Edith Pijpers

Edith Pijpers

Edith Pijpers

Adviseur

Als supervisor, (beeld-)coach, trainer en docent wil Edith professionals toerusten om hun kwaliteiten steeds beter te ontdekken. Zij zet zich in om leraren en schoolleiders te laten floreren, zodat de leerlingen kunnen floreren. Professionals die geloven dat zij het verschil kunnen maken, kinderen die tot hun recht komen in het onderwijs, dat is wat Edith motiveert in haar werk. Met haar aanpak wil Edith een bijdrage leveren aan mooi onderwijs. 

“Wat heb jij nodig om je te ontwikkelen, wat heeft jouw organisatie nodig? Kijk kritisch naar je situatie en bedenk telkens: Wat is nu een goede stap?” Dat is het uitgangspunt van Edith bij het begeleiden van leidinggevenden, leerkrachten en teams. Door aan te sluiten bij de kwaliteiten die al aanwezig zijn kan krachtige en duurzame groei plaats vinden. 

Edith wordt gewaardeerd om haar zorgvuldigheid en respectvolle en tegelijkertijd kritische houding. In de veiligheid die hierdoor ontstaat, durven mensen zich uitgedaagd te voelen om zich te ontwikkelen, om te groeien. Ze vindt het belangrijk dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Zij helpt haar gesprekspartners hierbij door écht kijken en luisteren, het stellen van vragen en het benoemen wat ze ziet en hoort. Dit geeft mensen handreikingen om zelf de volgende stap te zetten. 

“Door aan te sluiten bij de kwaliteiten die al aanwezig zijn kan krachtige en duurzame groei plaats vinden."

Activiteiten

 • Expertise
  • Individuele begeleiding
  • Schoolleiders
    
 • Zij-instromen
  • Coaching / Individuele begeleiding Supervisor Beeldcoach
  • Zij-instroomtraject leerkracht
  • Penta Nova Master Educational Leadership - Tutor
  • Penta Nova Opleiding Schoolleider - leerkringbegeleider 
  • Zij-instroomtraject directeur basisonderwijs - leerkringbegeleider
  • Herregistratie voor schoolleiders via informeel leren - assessor
  • Zij-instromende leraren
  • Zij-instromende schoolleiders
    

Publicaties