Carla Rietberg

Carla Rietberg

Carla Rietberg

 ‘Goed rekenwiskundeonderwijs voor alle leerlingen…’

Dat is waar Carla zich ruim dertig jaar voor inzet en wat haar blijft boeien. Zij is opgeleid als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht. Met het speciaal (basis) onderwijs als start werd rekenonderwijs haar focus. Zij heeft ervaring met kinderen, jongeren en studenten die rekenen-wiskunde als een drempel ervaren. Hoe laat je hen ontdekken dat wiskunde een taal is die heel handig kan zijn… Met cijfers, getallen, grafieken en tabellen kun je vaak kort en krachtig een situatie schetsen waar je anders veel woorden voor nodig hebt. Onze maatschappij is in toenemende mate gedigitaliseerd en dat vraagt andere rekenvaardigheden dan dertig jaar geleden. Inzicht in cijfers en getallen en er kritisch mee om kunnen gaan is van belang voor alle leerlingen. De kwaliteit van het rekenwiskundeonderwijs versterken begint bij enthousiaste en vakbekwame aanstaande leraren op de Pabo. Onder het motto ‘een leven lang leren’ draagt Carla bij aan de voortgezette professionalisering van leraren. Zij is vanaf het begin (2001) betrokken bij de post-hbo-opleiding Rekencoördinator en bij de hbo-master Special Educational Needs (rekenspecialist). In incompany-trajecten legt Carla de focus op differentiatie in de rekenles. Extra hulp bij rekenmoeilijkheden en extra uitdaging voor sterke rekenaars zijn onmisbaar voor goed rekenonderwijs aan alle leerlingen.

Activiteiten

Onwikkelaar & docent post-hbo-opleiding rekencoördinator
Docent, studiecoach & onderzoeksbegeleider in de Ad PEP
Docent in de Master Educational Needs (Hogeschool Windesheim)
Incompany-trajecten voor rekenwiskundeonderwijs

Expertise

Schoolontwikkeling & kwaliteitszorg rekenen-wiskunde (PO-VO-MBO-HBO)
Passende Perspectieven voor rekenen (PO, S(B)O, Pro)
Begeleiding en advies bij leerlingen met rekenachterstanden (PO, VO, MBO)

Publicaties

Compagnie, C. & Keijzer, R. (2016). Actualiseren van de post-hbo-opleiding rekencoördinator. Panamapost Online, (35), 50-54.

De Wit, T., Van der Aalsvoort, D., Compagnie, C. & Van Schaik, M. (2015). Wetenschap & technologie in de kleuterklas. Het Jonge Kind,(42), 1-4.

Terlouw, B., Van Schaik, M. , Rietberg, C. & Keijzer, R. (2023). Een goede rekencoördinator is op de toekomst voorbereid. Volgens Bartjens, (42), 22-25.

Van de Weijer-Bergsma, E., Van Luit, H., Prast. E., Kroesbergen, E., Kaskens, J., Compagnie-Rietberg, C., Cijvat, I. & Logtenberg, H. (2016). Differentiëren in het rekenonderwijs. Graviant scientific & educational books.