Eva van Leeuwen

Eva van Leeuwen

Eva van Leeuwen

Adviseur

Taal is de sleutel tot succes voor leerlingen in het onderwijs en juist een tekort aan taalvaardigheden in de instructietaal op school heeft een enorme impact op het schoolsucces maar ook op het sociaal emotionele welzijn. Goed taal- en leesonderwijs is volgens mij het antwoord op vele uitdagingen waar wij momenteel in ons onderwijs voor staan. Mijn in het buitenland opgedane kennis van meertaligheid en diversiteit vertaal ik naar de praktijk bijvoorbeeld in de Post HBO opleidingen die ik verzorg. Daarbij leg ik de koppeling van de theorie naar de praktijk veelvuldig. Ook zorg ik ervoor dat de cursisten met kennis naar huis gaan die zij in de praktijk kunnen toepassen. 

Taal in de breedste zin van het woord is altijd een passie van mij geweest. Als logopediste heb ik vooral gewerkt met kinderen met TOS en dyslexie. Tijdens mijn masterstudie ‘Algemene Taalwetenschap’ aan de UVA heb ik mij verdiept in meertaligheid en dat is een rode draad geworden in mijn carrière waarbij ik van 1996 tot 2020 in Zuid-Amerika heb gewoond en gewerkt. Voor het werken in de verschillende contexten vind ik werken op maat heel belangrijk. Vanuit de praktijk krijg ik vaak terug dat mijn enthousiasme en bevlogenheid aanstekelijk zijn!  
 
Meertaligheid is een verrijking in de klas en de volgende uitspraak van Abhijit Naskardie  vind ik prachtig - en heel waar.

'One small step towards a language is one giant leap towards inclusion'
 
Selectie Werkervaring/ werkverleden

 • Trainer Taal-, Lees- en woordenschatonderwijs 
 • Docent Universiteit van de Nederlandse Antillen
 • Beleidsmedewerker Departement van Onderwijs
 • Logopediste
 • Logopediste/ leerkracht American School
   

Activiteiten bij de Marnix

 • Docent Post HBO Taalcoördinator
 • Docent Post HBO Leescoördinator
 • Docent Post HBO Specialist Nieuwkomersonderwijs
 • Docent/ werkplekbegeleider Ad PEP