Voorwaarden

Locatie

De locatie van maatwerktrajecten wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Overige cursussen en opleidingen vinden veelal plaats op de Marnix Academie op onze dependance te Utrecht.

Kosten 

De kosten van de cursussen en opleidingen zijn in de brochure en op de website vermeld. Alle genoemde bedragen zijn inclusief eventueel in rekening te brengen btw. Voor maatwerk wordt een offerte opgesteld.

Aanmelding 

Wij ontvangen inschrijvingen bij voorkeur vóór 1 juli. Je kunt je aanmelden via onze website. Na aanmelding krijg je zo spoedig mogelijk nadere gegevens toegestuurd. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren.

Betaling en annulering

Voor aanvang van een cursus of opleiding ontvang je een bevestiging en een factuur. De betalingstermijn is veertien dagen na ontvangst van de factuur. Indien je je veertien dagen of korter voor aanvang van de cursus afmeldt, wordt vijftig procent van de cursuskosten in rekening gebracht. Afmelden kan alleen schriftelijk: per post of e-mail. Je kunt je wel altijd laten vervangen. Betalingsvoorwaarden bij maatwerk worden in de offerte vermeld.

Annulering door de instelling 

Het aanbod van cursussen en opleidingen is, mede op basis van onze ervaring van de laatste jaren, zodanig samengesteld dat wij erop vertrouwen dat ze allemaal doorgaan. Bij overmacht of als er onverhoopt toch onvoldoende inschrijvingen zijn, behoudt het MOC zich het recht voor de cursus te annuleren. Je ontvangt dan het eventueel betaalde cursusgeld volledig terug.

Certificaat

Wie een professionaliseringsactiviteit heeft gevolgd met een omvang van twaalf contacturen of meer, ontvangt een certificaat. Deelnemers aan cursussen met minder dan twaalf contacturen ontvangen een bewijs van deelname.
Bij deelname aan een masteropleiding ontvangt men een erkend diploma en bij deelname aan een post-hbo-registeropleiding ontvangt men een officieel getuigschrift van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Ook wordt men dan opgenomen in het Abituriëntenregister van de SPHBO.