Cultuurbegeleider (Post-HBO)

Goed cultuuronderwijs werkt aan het cultureel zelfbewustzijn en de creativiteitsontwikkeling van kinderen.

Neem deel aan onze online voorlichting! Meld je hier aan.

Opbrengst

Je bent in staat om zorg te dragen voor implementatie van cultuuronderwijs op school, samen met directie en team. Je hebt inhoudelijke kennis, kunt
een leerlijn cultuureducatie ontwikkelen en uitvoeren en collega’s hierin begeleiden. Je bent een gespecialiseerde leraar die in staat is cultuur in het hart van het onderwijs te brengen en het team hierin mee te nemen en te ondersteunen. 

Over het programma

Veel basisscholen hebben een Interne Cultuur Coördinator (ICC) die het intern en extern aanbod van cultuuronderwijs coördineert. Uit onderzoek blijkt dat deze ICC-ers in hun werkpraktijk een aantal knelpunten ondervinden. Verdere professionalisering van de cultuurcoördinator kan ervoor zorgen dat cultuureducatie op school optimaal tot zijn recht komt. Tijdens de opleiding tot cultuurbegeleider leert de student hoe er betekenisvol invulling kan worden gegeven aan cultuureducatie op school en hoe hij/zij collega's kan begeleiden om dit ook beter te doen.

Programma
Module 1: Inhoud en samenhang cultuuronderwijs

 • Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën
 • Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
 • Kwaliteit van cultuuronderwijs
 • Beoordelen van kwaliteit cultuuronderwijs op de eigen school

Module 2: Randvoorwaarden voor cultuuronderwijs en verandermanagement

 • Financiering van cultuureducatie
 • Het bereiken van veranderingen in school
 • Het bereiken van doelen en intern en extern samenwerken

Module 3: Teamcoaching en vakintegratie

 • Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
 • Begeleiding en coaching van collega's
 • Verbinding tussen de verschillende kunstdisciplines onderling en overige vakken

Module 4: Onderzoeksvaardigheden en leerlijnen

 • Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden
 • Inzicht verwerven in culturele ontwikkelingsfasen van leerlingen
 • Ontwikkelen van inhoudelijke kennis op en verbinding van de volgende deelgebieden: dans, muziek, literatuur, drama, beeldend, audiovisueel, media-erfgoededucatie
 • Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie

Module 5: Meesterproef, het doen van een praktijkonderzoek op de school

 • Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
 • Begeleiding en coaching van collega’s

Toelatingseis

Je hebt de ICC-cursus afgerond of hebt een vergelijkbare vooropleiding/praktijkervaring (vaststelling hiervan geschiedt bij intake)

Certificering

Na het succesvol afronden ontvang je een postbachelordiploma Cultuurbegeleider.

Partners in de opleiding

De Marnix Academie werkt samen met Kunst Centraal en Mocca. De opleidingsdocenten zijn werkzaam bij de Marnix Academie of een van deze partners. Daarnaast zullen ook gastdocenten met specifieke expertise worden uitgenodigd.

Voor wie?

Interne cultuurcoördinatoren in het basisonderwijs, die de basiscursus tot Interne cultuurcoördinator hebben gevolgd. Heb je deze opleiding nog niet gevolgd, dan kan dit versneld via Kunst Centraal, zodat je kunt deelnemen aan de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider.

Cultuurbegeleider in beeld

Een oud-student vertelt over de studie
Animatie Cultuurbegeleider

Bekijk ook ‘Wat is een Post-HBO’

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten en diploma, exclusief lunches op de hele lesdagen en aan te schaffen literatuur (ca. € 150,-).

Doelgroep

Leraar basisonderwijs

Docenten

Linda van Boxtel
Jos Bol
Marije de Vries

Kosten

€2.600

Aantal bijeenkomsten

13

Studiebelastinguren

420,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Duur
Negen bijeenkomsten van vier uur en vier bijeenkomsten van acht uur, een intakegesprek, voortgangs- en eindassessment

De planning is nog niet bekend. Data en lestijden worden t.z.t. op deze plaats gepubliceerd.

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Linda van Boxtel. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.