Cultuurbegeleider (Post-HBO)

In het onderwijs wordt cultuureducatie steeds meer gezien als onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen.

Cultuureducatie in het hart van het onderwijs

In het onderwijs wordt cultuureducatie steeds meer gezien als onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in bijvoorbeeld theater, muziek, dans of literatuur stimuleren de ontwikkeling van het cultureel (zelf)bewustzijn van leerlingen en ook de verbeeldingskracht, het waarnemingsvermogen en creatieve en communicatieve vaardigheden.

Wat leer je tijdens de opleiding Cultuurbegeleider?

Je leert hoe je cultuureducatie in het hart van het onderwijs brengt en het schoolteam hierin meeneemt en ondersteunt. Je ontvangt inhoudelijke kennis en leert een plan van aanpak te ontwikkelen om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren. De opleiding is praktisch opgezet en koppelt theorie aan de praktijk.

Programma Post HBO Cultuurbegeleider

De inhoud van de opleiding Cultuurbegeleider is opgebouwd uit vier thema's, verdeeld over één schooljaar. In negen bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inhoud en samenhang cultuuronderwijs

 • Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
 • Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
 • Kwaliteit van cultuuronderwijs beoordelen op de eigen school

Randvoorwaarden voor cultuuronderwijs en verandermanagement

 • Financiering van cultuureducatie
 • Het bereiken van veranderingen in school
 • Het bereiken van doelen en intern en extern samenwerken

Leerlijnen en vakintegratie

 • Verbinding tussen de verschillende kunstdisciplines onderling en overige vakken
 • Inzicht verwerven in culturele ontwikkelingsfasen van leerlingen
 • Inhoudelijke kennis ontwikkelen binnen de deelgebieden dans, muziek, literatuur, drama, beeldend, audiovisueel en media-erfgoededucatie
 • De inhoud van de deelgebieden onderling verbinden
 • Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie

Plan van aanpak

 • Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden voor de verantwoording van het plan van aanpak voor de eigen school
 • Draagvlak creëren en een taakverdeling opzetten voor cultuureducatie op de eigen school
 • Begeleiden en coachen van collega’s
 • Begeleiden van de opzet en uitvoering van veranderingen op de eigen school

 

 

Samenwerkingspartners 

Om de opleiding Cultuurbegeleider mogelijk te maken werken we samen met docenten van de organisaties Mocca en Kunst Centraal. Daarnaast nodigen we gastdocenten uit met een specifieke expertise. Voor een overzicht van de docenten zie onderaan de webpagina. De bijeenkomsten vinden afwisselend op de Marnix Academie in Utrecht, bij Kunst Centraal in Bunnik en bij Mocca in Amsterdam plaats.

Certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Cultuurbegeleider.

Voor wie is de opleiding Cultuurbegeleider?

De opleiding is bedoeld voor cultuurcoördinatoren binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs die een HBO bacheloropleiding hebben afgerond en de basiscursus Interne Cultuurcoördinator via Kunst Centraal of vergelijkbaar hebben gevolgd of over voldoende praktijkervaring beschikken. Professionalisering van de taken van de cultuurcoördinator geeft een school de mogelijkheid om cultuuronderwijs kwalitatief te verankeren. Zowel in de dagelijkse praktijk als in het beleid van de school.

De inschrijving is gesloten!

Bekijk ook  ‘Wat is een Post-HBO’ 

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten, exclusief lunch en zelf aan te schaffen literatuur (ca. € 175,-).

 

 

Aantal bijeenkomsten

9

Studiebelastinguren

420,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdata

vrijdag 7 oktober 2022 10.00-17.00 uur  
vrijdag 4 november 2022 10.00-17.00 uur  
vrijdag 9 december 2022 10.00-17.00 uur  
vrijdag 13 januari 2023 10.00-17.00 uur  
vrijdag 10 februari 2023 10.00-17.00 uur  
vrijdag 10 maart 2023 10.00-17.00 uur  
vrijdag 14 april 2023 10.00-17.00 uur  
vrijdag 12 mei 2023 10.00-17.00 uur  
vrijdag 23 juni 2023 10.00-17.00 uur  

 

Stuur een mail of whatsapp bericht: 06 11 14 06 95. Voor inhoudelijke informatie: mail docent Linda van Boxtel