Jolijn van de Hoef

Jolijn van de Hoef

Adviseur

Aanpak

In haar rol als onderwijsadviseur en opleidingsdocent voelt Jolijn zich betrokken bij schoolontwikkeling en veranderprocessen. Sinds augustus 2012 werkt zij voor het Marnix Onderwijscentrum.

Het MOC is een zelfstandig onderdeel van de Hogeschool Marnix Academie – lerarenopleiding basisonderwijs te Utrecht. In de visie van het MOC is er in ruime mate aandacht voor de autonomie van de klant. Er wordt vraag gestuurd gewerkt, maar wel meegedacht bij het formuleren van de ondersteuningsvraag. De eventueel benodigde ondersteuning wordt op maat geleverd. Het gedachtegoed van een lerende organisatie is de basis bij de uitvoering van onze dienstverlening.

De passie van Jolijn ligt in (onderwijs)vernieuwing met mensen. Zowel individueel als binnen een collectief.  Haar  doel is iedere betrokkene in zijn kracht te zetten en (met elkaar) te zorgen dat een vernieuwing zo breed mogelijk gedragen wordt.

“In het niet weten, is ruimte voor alles!”

Mijn activiteiten

 • Toekomstgericht onderwijs

 • Toekomstgericht organiseren, teamgecentreerde arbeidsorganisatie

 • Procesbegeleiderstraining teamgecentreerde arbeidsorganisatie

 • Leren in perspectief met besturen, passend bij het koersplan

 • Leidinggeven aan toekomstgericht onderwijs (schoolleiders)

 • Schoolontwikkeling

 • Onderzoek leerkracht competenties 21e eeuws leren

 • Schoolleidersopleiding 21e eeuws leren

 • Communities of learners

 • Coaching (studenten en leerkrachten)

 • Assesments 

 • 21e Eeuws Leren

 • Wetenschap en Technologie

 • Onderzoek naar kwaliteit van onderwijs (Onderwijskwaliteitsmeter)

 • Cultuuronderzoeken

 • Communicatie (geweldloze communicatie)

 • ICT (Interactief leren, blended learning)

 • Curriculum design

 • Project management

 • Opleidingsdocent Dubbelspoor (zij instromende directeuren) 

 • Opleidingsdocent Post HBO Specialist 21e Eeuws Leren

 • Opleidingsdocent Post HBO Wetenschap en Technologie

 • Tutor Master Leren & Innoveren

 • Kenniskringlid Lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling

 • Opleidingsdocent Pabo