Coördinator Engels

Coördinator Engels

Deze cursus is bedoeld voor schoolleiders en/of leraren die een coördinerende rol (gaan) spelen bij vvto en meertaligheid in hun school. Je hebt affiniteit met Engels en wilt het vak op de basisschool coördineren en borgen.

Opbrengst 

Je bent in staat om je taak als coördinator Engels vorm te geven. Je kunt beleid ontwikkelen voor meertaligheid en Engels op je school: van Eibo tot vvto/CLIL. En je kunt collega’s informeren en coachen bij het implementeren van een doorgaande leerlijn voor Engels van groep 1 tot en met 8.  

Inhoud

Nu steeds meer scholen kiezen voor invoering van vvto is het belangrijk om zowel de kwaliteit als de positie van het vak Engels in de school te borgen. De doorlopende leerlijn moet bij of na implementatie van vvto afgestemd zijn op het beoogde eindniveau in groep 8. Dat vraagt om een coördinator Engels in de school die dit proces kan initiëren en begeleiden, die collega’s kan stimuleren en inspireren en die draagvlak kan creëren in het gehele team. 

De volgende onderwerpen staan centraal in de vier bijeenkomsten: 

  • Landschap voor Engels po en kern van vvto (scenario’s en ambitieniveaus, aansluiting met vo)
  • Hoe geef je vorm aan je rol als coördinator Engels? (profiel coördinator Engels) 
  • Organiseren en borgen van vvto in de school (beleid, draagvlak, competenties team)
  • Missie, visie en beleidsplan vvto

Dit alles gebeurt vanuit praktijkvragen en -opdrachten en uitwisselen van ervaringen. Door het uitwerken van opdrachten naar aanleiding van de bijeenkomsten ontwikkelen de cursisten een concrete invulling van de eigen rol, missie, visie en beleidsplan vvto voor hun school.

De cursus wordt deels in het Engels gegeven.

Aan te schaffen literatuur

Van de cursisten wordt verwacht dat ze in het bezit zijn van het boek ‘Engels in het basisonderwijs. (Meer dan de) kennisbasis vakdidactiek’ (2022).Groningen: Noordhoff uitgevers. Auteurs: M. J. Bodde-Alderlieste en Lauren van Mulligen. (ISBN 9789001299293, prijs 45,95) 


In de cursus zal worden verwezen naar hoofdstukken uit dit boek.
 

Voor wie?

Taalcoördinatoren en leraren die affiniteit met Engels hebben en het vak op de basisschool willen coördineren en borgen.

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar bovenbouw
Leraar onderbouw
Leidinggevende
Zij-instromer

Docenten

Esther Jager

Kosten

€476

Aantal bijeenkomsten

4

Studiebelastinguren

20

Lesdata

woensdag 8 januari 2025 15.00-17.00 uur
woensdag 12 februari 2025 15.00-17.00 uur
woensdag 12 maart 2025 15.00-17.00 uur
woensdag 9 april 2025 15.00-17.00 uur

 

 

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Esther Jager. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.