Engels leren is Engels doen 2 (ELIED2)

Engels leren is Engels doen 2 (ELIED2)

In deze cursus werk je aan versterking van de kwaliteit van het Engels in de basisschool. Je weet hoe en in welke groep je kunt starten met het geven van (onderdelen) van vakken in het Engels en hoe je CLIL (Content and language integrated learning) kunt implementeren in een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8. De cursus kan ook worden gezien als een natuurlijk vervolg op ELIED1.

Tijdens deze cursus onderzoek je met je team hoe je op jouw school een doorlopende leerlijn Engels kunt vormgeven, vanuit het didactisch concept, missie en visie van de school. Vanuit de specifieke CLIL-didactiek onderzoek je welke vakinhouden in het Engels kunnen worden aangeboden op jullie school en hoe je dat kunt doen. Naast theorie worden praktische handvatten geboden om CLIL op een verantwoorde manier in de school in te voeren, in combinatie met verbetering van de eigen taalvaardigheid.   

Meertaligheid is een belangrijke skill voor leerlingen in de 21e eeuw. Het is een cadeau voor de toekomst als leerlingen al jong een andere taal kunnen leren naast hun moedertaal en het Nederlands. De Marnix Academie ondersteunt basisscholen die vroeg vreemde talenonderwijs Engels willen invoeren en toepassen.


De cursus ELIED 2 is een teamcursus en een logisch vervolg op ELIED 1. Hij kan ‘los’ worden gevolgd, maar ook een eerste stap zijn op weg naar het keurmerk TalenT.
Voor het invoeren van Vroeg Engels is het kwaliteitskeurmerk TalenT een richtlijn voor een degelijk ambitieniveau en fasering van vvto. Het keurmerk ‘Marnix TalenT-school’ wordt toegekend op drie niveaus: C (beginner), B (ervaren) en A (geïntegreerd).


Niveau C kan al worden uitgereikt als de leerkrachten het Engels komend jaar systematisch in de hele school gaan toepassen vanuit een doordacht concept.
De naam Marnix TalenT-school staat voor scholen die zich onderscheiden door versterking van Engels in de school in het algemeen, het effectief aanbieden van Vroeg Engels vanuit een vooraf gekozen ambitieniveau. Het onderwijs in Engels wordt daarbij zodanig gegeven dat een optimale taalverwerving van de leerlingen centraal staat.

De cursus wordt deels in het Engels gegeven. 
 

Literatuur

Van de cursisten wordt verwacht dat ze in het bezit zijn van het boek ‘Engels in het basisonderwijs. (Meer dan de) kennisbasis vakdidactiek’ (2022).Groningen: Noordhoff uitgevers. Auteurs: M. J. Bodde-Alderlieste en Lauren van Mulligen. (ISBN 9789001299293, prijs 45,95) 


In de cursus zal worden verwezen naar hoofdstukken uit dit boek.

Kosten

Op basis van offerte.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar bovenbouw
Leraar onderbouw
Leidinggevende
Zij-instromer

Docenten

Esther Jager

Kosten

n.t.b.

Aantal bijeenkomsten

4

Studiebelastinguren

20

In overleg, 10 contacturen en 10 zelfstudie-uren

Heb je vragen, mail dan voor inhoudelijke informatie naar Esther Jager.