Mieke Staal

Mieke Staal

Adviseur

Van cursisten krijg ik terug dat ik plezier in mijn werk uitstraal en enthousiasmerend overkom. Ik zorg voor de afwisseling tussen het uitwisselen van theorie en het benutten van de kennis en ervaring die in mensen zelf zit. Hierdoor komen mensen tot mooie leerervaringen. Ik vind het belangrijk om mensen te laten inzien dat er meerdere niveaus van handelen zijn. Hierbij maak ik graag gebruik van het “Droste-effect” als metafoor: als je bepaalde verwachtingen van een kind hebt, moet dat wat je wil zien ook zichtbaar zijn in jou, in je klas en in de school. Tijdens teamscholingen vind ik het belangrijk dat mensen morgen aan de slag kunnen met wat ze vandaag leren.  

'Practice what you preach'

Opleiding & expertise

 • Orthopedagogiek (UvA), onderwijsleerproblemen
 • Coaching
 • Intern begeleider 
 • Montessori-Pabo
 • Academie Mens en Arbeid
 • Beeldcoach 
   

Werkervaring /werkverleden

 • Docent post-hbo
 • Docent master Special Educational Needs
 • Onderwijsadviseur 
 • Intern begeleider
 • Coach
 • Orthopedagoog
 • Leerkracht 
 • Improvisatietheater trainer
   

Selectie van opdrachten

 • Coördinator Sociale veiligheid
 • Coachen IB’ers en leerkrachten
 • Geschiktheidsonderzoeken zij-instroom in het beroep
 • Implementeren Handelingsgericht Werken (HGW)
 • Teamscholing over Handelingsgericht Werken
 • Teamscholing oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Implementatie sociale veiligheid (en de meldcode)
   

Werkgroepen

 • Sociale Veiligheid
 • Talent