De rol van de Bovenschools Opleidingscoördinator

De Bovenschools Opleidingscoördinator (BOC) is de spin in het web van het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling. Hoe kun je deze rol goed vormgeven en wat wordt er van je verwacht?

Let op: deze cursus is uitsluitend bestemd voor partnerscholen van de Marnix Academie.

Opbrengst

Je heb ervaringen gedeeld met andere, ervaren en minder ervaren, bovenschools opleidingscoördinatoren. Je weet hoe je vorm kunt geven aan verdergaande samenwerking, hoe je met je schoolopleiders kunt werken aan hercertificering en je hebt nagedacht over ontwikkeling op het gebied van samen opleiden binnen je eigen bestuur en de keuzes daarin.

Over het programma

In de bijeenkomst bespreken we de taakomschrijving van de BOC en delen ervaren en mindere ervaren BOC’s hun ervaringen met de diverse taakgebieden. De cursusdag heeft het karakter van netwerkleren en staat vooral in het teken van stappen die gezet kunnen worden om de samenwerking te verdiepen. Omdat ieder bestuur daar eigen keuzes in maakt en iedere BOC eigen wensen heeft, stemmen we de inhoud van de dag af op de behoeftes van deelnemers. 

Voor wie?

Minder ervaren en ervaren  BOC’s.

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten.

Op basis van afspraken in het partnerschap ‘Partners in opleiding en ontwikkeling’ worden de deelnamebedragen voor 25% doorberekend aan de opleidingsscholen binnen dit partnerschap. De overige 75% wordt gefinancierd uit de subsidie opleidingsschool.

Docenten

Annette Schaafsma

Kosten

€340

Aantal bijeenkomsten

1

Studiebelastinguren

6,0

Deze cursus wordt fysiek aangeboden, mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdatum

vrijdag 24 september 2021 09.00-13.00 uur

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Annette Schaafsma. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.