Lisette van Rossum

Lisette van Rossum

Lisette van Rossum

Onderwijsadviseur

Waar ga je heen? Waar sta je nu? En wat is jouw volgende stap?

Ik vind het belangrijk dat we in het onderwijs de focus leggen op de vooruitgang van de leerling ten opzichte van zichzelf en dat leerlingen leren om zelfsturend en beoordelingsbekwaam te worden. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor zijn er bevlogen en professionele leraren, schoolleiders, pedagogisch medewerkers en leraarondersteuners nodig. In mijn werk begeleid ik deze onderwijsprofessionals bij duurzame verbeteringen in hun handelen, zodat alle leerlingen hun volgende stap in hun ontwikkeling kunnen zetten. Wat mij betreft is de leercultuur een belangrijke voorwaarde voor deze verbeteringen. Daarin zijn samen leren, omgaan met feedback en reflecteren op je impact als onderwijsprofessional belangrijke elementen.

Mijn interesse voor communicatie en talentontwikkeling werd gewekt tijdens mijn masteropleiding tot dansdramaturg aan de Universiteit Utrecht (2010). Vanuit mijn masterthesis over de toepassing van de theorie over meervoudige intelligentie ontstond een nieuwsgierigheid naar cognitieve leerpsychologie en het onderwijs. Na het afronden van de deeltijd lerarenopleiding aan de Marnix Academie (2013) heb ik mijn interesses ingezet in mijn functies als onderbouwcoördinator, specialist hoogbegaafdheid en leerkracht op basisscholen in regio Utrecht. Als onderwijsadviseur en trainer heb ik de afgelopen jaren innovatietrajecten begeleid, divers scholingsaanbod ontwikkeld en onderzoek verricht naar onder andere de impact van Visible Learning Plus (Corwin).

Leercultuur

Expertise

Hoogbegaafdheid
Formatief evalueren
Het jonge kind
Eigenaarschap
Visuele communicatie
Activerende didactiek

Selectie van activiteiten

Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie (post-hbo)
Gedragsspecialist (post-hbo)
Pedagogisch Educatief Professional (Ad)
Onderzoek Project Onderwijsambassadeurs
Masterclasses Young Professionals
Cursusaanbod over o.a. formatief evalueren, eigenaarschap en het kinderbrein

Werkervaring

Onderwijsadviseur, ontwikkelaar en trainer bij Bazalt in Rotterdam
Tekenaar bij The Visual Narrative in Utrecht
Leraar basisonderwijs, regio Utrecht
Dansdramaturg voor diverse dansmakers (internationaal)

Opleidingen en certificaten

Gecertificeerd Talentbegeleider Basisonderwijs aan opleidingscentrum Novilo te Utrecht
Bachelor Lerarenopleiding Primair Onderwijs aan de Marnix Academie PC (Bachelor of Education)
Master Theatre and Contemporary Dance Studies aan de Universiteit Utrecht (Master of Arts)
Bachelor Theater-, Film-, en Televisiewetenschap aan de Universiteit Utrecht (Bachelor of Arts)