Marianne van Etten

Marianne van Etten

Marianne van Etten

Ecologisch Pedagoog/Adviseur Pedagogiek/Hogeschooldocent

Nieuwsgierig en engergiek werkt Marianne al meer dan 30 jaar in het onderwijs. Een leven lang leren ziet zij als een voortdurend proces wat samen met anderen ontstaat. De interactie tussen leerkracht en leerling staat voor haar centraal in het onderwijs. Kinderen ontwikkelen in het zich verhouden tot elkaar, de leerkracht, de maatschappij en het leren. Samenwerken, samen plezier maken, samen verhalen vertellen, samen ontdekken biedt stimulans om te ontwikkelen. Gedragsvragen en verbinding zoeken tussen onderwijsprofessionals, leerlingen en ouders is haar specialiteit. Zij geniet van ontmoeting met anderen. 

“De stem en het verhaal van elk kind is een bron van inspiratie” 

Marianne heeft veel ervaring in het (Speciaal) Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs waarin gedragsvragen centraal staan. Hierin heeft zij vooral als onderwijsbegeleider en coach zowel de leerling, de leerkracht, scholen en samenwerkingsverbanden ondersteund. Daarnaast heeft zij veel ervaring in het geven van scholing. Centraal hierin staat het ‘out of the box-denken’, zoeken naar mogelijkheden en benutten van ieders kracht. Haar motto is “moeilijk doen = moeilijk vinden” en waar geen weg is, is altijd een nog wel paadje. 

Activiteiten

De komende jaren zal Marianne zich vooral bezig houden als docent van de opleiding Ad Pedagogisch Educatief Professional, Post HBO opleidingen, Training en Coaching van startende leerkrachten en met het individueel begeleiden van leerkrachten. 

 • Coaching
 • Online coaching
 • Oplossingsgerichte coach
 • Krachtig gesprekken voeren
 • Pedagogisch Educatief Professional (Ad)
 • Gedragsspecialist (post-hbo)


Expertisegebieden

 • Ecologische Pedagogiek
 • Orthopedagogiek
 • Gedragsvragen 
 • Kinder- en Jeugdspychiatrie
 • Thuiszittersvraagstukken
 • Individuele begeleiding
 • Teamcoaching
 • Communicatie