Mirjam Stroetinga

Mirjam Stroetinga

Adviseur

Mijn werkzaamheden bij het MOC zijn een combinatie van maatwerk, projectleiding en (promotie-)onderzoek. In de praktijk betekent dat heel vaak, dat ik met basisschoolteams en/of schoolleiders op zoek ga naar antwoorden op vragen die hen bezig houden in hun alledaagse praktijk. Hoe maken we het levensbeschouwelijk onderwijs betekenisvol voor alle leerlingen op onze school? Hoe stellen we vragen aan leerlingen, die écht prikkelen tot nadenken? En hoe werken we zo met ouders samen, dat het onze leerlingen ten goede komt? 

Onderzoek vraagt tijd. Even uit dat snelle, alledaagse handelen stappen. Nadenken over je doelen. Speuren in de literatuur, zodat je benut wat er al is. Iets uitproberen en dan mag er ook iets misgaan. Nadenken over wat er gebeurde en ontdekken wat je daarvan leert... Het is eigenlijk net als leren in de klas: doelgericht en systematisch werken aan verdere ontwikkeling. Wat een plezier om daar met elkaar mee bezig te zijn! 

In 2017 ben ik officieel begonnen aan mijn promotieonderzoek over de samenwerking van leraren met ouders aan opvoeding. Een onderzoek waarin leerkrachten uit het basisonderwijs, ouders en studenten van de pabo de hoofdrol spelen. 

Naast mijn werk bij het MOC ben ik sinds 2012 toezichthouder bij een groot schoolbestuur in Rotterdam Zuid. Een nevenfunctie die mij inspireert om een brede blik op onderwijsbeleid en actuele maatschappelijke vraagstukken te houden. 

Expertise

 • Schoolidentiteit
 • Samenwerken met ouders
 • Vreedzame school, burgerschap
 • Filosoferen met kinderen
 • Toezicht
   

Selectie van opdrachten

 • Promotieonderzoek Samenwerken met ouders aan opvoeding (2015-heden)
 • Projectleider Onderzoeksproject Samenwerken Ouders en Leraren (2014-heden)
 • Projectleider Onderzoeksproject Ruimte voor de levensbeschouwelijke ontwikkeling van iedere leerling (2015-2017)
 • Identiteitsbegeleiding op maat, diverse scholen en stichtingen (2007-heden)
 • Invoering De Vreedzame School, diverse scholen (2014-heden)
   

Werkervaring/werkverleden

 • Onderzoek Lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling
 • Onderzoek Lectoraat Pedagogische kwaliteit van het onderwijs, Hogeschool Windesheim
 • Docent Praktijkgericht Onderzoek Master SEN
 • Onderwijsadvies Adviesgroep voor Identiteit, Levensbeschouwing en Onderwijs
 • Onderwijsadvies CPS
 • Docent godsdienst en filosofie VO, Den Haag
   

Publicaties

 • Fortuin - Van der Spek, C.A. & Stroetinga, M. (2013). Doet schoolidentiteit er nog toe? Narthex, 13(2), pp 4 -11.
 • Leeman, Y.A.M., Klomp, M. & Stroetinga, M. (2014). Grip op burgerschap. Pedagogiek in Praktijk, 20(4), pp. 34-37.
 • Maas, J., & Stroetinga, M. (2013). Zet ouders op de kaart. Geraadpleegd op 15 juli 2015, via http://www.marnixonderwijscentrum.nl/Portals/0/bestanden-KC/identiteit/documenten/Artikel-onderzoekouderbetrokkenheid-2013.pdf
 • Stroetinga, M. (2014). Ouders voor altijd. In R. Oostdam & P. de Vries (red.) Samen werken aan leren en opvoeden. Basisboek over ouders en school (pp. 47-58). Bussum: Coutinho. 
 • Stroetinga, M. (2016). Maatschappelijke stage in het basisonderwijs. Grip krijgen op burgerschap. In B. van den Berg & K. Meijlink (red.) Kijken met de ogen van de ander. Opbrengsten van twaalf jaar lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling. Utrecht: Marnix Academie.
 • Stroetinga, M. (2017). Het project Leren voor het leven 2014-2016: Niet vertellen, maar onderzoeken hoe het zit. In B. van den Berg &A. Mulder (red.) Leren van betekenis. Dialogisch onderwijs op negen basisscholen. Utrecht: Marnix Academie.