hsmarnix.nl .
 • Het is belangrijk dat je gaat lesgeven in één vaste groep. Een middenbouwgroep heeft hierbij de voorkeur, over groep 1/2 of 8 hebben wij graag eerst overleg.

Ja, dit is verplicht. Nadat je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond, ontvang je een geschiktheidsverklaring en kun je als zij-instromer aan de slag.

Nee, dat kan niet. De overheid stelt als harde eis dat je in het bezit bent van een erkend hbo-bachelorgetuigschrift of wo-getuigschrift. Ben je in het bezit van een buitenlands getuigschrift, dan dien je dit te laten waarderen door Nuffic (www.nuffic.nl). Deze waardering overleg je dan bij aanmelding aan ons.

De school vraagt het onderzoek aan. Jullie spreken samen af dat de school jou zal benoemen als je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond.

Je kunt zelf het geschiktheidsonderzoek aanvragen. Je hebt dan een goede indicatie voor je geschiktheid. Je kunt echter pas met het onderwijs op de Marnix Academie starten als je werkzaam bent op een school.

Het geschiktheidsonderzoek brengt in beeld of jij als zij-instromer direct voor de klas kunt en of je voldoende in huis hebt om je bekwaamheid met een beperkte scholing te verwerven. Om dit te meten, maakt het geschiktheidsonderzoek gebruik van indicatoren behorende bij een vijftal bekwaamheidseisen. Lees hier meer over in onze digitale brochure zij-instroom leraren.

Het gaat om pedagogische bekwaam, vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam, brede professionalisering en professionele identiteit. 

Als Marnix Academie hanteren we een aanstelling van minimum van 0,4 fte, waarbij je verantwoordelijkheid voor de groep draagt.

De school moet zorgen voor een goede begeleiding om jou zo de kans te geven het vak te leren, terwijl je al aan het werk bent. Ook moet de school je de gelegenheid bieden je scholing te volgen en de opdrachten die hierbij horen, te maken.

Hieronder de twee varianten op een rij:

De deeltijd pabo (versneld) 
De deeltijd pabo is een geaccrediteerde hbo-opleiding. Je studeert af met een hbo-getuigschrift. Het is een opleiding van twee tot drie jaar, afhankelijk van je vooropleiding. Gedurende de opleiding loop je stage. Halverwege de opleiding mag je als betaald leerkracht werken voor de klas. Meer informatie: www.marnixacademie.nl/pabo-deeltijd

Het zij-instroomtraject
Om hieraan deel te kunnen nemen, moet je in het bezit zijn van een HBO- of WO-bachelorgetuigschrift. Nadat je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond, ga je aan de slag als zij-instromend leraar. Je hebt dus een aanstelling op een school en daarnaast studeer je. Je staat niet ingeschreven als student. Je scholingsprogramma valt niet onder de door de overheid bekostigde opleidingen. Er is wel een subsidieregeling. De school ontvangt een factuur voor de scholing.

DUO heeft subsidie beschikbaar. Informatie hierover is beschikbaar op de website van de rijksoverheid.

Ja, het zij-instroomtraject staat voor je open.

Na het behalen van de Wiscattoets, kan je verder met de overige onderdelen van het geschiktheidsonderzoek. Het eerstvolgende onderdeel is dan het uitvoeren van de schriftelijke beroepspraktijkgerichte opdrachten (BPO). Na aanmelding voor de Wiscattoets of, indien je deze toets reeds eerder hebt behaald, aanmelding voor het geschiktsonderzoek, ontvang je een mail waarin de datum voor dit onderdeel kenbaar wordt gemaakt. Het portfolio lever je in principe een dag vóór deelname aan de BPO aan. Streven is om de overige onderdelen binnen 4 weken na de BPO af te ronden. Of dit haalbaar is, is afhankelijk van de drukte op het moment van inschrijving, de beschikbaarheid van opleidings- en veldassessoren en de mogelijkheden van scholen voor het inplannen van de praktijklessen.

De scholing start in 2023/2024 2 keer, namelijk in september en februari. De lesdagen zijn nog niet bekend en worden binnenkort op deze plek gepubliceerd. Je volgt in ieder geval één keer per week een bijeenkomst van 3 uur. Door middel van inschrijving geef je je lesdag van voorkeur aan. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt bekeken of je ook op de dag van voorkeur kunt worden geplaatst/er les wordt gegeven op beide dagen.

Ja, dat mag. 

Voor wie na een negatieve beoordeling het geschiktheidsonderzoek opnieuw wil doen, geldt het volgende:

 • de Wiscattoets blijft geldig en hoeft niet te worden overgedaan;

 • de overige onderdelen van het geschiktheidsonderzoek worden opnieuw gedaan;
 • het verdient aanbeveling om tijd te nemen voor verdere groei en ontwikkeling alvorens het onderzoek opnieuw aan te vragen;
 • het geschiktheidsonderzoek wordt uitgevoerd door andere assessoren.

Alle onderdelen van het geschiktheidsonderzoek worden door de Marnix Academie bewaard conform de richtlijnen van het ‘toelatingsonderzoek’ op de ‘selectielijst Hogescholen’. De termijnen zijn bij:

 • dossier bekwaamheidsonderzoek onderdeel van het dossier geschiktheidsonderzoekBijna volledig geschikt: 2 jaar na datum van de uitslag. Indien de scholing zij-instroom bij de Marnix Academie wordt gestart, wordt het
 • Niet (volledig) geschikt: 3 maanden na datum van de uitslag of na datum rapportage ingediend bezwaarschrift 

Lees meer over het traject zij-instroom leraren:

Heb je vragen? Bekijk hieronder of jouw vraag ertussen staat of neem contact op met het MOC Servicebureau