Bert van Velthooven

Bert van Velthooven

Adviseur

Bert is in diverse functies werkzaam geweest in verschillende typen onderwijs, in binnen- en buitenland. Als leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider. De laatste 17 jaar als docent, onderzoeker en veranderkundige in het Hoger Onderwijs. In al deze verschillende functies in het onderwijs heeft hij kunnen zien, horen en voelen hoeveel inspanningen leerkrachten en scholen leveren om tegemoet te komen aan de toenemende diversiteit in de klas. Leerkrachten en scholen zijn bereidwillig en gemotiveerd maar voelen zich vaak niet voldoende toegerust voor het begeleiden van de verschillende leerlingen.

Bert heeft gezien dat het kan, dat het mogelijk is om tegemoet te komen aan de vragen van álle leerlingen, om les te geven aan die brede diversiteit aan leerlingen. Vaak zijn het kleine stapjes die gemaakt moeten worden, soms ook grote. Bert maakt zich sterk voor inclusiever onderwijs, een visie op het geven van onderwijs aan álle leerlingen, uitgaande en respecteren van verschillen. Binnen diverse opleidingen, maatwerk en door onderzoek draagt hij bij aan ontwikkelingen van leerkrachten en teams om te komen tot een creatieve en effectieve cultuur om tegemoet te komen aan die diversiteit. Hij geeft daarbij handen en voeten aan het inclusief denken en handelen in de praktijk.

“Leerkrachten verdienen het om handen en voeten te krijgen bij het omgaan met diversiteit.”

 

Expertise

Organisatieontwikkeling, veranderkunde, diversiteit en inclusie.

 

Selectie van opdrachten

 • Trajecten Handelingsgericht werken, Opbrengstgericht werken en 1-zorg-route op diverse scholen.
 • Begeleiden van scholen bij het werkbaar en uitvoerbaar maken van effectieve groepsplannen.
 • Trainen van schoolteams bij het omgaan met lastig en opstandig gedrag van leerlingen en groepen.
 • Begeleiden van organisaties bij veranderprocessen

 

Mijn activiteiten

 • Ontwikkelaar en docent Master Passend Meesterschap
 • Ontwikkelaar en docent Master Leren en Innoveren
 • Lid lectoraat Leren en Innoveren; onderzoek naar duurzame veranderingen op weg naar inclusiever onderwijs
 • Docent post-HBO opleiding Intern Begeleider
 • Maatwerktrajecten organisatie ontwikkeling
 • Maatwerktrajecten startende leerkrachten
 • Ontwerper en uitvoerder cursus Begeleid Uitdagend Onderwijs
 • Maatwerktrajecten Handen en Voeten geven aan omgaan met diversiteit.
 • Docent en onderwijsadviseur bij het Marnix Onderwijs Centrum in Utrecht.

 

Werkervaring/werkverleden

 • Hogeschooldocent en onderwijsadviseur bij Hogeschool Windesheim, Opleidingen Speciale Onderwijszorg in Zwolle.

 • Docent Hogeschool Domstad, Katholieke Lerarenopleiding Basisonderwijs in Utrecht.

 • leerkracht, intern begeleider en ambulant begeleider voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen in Utrecht.

 • Mentor vroegtijdig schoolverlaters in Amsterdam Oost.

 • Leerkracht voor Moeilijk Lerende Kinderen in Amsterdam Noord.
   

Publicaties

 • Velthooven van, B. (2020). Masteropleiding Passend Meesterschap: Leraren toerusten voor onderwijs waar verschillen het uitgangspunt zijn. Zorg Primair, 5, 20-21.

 • Velthooven van, B. (2008). Probleemgedrag in het voortgezet onderwijs vraagt om systeemdenkers. In: Oppositioneel en Opstandig gedrag in het voortgezet onderwijs, Cahiers Speciale Onderwijszorg nummer 16, 19-29. Antwerpen-Apeldoorn; Garant.

 • Velthooven, B. van (2009). Passend onderwijs; welke rol past de ambulant begeleider? In: De leraar is partner, Windesheim OSO-boeken, 10, 37-44. Antwerpen-Apeldoorn; Garant.
   

Co-auteur van:

Claasen W., de Bruine E., Schuman H., Simons H. & Velthooven, B. (2009). Inclusief Bekwaam. Generiek competentieprofiel inclusief onderwijs. LEOZ-rapport 4. Antwerpen-Apeldoorn; Garant.

Dijkstra, K., Fanchamps, J., Miedema, I. & Velthooven, B. (2009). Vademecum voor de invoering van Regionale Projecten Passend Onderwijs. LEOZ-rapport 2. Antwerpen-Apeldoorn; Garant.

Van Staveren, A., Schoenmakers, L., & Van Velthooven, B. (2018). Waarom innoveren niet vanzelfsprekend is. In; Hart voor leren en innoveren, tien jaar Master Leren en Innoveren in Utrecht, Van Den Berg, B., Koster, K., & Leijgraaf, M. (red) 27-30. Den Haag.