Engels leren is Engels doen 1 (ELIED1)

Engels leren is Engels doen 1 (ELIED1)

Eerste cursus vroeg vreemde talenonderwijs (vvto) Engels voor teams: een combinatie van didactiek en toegepaste taalvaardigheid. Deze cursus kan los gevolgd worden maar ook de eerste stap vormen naar het keurmerk TalenT.

Opbrengst

Het schoolteam krijgt ondersteuning bij het invoeren van kwalitatief goed vvto vanaf groep 1 t/m groep 8. Aan de orde komen onderwerpen als (visie op) de doorgaande leerlijn, de keuze voor toepassing van didactiek voor vvto en het werken met een methode. Ook wordt er gewerkt aan de eigen taalvaardigheid Engels en vakdidactiek vvto. Door opdrachten gerelateerd aan deze onderwerpen meteen in de eigen onderwijspraktijk uit te proberen, krijg je feedback en ontwikkel je ideeën en lessen voor de eigen groep. 

Over het programma

Meertaligheid is een belangrijke skill voor leerlingen in de 21e eeuw. Het is een cadeau voor de toekomst als leerlingen al jong een andere taal kunnen leren naast hun moedertaal en het Nederlands. De Marnix Academie ondersteunt basisscholen die vroeg vreemde talenonderwijs Engels willen invoeren en toepassen.

De cursus ELIED 1 is een teamcursus. Hij kan ‘los’ worden gevolgd, maar ook een eerste stap zijn op weg naar het keurmerk TalenT.

Voor het invoeren van Vroeg Engels is het kwaliteitskeurmerk TalenT een richtlijn voor een degelijk ambitieniveau en fasering van vvto. 

De naam Marnix TalenT-school staat voor scholen die zich onderscheiden door versterking van Engels in de school in het algemeen, het effectief aanbieden van Vroeg Engels vanuit een vooraf gekozen ambitieniveau. Het onderwijs in Engels wordt daarbij zodanig gegeven dat een optimale taalverwerving van de leerlingen centraal staat.

De cursus wordt deels in het Engels gegeven. 

Aan te schaffen literatuur

Van de cursisten wordt verwacht dat ze in het bezit zijn van het boek ‘Engels in het basisonderwijs. (Meer dan de) kennisbasis vakdidactiek’ (2022).Groningen: Noordhoff uitgevers. Auteurs: M. J. Bodde-Alderlieste en Lauren van Mulligen. (ISBN 9789001299293, prijs 45,95) 

In de cursus zal worden verwezen naar hoofdstukken uit dit boek.

Kosten

Op basis van offerte.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar bovenbouw
Leraar onderbouw
Leidinggevende
Zij-instromer

Docenten

Esther Jager

Kosten

n.t.b.

Aantal bijeenkomsten

4

Studiebelastinguren

20

In overleg, 10 contacturen en 10 zelfstudie-uren

Heb je vragen, mail dan voor inhoudelijke informatie naar Esther Jager.