School en identiteit

Iedere school dient vragen te beantwoorden als: Wat betekent de levensbeschouwelijke identiteit van onze school? Welke praktische invulling geven wij aan het woord ‘christelijk’, ‘katholiek’, ‘openbaar’? In het expertisegebied School en Identiteit zoomen we in op deze belangrijke vraagstukken.

Ouders willen weten wat hun kinderen ervan gaan merken, teamleden hebben behoefte aan onderlinge afstemming en bovenschools zijn er verwachtingen omtrent de identiteit. Maar bovenal: leerlingen verdienen een leerkracht die hen kan inspireren in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling.

In company-begeleiding

Adviseurs van het Marnix Onderwijscentrum begeleiden teams bij het nadenken over bovenstaande vragen. We zien dat zulke gesprekken verrassend veel opleveren. Juist omdat we van buiten komen, kunnen we vragen stellen die binnen het team al lang niet meer zijn gesteld. Teamleden spreken naar elkaar uit waar ze voor willen gaan. Ze ontdekken nieuwe mogelijkheden voor godsdienstonderwijs, de multiculturele klas, vieringen, gebed en oudercontacten. Schoolleiders en bovenschools bestuurders krijgen meer grip op de identiteit en dragen het verhaal van de school of stichting met meer kracht uit. Teamleden begrijpen elkaar beter als ze meer van elkaars achtergrond weten. Stilstaan bij identiteit geeft energie, duidelijkheid en teamspirit.  

Wat anderen over ons zeggen 

“De begeleiders van het Marnix Onderwijscentrum helpen ons om de katholieke identiteit levend te houden op onze scholen. Daarbij weten ze goed in te spelen op de eigenheid van de verschillende scholen.” (stafmedewerker scholenstichting Utrecht) 
 
“Ik heb ontdekt hoe ik scholen uit kan nodigen zelf te werken aan een levende katholieke identiteit. Ik geef de ruimte, maar houd ook vinger aan de pols. Het midden daarin vinden is de kunst gebleken.” (bestuurder in Midden-Nederland na onze begeleiding op maat) 

“Ik ben bewuster gaan nadenken over mijn rol als leerkracht wat betreft godsdienst, maar ook over mijn persoonlijke beleving.” (leerkracht na een cursus schoolidentiteit in Barendrecht) 

“Ik heb geleerd hoe je Bijbelverhalen kan vertellen en deze op een juiste manier aan kan bieden.” (leerkracht Barendrecht) 

“Ik zou de manier van werken van deze adviseurs willen omschrijven als creatief, concreet en verbindend. Zij begrijpen de verschillen in beleving, gaan daar zorgvuldig mee om en tegelijkertijd zijn hun creatieve werkvormen zo uitnodigend dat iedereen meedoet. Na afloop heb je afspraken in handen waarmee je echt verder kunt.” (schoolleider Hilversum) 

(Post-hbo)Opleidingen en cursussen

Het Marnix Onderwijscentrum verzorgt de volgende cursussen op het gebied van school en identiteit:

 

Meer informatie

Voor meer informatie over mogelijke begeleiding door adviseurs van het MOC kun je contact opnemen via: 

Mail: moc@hsmarnix.nl  

Telefoon: 030 275 35 60