Vroeg Engels

De Marnix Academie is een door het Nuffic geregistreerde opleider voor vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Al vele jaren deelt de Marnix Academie de visie dat vroeg starten met Engels belangrijk is. Niet alleen draagt dit bij aan een goede taalontwikkeling van kinderen maar het vormt ook een goede basis voor het kernvak Engels in het voortgezet onderwijs. 

Wij begeleiden scholen bij het ontwikkelen van een visie op een doorgaande leerlijn, het implementeren van een methode en wij bieden concrete ondersteuning van leerkrachten door training en coaching.

Meer weten? Email onze adviseur Esther Jager.

Wij bieden diverse nascholingsopties. Deze kunnen leiden tot het keurmerk TalenT.

Als school bepalen jullie zelf hoe jullie vroeg vreemdetalenonderwijs vormgeven. De SLO kerndoelen voor Engels geven hier, op hoofdlijnen, richting aan. Om de kwaliteit van vvto Engels te garanderen is er door het Nuffic een landelijke standaard ontwikkeld met kwaliteitseisen voor een goed vvto programma.

De Marnix Academie biedt diverse cursussen en ondersteuning aan om vvto toe te werken naar de kwaliteitseisen.

 • Engels leren is Engels doen 1
  Basiscursus voor vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) Engels voor teams: een combinatie van didactiek en toegepaste taalvaardigheid. Deze cursus kan los gevolgd worden maar ook de eerste stap vormen naar het keurmerk TalenT.
 • Engels leren is Engels doen 2
  In deze cursus werk je aan versterking van de kwaliteit van het Engels in de basisschool. Deze cursus geeft verdieping en een coachingstraject.
 • Coördinator Engels
  Deze cursus is bedoeld voor schoolleiders en/of leraren die een coördinerende rol (gaan) spelen bij vvto en meertaligheid in hun school. Ook voor leraren die al taalcoördinator zijn.
 • Taalvaardigheid Engels voor leerkrachten basisonderwijs
  Geeft u Engelse les op een basisschool? Maar bent u niet altijd zeker over uw grammaticale correctheid, woordenschat of uitspraak? Dan is deze cursus de juiste keuze voor u!
 • Studiemiddag Engels: vvto, hoe pak je het aan? De studiebijeenkomst staat in het teken van het kiezen van een ambitieniveau voor het vak Engels: waar staan we nu en waar willen we naartoe?
 • Accreditatie keurmerk Marnix TalenT-school

  Lees meer over het Keurmerk TalenT onder de video op deze pagina

Lees meer over nascholing en ondersteuning

 

Accreditatie Keurmerk Marnix TalenT-school

Als basisschool kun je een kwaliteitskeurmerk behalen. Een school wordt hiervoor 2 keer gevisiteerd. Wij adviseren om het 1e bezoek ongeveer 1 jaar na invoering van vvto aan te vragen. Het 2e bezoek is meestal na 3 of 4 jaar. Dit is de tijd die een school gemiddeld nodig heeft om aan de landelijke standaard vvto te voldoen. Er zijn op dit moment drie keurmerken voor scholen die werken met Engels vanaf groep 1. Het Nuffic en het Europees Platform erkennen de volgende kwaliteitskeurmerken:

 • het Keurmerk Talent wordt aangeboden door de pabo’s van Hogschool De Kempel, Fontys Hogeschool en natuurlijk de Marnix Academie
 • het keurmerk voor scholen die werken met EarlyBird
 • Cedin (Drietalige scholen Friesland)

Doel van het Keurmerk TalenT is om scholen te begeleiden naar kwalitatief goed vroeg vreemde talenonderwijs van groep 1 tot en met groep 8. Het is geen doel om een bepaalde methode voor te schrijven.

Het keurmerk TalenT heeft drie kenmerken:
1. Gekwalificeerde docenten
2. Geïntegreerde lessen

Accreditatietraject keurmerk TalenT

In dit accreditatietraject begeleiden we uw school bij het verkrijgen van het keurmerk TalenT.  U vindt hier meer informatie over het TalenT keurmerk.
Een van de drie docenten Engels uit ons TalenT-team maakt graag een afspraak voor een (online) oriënterend gesprek.

Onderzoek

Rick de Graaff, voorzitter van het Platform vvto Nederland, werd op 3 oktober 2013 geïnstalleerd als hoogleraar tweetalig onderwijs aan de Universiteit Utrecht met zijn oratie ‘Taal om te leren’.

Rick de Graaff doet onderzoek naar de didactiek en leereffecten van tweetalig onderwijs, de professionele ontwikkeling van talendocenten, en de effectiviteit van (online) taken voor interculturele communicatieve competentie. De leerstoel tweetalig Onderwijs werkt samen met het Europees Platform en het Landelijk Netwerk voor tweetalig onderwijs (TTO).
Rick is tevens lector Taaldidactiek en Onderwijs bij INHolland.

Het Cito heeft een nieuwe Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau uitgebracht waarin voor het eerst vvto is meegenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat vvto-leerlingen significant beter spreken dan Eibo-leerlingen. Voor de andere vaardigheden zijn er kleine verschillen. Het complete onderzoek kunt u hier bekijken.

EarlyBird en de Universiteit Utrecht hebben een vergelijkend onderzoek uitgevoerd op  (EarlyBird)vvto-scholen en Eibo-scholen. Hieruit blijkt dat vvto-leerlingen gemiddeld beter presteren dan Eibo-leerlingen op luister-, lees-, gespreksvaardigheid en use of English. 

Een recent promotieonderzoek op het gebied van vvto werd uitgevoerd door Vanessa Lobo: ‘Teaching L2 English at a very Young age: a study of Dutch schools’.