Schelte Beltman

Schelte Beltman

Adviseur

dr. Schelte Beltman is organisatieantropoloog en heeft ruime ervaring met het verzorgen van onderwijs op het gebied van onderzoeksmethodologie binnen Masterprogramma's in Nederland (Haagse Hogeschool en Marnix Academie, inclusief Radiant en Penta Nova) en Groot Brittannië (Kingston University Londen). Binnen het hoger onderwijs is hij vooral actief om praktijkgericht onderzoek ‘beter, leuker en toegankelijker’ te maken voor zowel studenten als docenten. Hij begeleidde meer dan 650 masterstudenten bij hun onderzoek op onder andere het gebied van leiderschap in het onderwijs en vormgeven aan inclusief onderwijs en binnen internationale masterprogramma’s op het gebied van ‘communication, business administration en finance and risk management’.

Zijn onderzoeksinteresse ligt op het gebied van leiderschap, organisatiecultuur en de functie van cultuur binnen het onderwijs.

Met een passie voor goed onderwijs en om een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van onderwijs participeert Schelte in meerder examen-, toets- en curriculumcommissies.  

“Opmerkelijk is hoeveel kennis je moet hebben om er achter te komen hoe weinig we weten – onderwijs & onderzoek helpen!”

Mijn activiteiten

 • Coördinator praktijkgericht onderzoek (Penta Nova en Haagse Hogeschool – Graduate School)
 • Voorzitter en lid examencommissies
 • Lid toetscommissie & curriculumcommissies
 • Docent – methodologie van praktijkgericht onderzoek
 • Begeleider van onderzoek masterstudenten
 • Co-promotor VU bij onderzoek naar leren in processen van organisatieverandering
 • Adviseur hoger onderwijs (inbedding praktijkgericht onderzoek)
 • Adviseur accreditaties (NVAO, AMBA, Epas) hoger onderwijs
   

Publicaties

 • Beltman, S.H. (2009). 'Cultural Capital as a driver for performance in higher education', inProceedings of the European Conference on Intellectual Capital, Academic Publishing Limited, Reading, pp. 77-84.

 • Beltman, S.H. (2010). The way to get on. De rol van de Research School bij het onderzoek binnen Hogeschool Inholland.

 • Beltman, S.H. (2011). A pattern for success. De invulling van de activiteiten van de Research School binnen Hogeschool Inholland.

 • Beltman, S.H. (2011). Culture within higher education. A portrait of manifestations of the culture within higher education in England and the Netherlands in the post-Bologna era. London: Kingston University.

 • Beltman, S.H. (2012). The rise of the faculty. Het bouwen van een ‘scholarly culture’ in het hoger onderwijs.

 • Beltman, S.H. (2017). Lessen uit de culturele antropologie; Tribaal leiderschapprachtig en krachtig. School Management Totaal Jaargang 19 Februari 2017 Nummer 1 pp. 30 - 33.

 • Beltman, S.H. (2017). Onderwijskundig Leiderschap; De continue bijdrage aan Schoolontwikkeling. De Nieuwe Meso december 2017 | jaargang 4 | nummer 4 pp. 89 – 93.

 • Beltman, S.H. (2019). Blended leadership; Goed leiding geven aan onderwijs en onderzoek. Hoger onderwijs management april 2019 nummer 2 pp. 14-17.

 • Beltman, S.H. (2020). Fundament onder schoolleiderschap; Waarden als rots in de branding. Basisschoolmanagement mei 2020 nummer 5 pp. 27-29.

 • Diermen, O.G. van, and Beltman, S.H. (2016). Managing working behaviour towards new ways of working: a case study. Journal of Corporate Real Estate, Vol. 18 Iss 4 pp. 270 – 286.

 • Co-auteur – boek Methoden en technieken van onderzoek:

 • Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A., Booy A, Booij, M., Borggreve, A. en Beltman, S. (2015). Methoden en technieken van onderzoek 7de ed. Amsterdam: Pearson Education Benelux.