Leerlingenzorg

Leraren en scholen zijn bereidwillig en gemotiveerd voor het begeleiden van de diversiteit aan leerlingen. In veel gevallen lukt dat goed. Toch voelen leraren zich hiervoor vaak niet voldoende toegerust. Het ontbreekt niet aan goede wil, maar vaak aan de juiste kennis of vaardigheden om aan de vraag van leerlingen te kunnen voldoen.

Visie

Het Kenniscentrum Leerlingenzorg kan hierbij op verschillende manieren meedenken en ondersteunen. De activiteiten van het kenniscentrum concentreren zich rond vragen op zowel pedagogisch en didactisch gebied, en op de samenhang daarin. Wij ondersteunen scholen en leraren op verschillen manieren bij de begeleiding van leerlingen. Centraal daarbij staan het verder ontwikkelen en borgen van vaardigheden en attitudes van leraren. Wij hebben expertise op het gebied van leerlingenzorg in relatie tot leerkrachtgedrag, klassenmanagement, planmatig werken, diversiteit en inclusie. Leden van het kenniscentrum participeren in verschillende netwerken om op de hoogte te blijven van de actuele stand van zaken op het gebied van de leer- en ontwikkelgebieden. Deze kennis gebruiken we in ons onderwijs en in onze dienstverlening. 

Onze visie is: we dragen zorg voor álle leerlingen door aan te sluiten bij leerlingen én leraren.  

Onderzoek en innovatie

De adviseurs van het Marnix Onderwijscentrum hebben actuele kennis op het gebied van leren en gedrag van leerlingen. Onze experts zijn tevens betrokken bij de master Passend Meesterschap. 

In-company begeleiding

Het is niet gemakkelijk om les te geven aan leerlingen die op verschillende niveaus hulp nodig hebben en/of aan leerlingen die verschillen in werktempo, concentratievermogen, leerstijl, enzovoorts. Het Marnix Onderwijscentrum heeft ruime ervaring in het ondersteunen van scholen rond onderwerpen als 'leren en gedrag' en 'diversiteit en inclusie'. 

(Post-hbo)Opleidingen en cursussen

We verzorgen diverse cursussen, post-hbo-opleidingen en een masteropleiding op het gebied van leerlingenzorg.  

Post-hbo-opleidingen:  

  • Gedragsspecialist 

  • Intern begeleider Basisopleiding 

  • Intern begeleider Top-opleiding 

  • Leer- en gedragsspecialist Top-opleiding 

  • Specialist Hoogbegaafdheid 

  • Specialist Leerproblemen/Remedial teacher  

Masteropleiding: 

  • Passend Meesterschap 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over mogelijke begeleiding door adviseurs van het MOC kun je contact opnemen via: 

Mail: moc@hsmarnix.nl  

Telefoon: 030 275 35 60