Cultuurbegeleider (Post-HBO)

Cultuurbegeleider (Post-HBO)

Cultuureducatie in het hart van het onderwijs

9 bijeenkomsten  |  Start oktober 2024  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Of schrijf je direct in voor de opleiding

Wat levert de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider jou op? 

Na afronding van de opleiding Cultuurbegeleider weet je hoe je cultuureducatie in het hart van het onderwijs brengt en het schoolteam hierin meeneemt en ondersteunt. Je krijgt inhoudelijke kennis en leert een plan van aanpak te ontwikkelen om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren. De opleiding is praktisch opgezet en koppelt theorie aan de praktijk. 

Wat is het belang van het volgen van deze post-hbo-opleiding? 

In het onderwijs wordt cultuureducatie gezien als onmisbaar voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Lessen in bijvoorbeeld theater, muziek, dans of literatuur stimuleren de ontwikkeling van het cultureel (zelf)bewustzijn van leerlingen en ook de verbeeldingskracht, het waarnemingsvermogen en creatieve en communicatieve vaardigheden. Professionalisering van de taken van de cultuurcoördinator geeft een school de mogelijkheid om cultuuronderwijs kwalitatief te verankeren. Zowel in de dagelijkse praktijk als in het beleid van de school. 

Opbouw van de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider

De inhoud van de opleiding Cultuurbegeleider is opgebouwd uit vier thema's, verdeeld over één schooljaar. In negen bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod: 

Inhoud en samenhang cultuuronderwijs 

 • Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorieën 
 • Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden 
 • Kwaliteit van cultuuronderwijs beoordelen op de eigen school 

Randvoorwaarden voor cultuuronderwijs en verandermanagement 

 • Financiering van cultuureducatie 
 • Het bereiken van veranderingen in school 
 • Het bereiken van doelen en intern en extern samenwerken 

Leerlijnen en vakintegratie 

 • Verbinding tussen de verschillende kunstdisciplines onderling en overige vakken 
 • Inzicht verwerven in culturele ontwikkelingsfasen van leerlingen 
 • Inhoudelijke kennis ontwikkelen binnen de deelgebieden dans, muziek, literatuur, drama, beeldend, audiovisueel en media-erfgoededucatie 
 • De inhoud van de deelgebieden onderling verbinden 
 • Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie 

Plan van aanpak 

 • Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden voor de verantwoording van het plan van aanpak voor de eigen school 
 • Draagvlak creëren voor cultuureducatie op de eigen school 
 • Begeleiden en coachen van collega’s 
 • Begeleiden van veranderingen op de eigen school 

Meld je aan voor de voorlichting

Samenwerkingspartners 

Om de opleiding Cultuurbegeleider mogelijk te maken werken we samen met docenten van de organisaties Mocca, Kunst Centraal en Plein C. Daarnaast nodigen we gastdocenten uit met een specifieke expertise. Voor een overzicht van de docenten zie onderaan de webpagina. De bijeenkomsten vinden overwegend in Utrecht plaats en een enkele keer in Amsterdam. 

Voor wie is de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider?  

De opleiding is bedoeld voor cultuurcoördinatoren binnen het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs die een hbo-bacheloropleiding hebben afgerond en de basiscursus Interne Cultuurcoördinator via Kunst Centraal of vergelijkbaar hebben gevolgd of over voldoende praktijkervaring beschikken.  

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider? Neem dan contact op met Linda van Boxtel. Zij helpt je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.  

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

Waarom het Marnix Onderwijscentrum

✅ Studenten geven onze post-hbo’s gemiddeld een 8,3 
✅ Opleidingsaanbod afgestemd op actuele ontwikkelingen 
✅ Docenten zijn vakspecialisten met praktijkervaring 
✅ Hogeschool gespecialiseerd in het basisonderwijs 
✅ Gevestigd in Midden-Nederland 

Wat is een Post-HBO?

Wil je meer weten over post-hbo’s? En weten welke post-hbo-opleidingen wij aanbieden? 

Lees hier alles over post-hbo’s


De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten, diploma en vermelding in het abituriëntenregister.

Aantal bijeenkomsten

9

Studiebelastinguren

420

De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats op locaties in Utrecht, Bunnik en Amsterdam. 

Lesdata

vrijdag 4 oktober 2024 10.00-17.00 uur
vrijdag 8 november 2024 10.00-17.00 uur
vrijdag 6 december 2024 10.00-17.00 uur
vrijdag 10 januari 2025 10.00-17.00 uur
vrijdag 7 februari 2025 10.00-17.00 uur
vrijdag 7 maart 2025 10.00-17.00 uur
vrijdag 11 april 2025 10.00-17.00 uur
vrijdag 16 mei 2025 10.00-17.00 uur
vrijdag 27 juni 2025 10.00-17.00 uur

 

Afronding & diplomering: certificering 

Deze opleiding is geregistreerd bij CPION. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het postbachelordiploma Cultuurbegeleider en word je opgenomen in het abituriëntenregister.

Na de opleiding Cultuurbegeleider 

Na het succesvol afronden van de opleiding kun aan de slag als cultuurcoördinator op de school.

Taken die je kunt uitvoeren zijn:

 • Vanuit visie kwaliteit in cultuureducatie brengen en deze bewaken
 • Collega's begeleiden in veranderprocessen
 • Vakintegratie van cultuurvakken en andere vakken bewerkstelligen
 • Creativiteitsontwikkeling van leerlingen op de kaart zetten en vormgeven in het curriculum
 • Het belang van cultuureducatie onderbouwen vanuit theorie
 • Onderzoek doen
 • Collega's inspireren

Een interessante vervolgopleiding is een Master kunsteducatie.

 

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Linda van Boxtel. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.