Margreet van de Water

Margreet van de Water

Adviseur

Binnen het MOC werkt Margreet als onderwijsadviseur/opleidingsdocent en studiecoach met verschillende groepen professionals: schoolleiders in opleiding, leerkrachten met jarenlange ervaring en leerkrachten die net zijn begonnen, pedagogisch medewerkers en zij- instromers. Mensen die op scholen werken in de grote stad of juist in kleine dorpen en die variëren in leeftijd van begin 20 tot dik in de 60. Deze diversiteit spreekt Margreet bijzonder aan. “Ik heb het voorrecht om in de verschillende opleidingen/trainingen professionals naast kennisoverdracht ook te mogen stimuleren zich bewust te worden van hun kwaliteiten en zo in hun eigen kracht te komen. Het werken aan persoonlijke doelen en eigenaarschap van de deelnemers maakt dan ook een onlosmakelijk deel uit van de verschillende opleidingen.”

“Als schoolleider, leerkracht/pedagogisch medewerker doe je er werkelijk toe. Door bij de leerlingen aan te sluiten op hun onderwijsbehoeften en daarin te differentiëren, creëer je aangrijpingspunten om ieder kind ook daadwerkelijk optimale kansen te kunnen bieden. Of het nu gaat om jonge kinderen, (hoog)begaafde leerlingen of leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, door een rijke leeromgeving te creëren en het actief leren te begeleiden ontstaat eigenaarschap. In alle opleidingen waarin ik als opleidingsdocent werkzaam ben, is dit naar mijn idee de kern waar het om gaat.”
Daarnaast begeleidt Margreet als gecertificeerd coach in de persoonlijke leerlijn schoolleiders in opleiding en leerkrachten.

Naast gedegen theoretische kennis beschikt Margreet over jarenlange praktijkervaring in het basisonderwijs waardoor zij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk kan aanhalen.

“Mijn aanpak is onderbouwd, praktisch en gericht op het inspireren en stimuleren van mensen. Wat is er fijner dan dat je aan het eind van een cursus/studiedag het gevoel hebt dat je handvatten en inspiratie hebt gekregen waarmee je morgen daadwerkelijk aan de slag kunt. We werken vanuit een theoretische basis, waarbij de interactie met elkaar een vast onderdeel is: meningen vormen, theoretische concepten uitwerken, ideeën opdoen en vooral verder groeien in je eigen professionele ontwikkeling.” 

“Wat is er fijner dan dat je aan het eind van een cursus/studiedag het gevoel hebt dat je handvatten en inspiratie hebt gekregen waarmee je morgen daadwerkelijk aan de slag kunt.”

Expertise

 • Coaching en Persoonlijke ontwikkeling.
 • Het jonge kind in de basisschool en de voorschoolse periode.
 • Jonge risicokinderen.
 • (Hoog)begaafdheid. 
 • Handelingsgericht werken, passend onderwijs. 

Werkervaring op de Marnix

 • Opleidingsdocent/coaching Persoonlijke Leerlijn Opleiding Schoolleiders Pentanova BB en zij- instroom.
 • Opleidingsdocent, coördinator en ontwikkelaar Post HBO Jonge Kind Specialist (landelijk aanspreekpunt voor 18 hogescholen).
 • Opleidingsdocent en coördinator Post HBO Specialist Hoogbegaafdheid & Differentiatie en Leerspecialist/RT.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van diverse cursussen van het MOC op het gebied van het jonge kind in de basisschool en in de voorschoolse periode. Deze kunnen ook als maatwerktraject worden uitgevoerd. 

Werkverleden

 • Intern Begeleider en lid MT basisschool.
 • Ambulant Begeleider cluster 3.
 • Groepsleerkracht en Remedial Teacher.

Opleiding

 • Gecertificeerd Coach (Practitioner).
 • ECHA-specialist.
 • Dyslexiespecialist.
 • Pabo.
 • Orthopedagoog met specialisatie moeilijk opvoedbare kinderen en klinische pedagogiek.