Ada van Dalen

Ada van Dalen

Ada van Dalen

Adviseur

Ada van Dalen sluit in haar aanpak op scholen, maar ook als docent in opleidingen, aan op dat wat er al is. Ieder mens en iedere school heeft een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Door uit te gaan van dat wat ontwikkeld is en daarop aan te sluiten wordt een ieder gestimuleerd om de ‘zone van naaste ontwikkeling’ in te gaan. Zowel bij studiemomenten op scholen als in opleiding is het doel om te komen tot een duurzame ontwikkeling. Daarvoor ontwerpt zij trainingen op maat en heeft zij (samen met anderen) verschillende opleidingen ontworpen om de praktijk van het onderwijs te versterken en zodoende de kwaliteit van het onderwijs op de school een boost te geven. 

‘Taal is toegangspoort tot denken’ (Vygotsky, 1978)

Door samen de reikwijdte van taal te ontdekken wordt elke deelnemer geïnspireerd om taligheid in het onderwijs te versterken. Daarbij kan taal als object de focus zijn, zeker is dat taal als voertuig voor het denken elk vakgebied aangaat. Je taal ontwikkelt zich naarmate inhoudelijke onderwerpen verder uitgediept worden. Taal en leren is direct met elkaar verbonden en door taalontwikkeld les te geven in alle vakken wordt het leren ondersteund en de taalvaardigheid uitgebreid. Dat blijkt voor alle leerlingen helpend te zijn, maar is zeker een voorwaarde voor meertalige leerlingen. 

Taal en identiteit zijn als twee kanten van een munt. Door je in je moedertaal te ontwikkelen ontwikkel je identiteit. Door de talige achtergronden van alle leerlingen te benutten bij het leren ván en ín de Nederlandse taal ervaart iedere leerling erkenning. In het onderwijs is taal nodig om je als persoon te kunnen uiten, om je deelname en verantwoordelijkheid in de groep te kunnen verwoorden, maar ook díe persoon te zijn die, samen met anderen, verantwoordelijk is voor deze aarde. Door de verschillende functies van taal (expressieve, communicatieve, conceptualiserende) te ontwikkelen wordt ieder mens in staat gesteld zich volwaardig ontwikkelen in zijn eigen uniciteit.   

In het brede vakgebied van taal weet Ada van Dalen de inhouden helder aan de praktijk te koppelen. Daarbij vindt zij de koppeling tussen theorie en praktijk belangrijk. Ada weet deze verbinding inzichtelijk te maken zodat deze voor iedereen toegankelijk is en stemt daarbij af op haar doelgroep. Zij weet bijeenkomsten interessant te maken voor alle deelnemers. Daarnaast zal zij inzicht geven hoe scholen planmatig kunnen werken aan vernieuwing en stimuleert zij scholen om ontwikkelingen blijvend te ondersteunen om zo de kwaliteit van het (taal)onderwijs te versterken.

Mijn activiteiten

  • Coördinator Taal (post-hbo)
  • Coördinator Lezen (post-hbo)
  • Specialist Nieuwkomersonderwijs (post-hbo)
  • Specialist (wereld)burgerschap (post-hbo)
  • Lezen met begrip
  • Schrijven van teksten doet ertoe
  • Taalontwikkeld lesgeven (aan meertalige leerlingen waaronder nieuwkomers)
  • De leerlingenpopulatie verandert, wat nu?

 

Mijn boeken/artikelen/blogs