Over het Marnix Onderwijscentrum

Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) is een instituut voor nascholing en onderwijsadvies. Wij bieden cursussen en opleidingen aan, geven advies en bieden maatwerk op scholen. Als onderdeel van de hogeschool Marnix Academie is onze thuisbasis Utrecht, maar wij komen ook graag bij jou op school.

Waarom MOC?

  • Het MOC is een zelfstandig onderdeel van de Marnix Academie, hogeschool lerarenopleiding basisonderwijs. Hierdoor kennen we van dichtbij de behoefte van de professionals in het veld en zijn we op de hoogte van innovatieve onderwijsconcepten.
  • Door onze omvang zijn we heel goed in staat om vraaggestuurd te werken en begeleiding, advies, studie- en opleidingstrajecten op maat te leveren.
  • Ons aanbod wordt jaarlijks afgestemd op huidige ontwikkelingen en vraag vanuit het onderwijs.
  • Onze kennis is gebundeld en gecategoriseerd in diverse kenniscentra.
  • We zijn als hogeschool geaccrediteerd door het onafhankelijke kwaliteitsinstituut: de Nederlands- Vlaamse Accrediatie Organsiatie (NVAO).

Visie

Het is onze ambitie kennispartner van scholen in onze regio te zijn en leraren, schoolteams, directie en bestuur te ondersteunen bij hun voortgaande professionalisering. Vernieuwend onderwijs is het centrale begrip in de visie van het Marnix Onderwijscentrum (MOC). Wij bouwen daarmee voort op de innovatieve doelstelling van de Marnix Academie, protestants-christelijke hogeschool Lerarenopleiding basisonderwijs. Het MOC is een zelfstandig onderdeel van de hogeschool. Het grote voordeel van deze relatie is wederzijdse uitwisseling van kennis en diensten. Zo worden onze medewerkers ‘gevoed’ vanuit de hogeschool en vice versa.

Het MOC is een partner voor schoolontwikkeling met een eigentijdse aanpak. Onze adviseurs zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijsconcepten, (ortho)pedagogiek, schoolorganisatie, begeleiding van professionals leer- en vormingsgebieden. Zij mogen worden aangesproken op hun competenties.

De autonomie van de klant is het vertrekpunt bij onze dienstverlening. Er wordt vraaggestuurd gewerkt, maar wel meegedacht bij het formuleren van de ondersteuningsvraag. De eventueel benodigde ondersteuning wordt op maat geleverd. Het gedachtegoed van een lerende organisatie is de basis bij de uitvoering van onze dienstverlening. Een hechte en langdurige relatie met klanten stelt ons in staat om de behoefte van de klanten te kennen. Dit leidt tot wederzijdse inspiratie. 

Visie op maatwerk

Goed onderwijs, daar gaat het om. Wij zijn meedenkers, experts die goed kunnen luisteren en de praktijk van binnenuit kennen. We zijn mee-bouwers, denken in mogelijkheden gericht op verbeteringen in school en groep. Wij zijn graag partner bij schoolontwikkeling en zijn pas tevreden als iets aantoonbaar wérkt!

We nemen tijd voor goede afstemming met directie en team. We zoomen in op mogelijkheden en behoeften van het team. We sparren met plezier over lastige vraagstukken en dilemma’s, we gaan ’beren‘ niet uit de weg. Wederzijds vertrouwen is de basis. Zie ons als stevige meedenkers die doen en doeners die meedenken.  

Opleidingen en cursussen

Al onze opleidingen en cursussen zijn gericht op het onderwijs en bestemd voor de leraar of schoolleider. Elk jaar wordt het aanbod vernieuwd, afgestemd op de actuele vragen uit het onderwijs. Je vindt bij ons verdiepende cursussen. Dit zijn intensieve één- of meerdaagdaage cursussen, waarin deelnemers zich heel praktisch verdiepen in een afgebakend onderdeel. Ook worden gecertificeerde post-hbo-opleidingen gegeven. Deelnemers ontvangen een officieel certificaat van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) en worden opgenomen in het Abituriëntenregister.

De Marnix Academie biedt daarnaast masteropleidingen aan:

Master Onderwijs & Technologie (MO&T)
Master Leren en Innoveren (MLI)
Master Passend Meesterschap (MPM)
Master Educational Leadership (MEL)
Master Vitaliteit en Professionaliteit (MVP)

Advies en begeleiding

Advies is maatwerk. Scholen kunnen ons vragen voor advies en begeleiding bij schoolontwikkeling. Men kan terecht bij verschillende kenniscentra. Tenslotte zorgen we ook voor individuele begeleiding van leraren en schoolleiders. Op verzoek verzorgen we onze cursussen en opleidingen ook op maat.