Zij-instroomtraject Leraar basisonderwijs

Om als zij-instromer aan de slag te kunnen gaan in het basisonderwijs is het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring via een onderzoek verplicht. Ben jij in het bezit van een HBO- of WO-bachelorgetuigschrift, dan ben je toelaatbaar tot het zij-instroomtraject.

Waarom een geschiktheidsonderzoek?

Een geschiktheidsonderzoek brengt in beeld of de kandidaat als zij-instromer direct voor de klas kan en al voldoende in huis heeft om met beperkte scholing zich te ontwikkelen tot ‘leerkracht startbekwaam’.

Je vindt het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Lees hier meer over het geschiktheidsonderzoek.

Scholing zij-instroomtraject

Heb jij het geschiktheidsonderzoek (elders) al afgerond? En wil je het opleidingstraject op de Marnix Academie volgen? Dat kan.

Je leest hier meer over de scholing.

Doelgroep

Zij-instromer

Docenten

Henriëtte Hoogenkamp

Kosten

€1.870

Aantal bijeenkomsten

Volgens rooster

Studiebelastinguren

n.t.b.

Planning en aanmelding

De eerste stap die je moet zetten is het behalen van de rekentoets (Wiscat Pabo). Via een van onderstaande links schrijf je je hiervoor in. Daarnaast stuur je het aanvraagformulier dat je hieronder kunt downloaden in. Het behalen van een score van 103 punten is voorwaardelijk om door te kunnen gaan met de overige onderdelen van het geschiktheidsonderzoek. Na behalen van de Wiscat kun je deelnemen aan de schriftelijke beroepspraktijkgerichte opdrachten (BPO). Beide onderdelen vinden plaats op de Marnix Academie.

Mogelijke planning:

Wiscat Pabo     Beroepspraktijkgerichte opdrachten (BPO)     Afronding geschiktheidsonderzoek   Start scholing
14 februari 2022 19.00:20:40   7 maart 2022 18:45-21:30   maart/april   september
14 maart 2022 19.00:20:40   21 maart 2022 18:45-21:30   maart/april   september
4 april 2022 19.00:20:40   11 april 2022 18:45-21:30   april/mei   september
21 april 2022 19.00:20:40   9 mei 2022 18:45-21:30   juni   september
16 mei 2022 19.00:20:40   23 mei 2022 18:45-21:30   juni   september
6 juni 2022 19.00:20:40   13 juni 2022 18:45-21:30   september   november
27 juni 2022 19.00:20:40   5 juli 2021 18:45-21:30   september   november

Heb je de wiscattoets al behaald, dan hoef je hieraan niet meer deel te nemen en stuur je het bewijs voor het behalen van de toets (certificaat en scoreblad) als bijlage mee met het aanvraagformulier. Je neemt dan in principe aan deel aan de eerstvolgende BPO-sessie.

 

 

 

Heb je vragen, neem contact op met het MOC Servicebureau.

Neem deel aan een online voorlichtingsbijeenkomst over deeltijd en zij-instroom.