Leerkrachtcoach van Zij-instromer en Gulden Middenweg

Het partnerschap van de Marnix Academie en haar partnerscholen hecht aan het goed begeleiden en coachen van haar cursisten/studenten die tijdens hun opleidingstraject/studie al zelfstandig de verantwoordelijkheid dragen voor een groep. Op dit moment zijn dat zij-instromers, studenten in het Gulden Middenwegtraject (deeltijders versneld voor de klas). De leerkrachtcoach doet dit specifiek voor de volwassen student/lerende leerkracht die een switch maakt in beroep en dit vraagt om een ander soort coaching en begeleiding dan die van een adolescent.

Deze cursus is ook toegankelijk voor niet-partnerscholen, mits zij een zij-instromer van de Marnix Academie hebben.

Opbrengst

Je bent in staat om de volwassen student/lerende leerkracht te begeleiden en te coachen. Je gereedschapskist is gevuld met verschillende manieren/ technieken om deze coaching en begeleiding vorm te geven. Je hebt een duidelijk beeld van het opleidingstraject en je kunt op schoolniveau meedenken over de randvoorwaarden voor het leertraject van de zij-instromer en leraarondersteuner.   

Over het programma

Tijdens de bijeenkomsten verdiep jij je in de rol van leerkrachtcoach. Je krijgt informatie over het traject van de zij-instromer in beroep of het Gulden Middenweg traject en de voorwaarden die nodig zijn om optimaal tot leren te komen. De leerkrachtcoach is regelmatig in de groep van de zij-instromer of de leraarondersteuner aanwezig en coacht on the job. 

We bespreken en trainen vaardigheden die ingezet kunnen worden bij de begeleiding en coaching van de (aankomende) leerkracht die zelfstandig een groep draait. De nadruk ligt hierbij op het transformatief leren van de volwassene die wisselt van beroep. Hoe werkt het leren van volwassenen en op welke manier kan je hierin begeleiden/coachen. Er komen verschillende vaardigheden aan bod die wij oefenen in kleine groepen. Er is ruimte voor intervisie en eigen inbreng.  

Globale inhoud van de 4 bijeenkomsten:  

  • Het leren van volwassenen 
  • Rol en taken van de mentor en de leerkrachtcoach  
  • Inhoud van de opleiding  
  • Principes van co-teaching  
  • Verschillen tussen begeleiden en coachen  
  • Ervaring opdoen met flitsbezoeken 
  • Bewustwording van coachingsvaardigheden 
  • Dialogische benadering van reflectie  
  • Samen leren/intervisie aan de hand van eigen casussen 

Bijzonderheden

De kennis en vaardigheden die gaan over het leren van volwassenen zijn een grote succesfactor in het begeleiden/coachen van de zij-instromer en leraarondersteuner, maar ook over het scheppen van de randvoorwaarden.

Voor wie?

Bevoegde leerkrachten die al enige coachvaardigheden hebben (bijvoorbeeld vanuit het samen opleiden van studenten) en die binnen de school zij-instromers in beroep of leraarondersteuners (deeltijdstudenten Gulden Middenweg) willen begeleiden en coachen. De leerkrachtcoach kan ook de rol van schoolopleider en/of coach van starters vervullen. 

De prijs is inclusief broodmaaltijd, administratie- en materiaalkosten.
Voor deelnemers van partnerscholen geldt dat op basis van afspraken in het partnerschap ‘Partners in opleiding en ontwikkeling’ het deelnamebedrag voor 25% wordt doorberekend aan de opleidingsscholen binnen dit partnerschap. De overige 75% wordt gefinancierd uit de subsidie opleidingsschool.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Schoolopleider (ICO)

Docenten

Annette Bouwman
Alie van den Hengel

Kosten

€780

Aantal bijeenkomsten

4

Studiebelastinguren

18,0

Lesdata

maandag 13 februari 2023 16.30-20.30 uur
maandag 6 maart 2023 16.30-20.30 uur
dinsdag 28 maart 2023 16.30-20.30 uur
maandag 3 april 2023 16.30-20.30 uur

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Annette Bouwman. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.