Wat is een Post-HBO?

Heb je een afgeronde bachelor hoger beroeps onderwijs (hbo) en wil je doorstuderen, dan kun je er voor kiezen een post-hbo opleiding te volgen (post-bachelor, post-initieel hebben dezelfde betekenis). Dit is ook het niveau dat je nodig hebt om aan een dergelijke opleiding te kunnen deelnemen. Het niveau is hbo+ en wordt door besturen vaak als zodanig ook gehonoreerd in het kader van de functiemix.

Praktijkgerichte post-hbo opleiding

Post-hbo opleidingen zijn praktijkgericht, dat betekent: wat ik vandaag leer, pas ik morgen toe. Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat.

Betekenisvolle post-hbo opleidingen

De post-hbo opleidingen gaan ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Deelnemers voeren gedurende de opleidingen praktijkopdrachten uit binnen de eigen school en vragen hierop feedback van collega’s en management.

De duur van Post-HBO opleidingen varieert van een aantal maanden tot maximaal een jaar. 

Aanbod post-hbo opleidingen

Bekijk hier ons volledige aanbod post-hbo-opleidingen
 

Post-hbo opleidingen bij het Marnix Onderwijscentrum

 

Registratie post-hbo opleidingen

Bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (onderdeel CPION) kunnen post-hbo-opleidingen geregistreerd worden als officiële Registeropleiding. Het is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend. Doel hiervan is om door middel van kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan post-hbo-opleidingen in Nederland.  Alle bij de Marnix aangeboden post-hbo-opleidingen zijn door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland geaccrediteerd.

De post-hbo opleidingen worden getoetst en bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer na afronding het diploma Post-HBO Nederland en wordt men ingeschreven in het Abituriëntenregister. Dit Landelijk Register is bijvoorbeeld raadpleegbaar voor personeelsfunctionarissen die de getuigschriften van een sollicitant willen verifiëren, voor beroepsverenigingen die de Permanente Educatiepunten willen bijhouden van hun leden, alsmede voor oud-studenten zelf. Tevens biedt het oud-deelnemers de gelegenheid kopieën van verloren getuigschriften aan te vragen.

Interesse? Bekijk ons aanbod post-hbo-opleidingen!