Gerjon Elings

Gerjon Elings

Adviseur

Gerjon is na de PABO aan de universiteit van Utrecht afgestudeerd als pedagoge. Ze studeerde af in de richting van de wijsgerig historische pedagogiek en hield door haar werk als (muziek)leerkracht  contact met het basisonderwijs. In Den Haag heeft ze als pionier De Kinderwinkel opgezet waar allerlei activiteiten plaatsvonden voor kinderen, tieners en ouders.  Vanuit De Kinderwinkel organiseerde zij op wekelijkse basis een (spreek)dag op een basisschool voor leerlingen (en ouders) met sociaal-emotionele problematiek. Daarna werkte ze als lerarenopleider bij Pabo Inholland in Rotterdam, waar ze lessen levensbeschouwing en pedagogiek gaf en deelnam aan het lectoraat ‘de pedagogische opdracht. Ze specialiseerde zich in het ontwikkelen van de professionele identiteit van de leerkracht. Ze deed de VO studie ‘supervisie en begeleidingskunde’ en werd beoordelaar bij de Velon. Na het afronden van haar master Leren en Innoveren (MLI), werd ze docent/coach bij deze masteropleiding.

Binnen de schoolleidersopleidingen van Penta Nova, richt ze zich (in de rol van leerkringbegeleider en themadocent) op de ontwikkeling van de (persoonlijk) professionele identiteit van de schoolleider. Welke waarden en normen liggen er onder het handelen van de leerkracht? Hoe kunnen leraren samen met hun schoolleider hierover de professionele dialoog voeren? Hoe kun je samen leren in een team? Binnen de Marnix Academie werkt ze als docent bij de Master Onderwijs & Technologie, de Master Educational Leaderschip en binnen alle schoolleidersopleidingen van Penta Nova. De kennis en de inzichten die in deze opleidingen aan de orde komen gebruikt ze als ‘bril’. Door deze bril bekijkt (én duidt) ze met leerkrachten en schoolleiders hun dagelijkse praktijk. Met als doel om vandaar uit verschillende perspectieven te onderzoeken en mogelijke oplossingen te vinden voor vraagstukken uit diezelfde praktijk.

Vertrouwen en verbinden zijn kernbegrippen in haar docentschap. Studenten brengen allemaal hun eigen ervaringen en (praktijk)kennis in en delen dat binnen de opleiding. Het accent ligt daarbij op opleiden en begeleiden, samen leren, het begeleiden van leren en veranderen en reflectie, waarbij zij activerende didactiek inzet. Daarnaast verzorgt zij ook (begeleide) intervisie, teamtrainingen, (beeld)coaching en supervisie.

“Ken de ander. Ken jezelf. Ken je organisatie. Een pleidooi voor persoonlijk professionele ontwikkeling.”

 

Activiteiten

Master Onderwijs & Technologie – lid expertgroep, docent persoonlijk meesterschap

Zij-instroomtraject directeur basisschool - leerkringbegeleider

Zij-instroomtraject leerkracht basisschool – assessor en supervisor

Middenmanagement, Opleiding Schoolleider BB en VB en de Master Educational Leadership – kerndocent, themadocent, leerkringbegeleider en tutor en lesplaatscoördinator.