Anke van Riel

Ubuntu: ‘Ik ben omdat wij zijn’

Ik houd van het onderwijs in al zijn facetten. Mijn ervaring als leerkracht, leidinggevende, bovenschools opleidingscoördinator en coach van startende leerkrachten neem ik mee in mijn rol bij het Marnix Onderwijscentrum en Penta Nova.

Mijn focus ligt op (persoonlijk) leiderschap in relatie tot de (lerende) context van een gehele organisatie. De wisselwerking tussen de ontwikkeling van een individu en die van een organisatie vind ik een fascinerend proces. Ik werk vanuit de ‘bedoeling’, kijk vanuit verschillende perspectieven en heb aandacht voor de onderstroom.

Er is niet één weg. Ik loop graag een stukje met je mee zodat jij je eigen weg (en die van je organisatie) kan bepalen. Dit doe ik op verschillende manieren, afhankelijk van de situatie, personen of het team. Bijvoorbeeld door het aanreiken van theorie of tools, het stellen van vragen, het begeleiden van een proces. Ik verken eerst wat de ‘echte’ vraag en het uiteindelijke doel zijn. Pas als die helder zijn, gaan wij samen op weg.

Eigenschappen die bij mij passen zijn verbindend, analytisch, ondernemend en creatief in denken. Ik zie altijd kansen en houd ervan om verbinding te maken tussen theorie, praktijkcontext, het individu en het team.

Expertise gebieden

(Persoonlijk) Leiderschap
NLP
Lerende organisatie
Samen Opleiden
Zij-instromende leerkrachten en leidinggevenden

Activiteiten

Maatwerk
Sparring partner leidinggevenden
Procesbegeleider
Docent en leerkringbegeleider bij Penta Nova
Coördinator zij-instromende schoolleider
Trainer oriëntatietraject zij-instroom
Trainer coach startende leerkrachten
Studiecoach Ad-PEP

Boeken/artikelen

2022, Tijdschrift voor Lerarenopleiders, Het opleiden van zij-instromers, vraagt om ‘lev’ en het durven omarmen van het ‘samen niet weten’!

Dialoogkaart Schoolleider versterkt in beeld bij Samen Opleiden