Vroeg Engels

De Marnix Academie is een door Nuffic geregistreerde opleider voor vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Al vele jaren deelt de Marnix Academie de visie dat vroeg starten met Engels belangrijk is. Niet alleen draagt dit bij aan een goede taalontwikkeling van kinderen maar het vormt ook een goede basis voor het kernvak Engels in het voortgezet onderwijs. 

Wij begeleiden scholen bij het ontwikkelen van visie op een doorgaande leerlijn, het implementeren van een methode en wij bieden concrete ondersteuning van leerkrachten door training en coaching.

Meer weten? Email onze adviseur Klaas Hoorn.

Wij bieden diverse nascholingopties. Deze kunnen leiden tot het keurmerk TalenT.

Lees meer over nascholing en ondersteuning

 

Keurmerk TalenT

Er zijn op dit moment drie keurmerken voor scholen die werken met Engels vanaf groep 1. Deze zijn alledrie erkend door het Europees Platform.

  • het Keurmerk Talent, aangeboden door de pabo’s van CHE, HAN, Fontys en natuurlijk de Marnix Academie
  • het keurmerk voor scholen die werken met EarlyBird
  • Cedin (Drietalige scholen Friesland)

Doel van het Keurmerk TalenT is om scholen in drie fasen te begeleiden naar kwalitatief goed vroeg vreemde talenonderwijs en het vervolg daarop in midden- en bovenbouw. Het is geen doel om een bepaalde methode voor te schrijven.

Het keurmerk TalenT heeft drie kenmerken:
1. Gekwalificeerde docenten
2. Geïntegreerde lessen
3. Gebruik in internationale activiteiten

Accreditatietraject keurmerk TalenT (C, B of A)

In dit accreditatietraject begeleiden we uw school bij het verkrijgen van het keurmerk TalenT.  U vindt hier meer informatie over het TalenT keurmerk.
Zo nodig komt een van de drie docenten Engels uit ons TalenT-team bij u langs voor een oriënterend gesprek.

Onderzoek

Rick de Graaff, voorzitter van het Platform vvto Nederland, werd op 3 oktober 2013 geïnstalleerd als hoogleraar tweetalig onderwijs aan de Universiteit Utrecht met zijn oratie ‘Taal om te leren’.

Rick de Graaff doet onderzoek naar de didactiek en leereffecten van tweetalig onderwijs, de professionele ontwikkeling van talendocenten, en de effectiviteit van (online) taken voor interculturele communicatieve competentie. De leerstoel tweetalig Onderwijs werkt samen met het Europees Platform en het Landelijk Netwerk voor tweetalig onderwijs (TTO).
Rick is tevens lector Taaldidactiek en Onderwijs bij INHolland.

Het Cito heeft een nieuwe Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau uitgebracht waarin voor het eerst vvto is meegenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat vvto-leerlingen significant beter spreken dan Eibo-leerlingen. Voor de andere vaardigheden zijn er kleine verschillen. Het complete onderzoek kunt u hier bekijken.

EarlyBird en de Universiteit Utrecht hebben een vergelijkend onderzoek uitgevoerd op  (EarlyBird)vvto-scholen en Eibo-scholen. Hieruit blijkt dat vvto-leerlingen gemiddeld beter presteren dan Eibo-leerlingen op luister-, lees-, gespreksvaardigheid en use of English. 

Een recent promotieonderzoek op het gebied van vvto werd uitgevoerd door Vanessa Lobo: ‘Teaching L2 English at a very Young age: a study of Dutch schools’.