Klarian van Baren

Klarian van Baren

Klarian van Baren

Adviseur

In mijn werkzaamheden van begeleiden, coachen, aansturen, beoordelen en superviseren zijn verwondering en  nieuwsgierigheid naar de ander of het andere het vertrekpunt. Dit vertrekpunt vindt in mij de oorsprong in het echt willen doorgronden en begrijpen van de ander of het andere. In het samenwerken met studenten en supervisanten wordt dit ervaren als oprechte betrokkenheid. Transparant en openhartig samen werken zijn voor mij van belang. Studenten geven dan ook terug dat ik duidelijk ben, open en eerlijk, wat hen vertrouwen geeft voor het persoonlijk professioneel leerproces. Naast veiligheid waarbinnen geleerd mag worden, ervaren studenten en supervisanten de uitdaging om het leerproces ook daadwerkelijk aan te gaan. 

Het werken vanuit verwondering, nieuwsgierigheid en betrokkenheid wordt zichtbaar in mijn onderzoekende houding. Een houding die zich kenmerkt door zowel een gerichtheid op het construeren van kennis, voor de situatie die zich aandient, als ook op (zelf)reflectie. Ik vind het boeiend om een dergelijke onderzoekende houding bij studenten, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals aan te boren en in interactie te ontdekken wat erdoor mogelijk wordt in hun eigen leren en in de onderwijspraktijk. Het zelf ontdekken, vanuit die onderzoekende houding, wat antwoorden zijn op de vraagstukken of dilemma’s uit de onderwijspraktijk, zet iemand in zijn persoonlijk professionele kracht. Een kracht die volgens mij essentieel is voor ontwikkeling en/of verandering in de onderwijspraktijk.

“Niet alles is wat het lijkt.”

Expertise

 • Oplossingsgericht werken
 • Assessments 
 • Supervisie
 • Coaching
 • Gedragsproblematiek en gedragsmanagement
 • Diagnostiek van zowel leer- als gedragsproblemen
 • Consultatieve leerlingbegeleiding
 • Passend onderwijs (Project Afstemming, opstellen van een zorgprofiel)
 • HGW en HGPD
 • Begeleiden van leerkrachten 
   

Selectie van opdrachten

 • Ik ben werkzaam binnen de Master (S)EN als docent en lesplaatscoördinator en werkzaam als kerndocent in de master Passend Meesterschap. In de masters heb ik diverse rollen (studiecoach, onderzoeksassessor, supervisor, begeleider van intervisie, begeleider op inhouden en het begeleiden en coördineren van een team van docenten werkzaam in de master).
 • Assessments zij-instroom
 • Supervisietrajecten
   

Werkervaring/werkverleden

 • Kerndocent Master Passend Meesterschap (MPM) 
 • Supervisor
 • Kerndocent Master (S)EN 
 • Lesplaatscoördinator master (S)EN
 • Onderwijsadviseur/Orhopedagoog schoolbegeleidingsdienst Eduniek
 • Orthopedagoog bij het Ambulatorium (UvU)
 • Leerkracht basisonderwijs en remedial teacher