Over ons » Veelgestelde vragen

1. Ik heb geen pabo als vooropleiding kan ik dan toch een post-hbo-opleiding volgen?
Als u een hbo-opleiding afgerond hebt met overeenkomende competenties dan kunt u binnen een intakegesprek verkennen of uw vooropleiding voldoende is voor toelating. Te allen tijde geldt dat een post-hbo-opleiding geen onderwijsbevoegdheid oplevert.

2. Ik ben werkzaam in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Kan ik dan een post-hbo-opleiding volgen?
Ja, dat kan. U moet zich er wel van bewust zijn dat de opleidingen voor het primair onderwijs ontworpen zijn. Er zal van u als deelnemer gevraagd worden zelf initiatief te nemen om, in overleg met de docent, opdrachten aan uw situatie aan te passen. Uiteraard dient u aan het eind van de opleiding over dezelfde competenties te beschikken als de overige deelnemers. Tijdens het intakegesprek kunnen de mogelijkheden verkend worden.

3. Wat is het verschil tussen een masteropleiding en een post-hbo-opleiding?
De post-hbo-opleidingen zijn praktijkgericht met theoretische onderbouwing. De studielast is gemiddeld 7,5 uur per week. De masteropleiding is meer theoretisch van aard en wordt afgerond met een onderzoek. Studielast van een masteropleiding is gemiddeld 20 uur per week.

4. Kan ik mij inschrijven voor een opleiding, terwijl ik nog geen intake heb gehad?
Na inschrijving krijgt u een uitnodiging voor een intakegesprek. Bij late aanmelding kan het zijn dat tijdens de eerste bijeenkomst een intake wordt ingepland.

5. Wat kan ik verwachten van de intakeprocedure?
Voorafgaand aan de opleiding vult u een intakeformulier in. Dit formulier wordt tijdens de intake besproken. Uw leervragen en -doelen staan hierbij centraal. Daarnaast worden zaken zoals te behalen competenties, medewerking vanuit de school, tijdsinvestering, uitvoering opdrachten, verwachtingen rondom en tijdens de bijeenkomsten en dergelijke besproken. Aan het eind van het gesprek krijgt u een advies om wel of niet aan de opleiding deel te nemen.  

6. Moet ik op een school werkzaam zijn om een post-hbo-opleiding te kunnen volgen?
De opleidingen zijn praktisch van aard. Dat betekent dat de opdrachten in de praktijk van een school uitgevoerd moeten worden. U zult ook toegang moeten hebben tot de gevraagde documenten, bijvoorbeeld een leerlingdossier, om de opdrachten uit te kunnen voeren. Alle opdrachten worden opgeslagen in uw portfolio. Verder schrijft u afhankelijk van de opleiding een eindwerkstuk, bijvoorbeeld een beleidsplan of een meesterstuk.

7. Op welke wijze vindt toetsing plaats?
Tijdens de opleiding maakt u opdrachten, die verzamelt u in uw portfolio. Aan het eind van de opleiding schrijft u een eindstuk, bijvoorbeeld een beleidsplan of een meesterstuk, waarin u aantoont over de gevraagde competenties te beschikken. Tijdens het eindgesprek licht u uw eindproduct toe. Als uit zowel het geschreven eindproduct als uit het gesprek blijkt dat u de gestelde competenties van de opleiding behaald heeft dan heeft u de opleiding met succes afgerond.

8. Kan ik instromen als de opleiding al gestart is?
Nee, dat kan niet. U kunt zich inschrijven voor het volgende scholingsaanbod.

9. Kan ik deelnemen aan een Top-opleiding zonder de basisopleiding gevolgd te hebben?
Ja, dat kan. U dient wel aan te tonen dat u over de competenties beschikt die in de basisopleiding aan de orde zijn geweest. Naast het intakeformulier verwachten we dat u beschrijft hoe u deze competenties hebt opgedaan. Eventuele bewijzen voegt u toe. Tijdens het intakegesprek wordt besproken of u aan de gestelde competenties voldoet en aan de Top-opleiding deel kunt nemen.

Voor de opleidingen Coördinator TaalCoördinator LezenCoördinator Rekenen en Specialist Toekomstgericht Onderwijs kregen we een aantal specifieke vragen. Deze zijn beantwoord op de opleidingspagina's in de tab praktisch.

Voorlichtingvideo post-hbo

Visie op leren