Zij-instroomtraject Leraar basisonderwijs

Om als zij-instromer aan de slag te kunnen gaan in het basisonderwijs is het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring via een onderzoek verplicht. Ben jij in het bezit van een HBO- of WO-bachelorgetuigschrift, dan ben je toelaatbaar tot het zij-instroomtraject.

Waarom een geschiktheidsonderzoek?

Een geschiktheidsonderzoek brengt in beeld of de kandidaat als zij-instromer direct voor de klas kan en al voldoende in huis heeft om met beperkte scholing zich te ontwikkelen tot ‘leerkracht startbekwaam’.

Je vindt het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Lees hier meer over het geschiktheidsonderzoek.

Scholing zij-instroomtraject

Heb jij het geschiktheidsonderzoek (elders) al afgerond? En wil je het opleidingstraject op de Marnix Academie volgen? Dat kan.

Je leest hier meer over de scholing.

Doelgroep

Zij-instromer

Docenten

Henriëtte Hoogenkamp

Kosten

€2.060

Aantal bijeenkomsten

Volgens rooster

Studiebelastinguren

-1,0

Planning en aanmelding

De eerste stap die je moet zetten is het behalen van de rekentoets (Wiscat Pabo). Via een van onderstaande links schrijf je je hiervoor in. Daarnaast stuur je het aanvraagformulier dat je hieronder kunt downloaden in. Het behalen van een score van 103 punten is voorwaardelijk om door te kunnen gaan met de overige onderdelen van het geschiktheidsonderzoek. Na het behalen van de Wiscat neem je in principe deel aan de eerstvolgende sessie van de schriftelijke beroepspraktijkgerichte opdrachten (BPO). Zowel de Wiscat als de BPO vinden plaats op de Marnix Academie. Omdat de Wiscat een poortfunctie heeft, worden de kosten hiervoor (€ 70,-) separaat in rekening gebracht. Mocht je de Wiscattoets onverhoopt niet halen, dan betaal je alleen dit bedrag.

Mogelijke planning:

 
Wiscat Pabo   Beroepspraktijkgerichte opdrachten (BPO)   Afronding
geschiktheidsonderzoek
Start scholing
dinsdag 21 februari 2023 19.00-20.40 uur dinsdag 7 maart 2023 18.45-21.30 uur maart september
dinsdag 14 maart 2023 19.00-20.40 uur dinsdag 21 maart 2023 18.45-21.30 uur april september
dinsdag 4 april 2023 19.00-20.40 uur dinsdag 11 april 2023 18.45-21.30 uur april/mei september
donderdag 20 april 2023 19.00-20.40 uur dinsdag 9 mei 2023 18.45-21.30 uur mei september
dinsdag 16 mei 2023 19.00-20.40 uur dinsdag 23 mei 2023 18.45-21.30 uur juni september
dinsdag 6 juni 2023 19.00-20.40 uur dinsdag 13 juni 2023 18.45-21.30 uur september november
dinsdag 27 juni 2023 19.00-20.40 uur dinsdag 4 juli 2023 18.45-21.30 uur september november

Heb je de wiscattoets al behaald, dan hoef je hieraan niet meer deel te nemen en stuur je het bewijs voor het behalen van de toets (certificaat en scoreblad) als bijlage mee met het aanvraagformulier. Je neemt dan in principe deel aan de eerstvolgende BPO-sessie. Voor het geschiktheidsonderzoek wordt dan € 1.990,- in rekening gebracht.

Heb je vragen, neem contact op met het MOC Servicebureau.

Neem deel aan een online voorlichtingsbijeenkomst over deeltijd en zij-instroom.