Onze partners

Penta Nova

De Marnix Academie heeft met vijf andere hogescholen PentaNova, de academie voor schoolmanagement opgericht. Hier kunnen de aspirant-directeuren, schoolleiders en bovenschoolse directeuren terecht voor het aanvullen en aanscherpen van de benodigde competenties.

Radiant 

De Marnix Academie maakt deel uit van Radiant. Dit is coöperatie van negen samenwerkende pabo's.  

De samenwerking heeft betrekking op onder andere onderzoek, opleidingsprogramma's, kwaliteit en Internationalisering. 33% van alle eerste jaars pabostudenten die in Nederland starten zijn aangemeld bij een van de Radiantpartners