Coördinator Engels

Deze cursus is bedoeld voor schoolleiders en/of leraren die een coördinerende rol (gaan) spelen bij vvto en meertaligheid in hun school. Ook voor leraren die al taalcoördinator zijn.

Opbrengst 

Je bent in staat om je taak als coördinator Engels vorm te geven. Je kunt beleid ontwikkelen voor meertaligheid en Engels op je school: van Eibo tot vvto/CLIL. En je kunt collega’s informeren en coachen bij het implementeren van een doorgaande leerlijn voor Engels van groep 1 tot en met 8.  

Inhoud

Nu steeds meer scholen kiezen voor invoering van vvto is het belangrijk om zowel de kwaliteit als de positie van het vak Engels in de school te borgen. De doorlopende leerlijn moet bij of na implementatie van vvto afgestemd zijn op het beoogde eindniveau in groep 8. Dat vraagt om een coördinator Engels in de school die dit proces kan initiëren en begeleiden, die collega’s kan stimuleren en inspireren en die draagvlak kan creëren in het gehele team. 

De volgende onderwerpen staan centraal in de vier bijeenkomsten: 

  • Landschap voor Engels po en kern van vvto (scenario’s en ambitieniveaus, aansluiting met vo)
  • Hoe geef je vorm aan je rol als coördinator Engels? (profiel coördinator Engels) 
  • Organiseren en borgen van vvto in de school (beleid, draagvlak, competenties team)
  • Missie, visie en beleidsplan vvto

Dit alles gebeurt vanuit praktijkvragen en -opdrachten en uitwisselen van ervaringen. Door het uitwerken van opdrachten naar aanleiding van de bijeenkomsten ontwikkelen de cursisten een concrete invulling van de eigen rol, missie, visie en beleidsplan vvto voor hun school.

Voor wie?

Taalcoördinatoren en leraren die affiniteit met Engels hebben en het vak op de basisschool willen coördineren en borgen.

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar onderbouw

Docenten

Klaas Hoorn

Kosten

€450

Aantal bijeenkomsten

4

Studiebelastinguren

20,0

Deze cursus wordt fysiek aangeboden, mits dit mogelijk is volgende dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdata

woensdag 11 januari 2023 14.30-16.30 uur
woensdag 15 februari 2023 14.30-16.30 uur
woensdag 15 maart 2023 14.30-16.30 uur
woensdag 12 april 2023 14.30-16.30 uur

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Klaas Hoorn. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.