Engels leren is Engels doen 1 (ELIED1)

Eerste cursus vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) Engels voor teams: een combinatie van didactiek en toegepaste taalvaardigheid. Deze cursus kan los gevolgd worden maar ook de eerste stap vormen naar het keurmerk TalenT.

Opbrengst

Het schoolteam krijgt ondersteuning bij het invoeren van kwalitatief goed vvto vanaf groep 1 t/m groep 8. Aan de orde komen onderwerpen als (visie op) de doorgaande leerlijn, de keuze voor toepassing van didactiek voor vvto en het werken met een methode. Ook wordt er gewerkt aan de eigen taalvaardigheid Engels en vakdidactiek vvto. Door opdrachten gerelateerd aan deze onderwerpen meteen in de eigen onderwijspraktijk uit te proberen, krijg je feedback en ontwikkel je ideeën en lessen voor de eigen groep. 

Over het programma

Meertaligheid is een belangrijke skill voor leerlingen in de 21e eeuw. Het is een cadeau voor de toekomst als leerlingen al jong een andere taal kunnen leren naast hun moedertaal en het Nederlands. De Marnix Academie ondersteunt basisscholen die vroeg vreemde talenonderwijs Engels willen invoeren en toepassen.

De cursus ELIED 1 is een teamcursus. Hij kan ‘los’ worden gevolgd, maar ook een eerste stap zijn op weg naar het keurmerk TalenT.

Voor het invoeren van Vroeg Engels is het kwaliteitskeurmerk TalenT een richtlijn voor een degelijk ambitieniveau en fasering van vvto. Het keurmerk ‘Marnix TalenT-school’ wordt toegekend op drie niveaus: C (beginner), B (ervaren) en A (geïntegreerd).

Niveau C kan al worden uitgereikt als de leerkrachten het Engels komend jaar systematisch in de hele school gaan toepassen vanuit een doordacht concept.

De naam Marnix TalenT-school staat voor scholen die zich onderscheiden door versterking van Engels in de school in het algemeen, het effectief aanbieden van Vroeg Engels vanuit een vooraf gekozen ambitieniveau. Het onderwijs in Engels wordt daarbij zodanig gegeven dat een optimale taalverwerving van de leerlingen centraal staat.

De cursus wordt deels in het Engels gegeven. 

Prijs basis van offerte.

Van de cursisten wordt verwacht dat ze in het bezit zijn van het boek ‘Engels in het basisonderwijs. Kennisbasis vakdidactiek’ (2011).Groningen: Noordhoff uitgevers. Auteurs: M. J. Bodde-Alderlieste en Joke Schokkenbroek. (ISBN 9789001795481, prijs 31,50) 

In de cursus zal worden verwezen naar hoofdstukken uit dit boek.

Kosten

Op basis van offerte.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar onderbouw

Docenten

Klaas Hoorn
Elise Brouwer

Kosten

n.t.b.

Aantal bijeenkomsten

4

Studiebelastinguren

20

In overleg

Heb je vragen, mail dan voor inhoudelijke informatie naar Esther Jager.