Leiderschap in het onderwijs

Met Leiderschap in onderwijs wil het Marnix Onderwijscentrum onderwijsorganisaties ondersteunen in het voortdurend verbeteren van hun kwaliteit. Daarbij ligt de focus op de advisering, begeleiding en professionalisering van leidinggevenden van scholen. Onze begeleidingsfilosofie gaat uit van zelfsturing van mensen in organisaties. Dit betekent dat we in onze manier van begeleiden uitgaan van de capaciteit van de organisatie en daar aansluiten waar aanvullende capaciteit en deskundigheid gewenst is.

Visie

Onze onderscheidende kenmerken zijn: 

  • De adviseurs hebben allen ruime ervaring in het begeleiden en ondersteunen van leidinggevenden in het onderwijs; 
  • Er is verbinding met de Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap en haar schoolleidersopleidingen en lectoraat; 
  • We bieden maatwerk, dat uitgaat van de vraag over leiderschap aan de schoolorganisatie. 

Onderzoek en innovatie

Door participatie in het Penta Nova-lectoraat Leiderschap in het onderwijs zijn we betrokken bij de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in schoolleiderschap. Daarnaast spelen we in op de vragen en behoeften die in het veld aan de orde zijn. 

In-company begeleiding

Op het gebied van advisering en begeleiding leveren we een verscheidenheid aan diensten. Daarbij kan gedacht worden aan:  

  • (team)communicatie; 
  • beleidsadvisering en –ondersteuning; 
  • coaching van leidinggevenden; 
  • organisatieontwikkeling; 
  • kwaliteitszorg.

(Post-hbo)Opleidingen en cursussen

Onze opleidingen en cursussen zijn gericht op de professionalisering van leidinggevenden. Naast de inhoudelijke en uitvoerende betrokkenheid bij de schoolleidersopleidingen van Penta Nova, zijn er andere scholingstrajecten speciaal gericht op toekomstige en huidige leidinggevenden. Daarnaast bieden we in samenwerking met partners verschillende routes aan om je te professionaliseren en indien gewenst je herregistratie te halen. 

Voor leidinggevenden buiten het onderwijs biedt het Marnix Onderwijscentrum een eenjarige opleiding voor zij-instromers aan. Dit traject bestaat uit een onderwijskundig deel en schoolleiders-deel. 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over mogelijke begeleiding door adviseurs van het MOC kun je contact opnemen via: 

Mail: moc@hsmarnix.nl  

Telefoon: 030 275 35 60