Annette Bouwman

Annette Bouwman

Adviseur

Annette ontwerpt al lesmodules sinds zij 25 jaar geleden als docent Nederlands op een middelbare school en op internationale scholen les gaf. Haar passie voor onderwijs is daar ontstaan. Daarbij heeft zij veel aandacht voor het ontwerpen van goede vakinhoudelijke lessen en het bijdragen aan een veilig pedagogisch klimaat. Nu ontwerpt zij op maat modules en cursussen voor zowel taal (NT1 en NT2)  als pedagogiek. Daarnaast coacht zij groepen en individuen op persoonlijk en professioneel vlak. 

Gedurende haar loopbaan op de Marnix Academie zijn haar werkzaamheden verschoven van het ontwerpen en verzorgen van modules taal in de bachelor, naar het ontwerpen van cursussen meertaligheid/taal/lezen/pedagogiek in de nascholing voor leerkrachten en modules voor diverse geaccrediteerde post-hbo’s. Hierbij speelt aandacht voor de ontwikkelingsdiversiteit van de leerlingen een belangrijke rol. Naast het ontwerpen, begeleidt en coacht zij studenten in diverse post-hbo opleidingen, de zij-instroom en de masteropleiding Leren & Innoveren.

Als adviseur komt zij veel op scholen en traint teams op maat. Zij denkt graag mee over de schoolontwikkeling en zorgt ervoor dat wetenschappelijke kennis op het gebied van pedagogiek, taal- en leesonderwijs in de praktijk passend en realistisch ingezet kan worden. 

Haar voorliefde voor coaching, pedagogiek, taal en letters komt bij alles aan de orde en het zoeken naar mogelijkheden om taal vakoverstijgend in te zetten is haar drijfveer. 
Een prachtige uitspraak die Annette graag gebruikt is de volgende:

“De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.” – Ludwig Wittgenstein

Mijn activiteiten

  • Gedragsspecialist (post-hbo)
  • Specialist (wereld)burgerschap (post-hbo)
  • Coördinator Lezen (post-hbo)
  • Coördinator Taal (post-hbo)
  • Specialist Nieuwkomersonderwijs (post-hbo)
  • Lezen met begrip
  • Schrijven van teksten doet ertoe