Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over onze opleidingen? Bekijk dan onze veelgestelde vragen. Waarschijnlijk vind je snel een antwoord!

Algemeen

Als je een hbo- of wo-opleiding afgerond hebt met competenties die dichtbij een pabo-opleiding liggen, dan kun je in het intakegesprek vrijblijvend verkennen of je vooropleiding voldoende is voor toelating. Een post-hbo-opleiding levert echter géén onderwijsbevoegdheid op.

Ja, dat kan. Je moet je er wel van bewust zijn dat de opleidingen met name voor het primair onderwijs ontworpen zijn. Er wordt van jou gevraagd om, in overleg met de docent, opdrachten aan je situatie aan te passen. Uiteraard dien je aan het einde van de opleiding over dezelfde competenties te beschikken als de overige deelnemers. Tijdens het intakegesprek kunnen de mogelijkheden verkend worden.

De post-hbo-opleidingen zijn praktijkgericht met theoretische onderbouwing. De studielast is gemiddeld 7,5 uur per week. De masteropleiding is meer theoretisch van aard en wordt afgerond met een praktijkonderzoeksopdracht. Studielast van een masteropleiding is gemiddeld 20 uur per week (gerekend over twee jaar).

Pas na inschrijving krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Na het intakegesprek is het  mogelijk om geheel vrijblijvend je inschrijving te annuleren. Bij late aanmelding kan het zijn dat tijdens de eerste bijeenkomst de intake wordt ingepland.

Voorafgaand aan de opleiding vul je een intakeformulier in. Dit formulier wordt tijdens de intake besproken. Je leervragen en -doelen staan hierbij centraal. Daarnaast worden zaken zoals te behalen competenties, medewerking vanuit de school, tijdsinvestering, uitvoering opdrachten, verwachtingen rondom en tijdens de bijeenkomsten en dergelijke besproken. Aan het eind van het gesprek krijg je een advies om wel of niet aan de opleiding deel te nemen. Hierna is het altijd mogelijk om geheel vrijblijvend je inschrijving te annuleren.

De opleidingen zijn praktisch van aard. Dat betekent dat de opdrachten in de praktijk van een school uitgevoerd moeten worden. Eventueel kan ook volstaan worden met een door jou geregelde leerwerkplek (stage). Daarbij is het wel van belang dat je om opdrachten uit te kunnen voeren ook toegang hebt tot bepaalde documenten uit het leerlingvolgsysteem. Dit dient vooraf goed met de leerwerkplek te zijn afgestemd.

Nee, dat kan niet. Je kunt je wel al inschrijven voor de  volgende groep.

Ja, dat kan. Je dient wel aan te tonen dat je over de eisen beschikt die in de basisopleiding gesteld zijn. Naast het invullen van het intakeformulier verwachten we dat je kunt aantonen op welke wijze je aan deze eisen voldoet. Eventuele bewijzen voeg je toe. Tijdens het intakegesprek wordt besproken of je aan de gestelde eisen voldoet en aan de top-opleiding deel kunt nemen. Bij twijfel mag je ons gerust vooraf mailen.

De gegevens worden in het cursistenadministratiesysteem opgenomen. Die worden uitsluitend door  het Marnix Onderwijscentrum gebruikt tijdens het studiejaar over je studie. Daarna kun je van ons nog twee jaar informatie ontvangen over zaken die wij voor jou van belang achten, zoals alumnibijeenkomsten. Je hebt telkens de mogelijkheid om aan te geven dat je geen informatie meer wilt ontvangen. Ten behoeve van je diploma geven wij enkele gegevens (geen adres of telefoonnummers) door aan de instantie die het diploma afgeeft. Tenslotte bewaren wij je eindproduct en je persoonlijke gegevens gedurende vijf jaar voor bewijsvoering van het afgegeven diploma.

Je kunt je inschrijven uiterlijk tot twee dagen voorafgaand aan de eerste bijeenkomst. Wij bevelen wel aan om tijdig in te schrijven want bij een volle groep kom je op een wachtlijst. Daarnaast bepalen we twee weken voor de geplande start of er voldoende aanmeldingen zijn voor doorgaan van de opleiding.

Tijdens de intake worden persoonlijke leerdoelen geformuleerd. Schoolontwikkeling in relatie tot de opleiding wordt verhelderd en risico’s met betrekking tot het behalen van de opleiding binnen de gestelde tijd worden verkend. Ook wordt de wijze van leren binnen de opleiding verhelderd. Na de intake is het altijd mogelijk om geheel vrijblijvend je inschrijving te annuleren.

Nee, er zijn geen instaptoetsen. In het intakegesprek wordt verkend met de aankomende student of de opleiding past bij zijn/haar voorkennis.

Als je een masteropleiding op het gebied van Orthopedagogiek, Onderwijskunde, Passend Meesterschap, Educational Needs of Leren & Innoveren hebt afgerond, dan is de post-masteropleiding Intern begeleider/zorgcoördinator misschien interessant voor jou. Deze opleiding heeft een studiebelasting van 84 uur (3 EC). Informatie vind je hier

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, berichten we de studenten dat de opleiding doorgaat. In ieder geval uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding.

Je kunt je tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding kosteloos afmelden. Dit dient schriftelijk te gebeuren en je stuurt hiervoor een mail sturen naar moc@hsmarnix.nl.

De opleiding wordt in zijn geheel gefactureerd in de maand waarin de opleiding start. De factuur wordt gestuurd naar het factuuradres dat je bij je inschrijving via de website hebt ingevuld.

Je geeft dan als factuuradres je persoonlijk adres aan en stuurt vervolgens een mail naar moc@hsmarnix.nl met het juiste factuuradres. Ook als er bijvoorbeeld extra informatie op de factuur moet komen te staan, zoals een kostenplaats, een specifieke afdeling of persoon, kun je dat doorgeven via genoemd e-mailadres.

De Marnix Academie is, net als andere bekostigde hogescholen in Nederland, begin 2022 gestart met de voorbereidingen van het kunnen aanvragen van een STAP-budget. Vooralsnog kun je voor een opleiding van de Marnix Academie/MOC niet het STAP-budget aanvragen. Zodra dit wel mogelijk is dan zullen wij dat via onze website bekend maken.

Opleiding en voortgang

De boeken van de boekenlijst met verplichte boeken worden in de opleiding ook daadwerkelijk gebruikt.  

Nee dat is niet mogelijk, de boeken zijn te verkrijgen via de uitgever of via de algemene bestelsites.  

Er wordt enige basale ICT-kennis verwacht voor het verwerken van je opdrachten in een tekstverwerkingsprogramma zoals ‘MS Word’. Ook verwachten we dat je een filmpje kunt maken en  kunt bewerken/inkorten. Verder moet je kunnen inloggen, uploaden en downloaden op een website.   

Nee in principe niet, behalve in uitzonderlijke gevallen. Je kunt hiervoor een gemotiveerd verzoek om teruggave schriftelijk doen. Je stuurt hiervoor een mail sturen naar moc@hsmarnix.nl. Afhankelijk van de motivatie wordt door het management bepaald of restitutie van (een deel van) het bedrag plaatvindt of dat  er een ander voorstel wordt gedaan.  

De gemaakte opdrachten worden beoordeeld en verzameld in een portfolio. Tevens wordt er een eindproduct zoals een beleidsplan of een ‘meesterstuk’, gemaakt waarin wordt aangetoond dat je over de gevraagde competenties beschikt. Tijdens het eindgesprek licht je je eindproduct toe. Daarna volgt de boordeling. Als blijkt dat de gestelde competenties van de opleiding zijn behaald kan tot diplomering worden overgegaan.

In principe worden de cursussen en opleidingen van het MOC fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Digitale Leer- en Werk Omgeving

Wanneer de opleiding doorgaat, krijg je per mail een inlogcode (gebruikersnaam en wachtwoord) voor de portal van de Marnix Academie https://portal.hsmarnix.nl/portal. Met deze gegevens kun je inloggen en daarna direct je wachtwoord wijzigen. 

Start https://portal.hsmarnix.nl/portal/​ 
Ga naar rechts bovenin "instellingen"​ => Kies in dit venster "wachtwoord instellen"​ => Voer je oude wachtwoord in en je nieuwe.​

Afronding en diplomering

Wanneer aan de eisen van de opleiding is voldaan.

Omdat voor juridische documenten in Nederland altijd je meisjesnaam wordt gebruikt.