Leerkracht

Het onderwijs heeft als opdracht aandacht te besteden aan drie verschillende domeinen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta, 2020).

Visie

Bij kwalificatie gaat het erom dat leerlingen kennis opdoen, vaardigheden eigen maken en bepaalde houdingen aanleren die nodig zijn om zich staande te kunnen houden in een complexe, multiculturele samenleving. Bij socialisatie gaat het erom dat leerlingen deel worden van tradities en praktijken in onze cultuur van democratie. Bij persoonsvorming gaat het om de vorming van leerlingen als individueel persoon. Het Marnix Onderwijscentrum richt zich op onderwijsprofessionals die een krachtige, eigentijdse leeromgeving willen ontwikkelen voor alle leerlingen, waarin alle drie deze domeinen aandacht krijgen. 

Onderzoek en innovatie

Onze adviseurs zijn betrokken bij diverse onderzoeken en werk op basis van wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Wij werken in diverse masteropleidingen en zijn betrokken bij het onderzoek van diverse lectoraten. Daarnaast zijn diverse adviseurs betrokken bij onderzoek zoals dat wordt vormgegeven binnen het Marnix Innovatiecentrum. 

In-company begeleiding 

Alle scholing die wij aanbieden kan op maat aangepast worden en in-company in de eigen organisatie vorm krijgen, aansluitend bij de eigen schoolontwikkeling. 

(Post-hbo)Opleidingen en cursussen

De cursussen en opleidingen die onder het expertisegebied Leerkracht vallen, lopen uiteen van bewegingsonderwijs tot creativiteitsontwikkeling en van onderzoekend leren tot het verzorgen van onderwijs voor nieuwkomers. 

Hierbij is rekening gehouden met professionals in diverse stadia van hun carrière: startende leraren, leraren die hun kennis willen actualiseren, zich verder willen specialiseren of zich willen heroriënteren op hun vak. Ook voor onderwijsassistenten is een verdiepingscursus in het aanbod opgenomen. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over mogelijke begeleiding door adviseurs van het MOC kun je contact opnemen via: 

Mail: moc@hsmarnix.nl  

Telefoon: 030 275 35 60