Master Educational Leadership (MEL)

Wil je excelleren als schoolleider en opbrengstgericht leiderschap effectief inzetten? Dan is de Master Educational Leadership iets voor jou.

Deze master heeft ook een eigen website

Opbrengst

De Master Educational Leadership is bedoeld voor schoolleiders die een verdiepingsslag willen maken in de kwaliteitsontwikkeling van hun team en school. Centraal in de opleiding staat breed onderwijskundig leiderschap met speciale aandacht voor onderzoeksmatig en waardegericht leiderschap. De focus is gericht op wat de schoolleider kan bijdragen aan de leerlingresultaten in de breedste zin van het woord. Je leert het systematisch vaststellen, onderzoeken en verbeteren van leerling- en schoolresultaten.

Informatie

In de master staat de onderzoekende en waardegerichte schoolleider centraal die een onderzoekende cultuur stimuleert en condities creëert voor waarde­gerichte interacties

De master is verdeeld over vier semesters met elk een eigen thema en subthema’s:

  • Educational leadership Je verdiept je in verschillende leiderschapsstijlen, leert hoe je kunt switchen in je handelingsrepertoire en hoe je dit vanuit de theorie kunt onderbouwen
  • Leidinggeven aan organisatieontwikkeling Je ontwikkelt inzicht en vaardigheden om je school en onderwijs zo te organiseren en te ontwikkelen dat het leidt tot optimale leerlingeresultaten. Kennis van organi­saties en organisatieontwikkeling zijn daarbij essentiee
  • School en context Je verkent het type leiderschap dat nodig is om je school effectief te positioneren en een complex vraagstuk in een ‘meer­partijen­samenwerking’ kansrijk aan te pakken
  • Onderzoeksmatig leidinggeven Je doet praktijkonderzoek en schrijft een masterthesis. Je bewijst in dit laatste semester de schoolleiderscompetenties op masterniveau te beheersen.

Tijdens de opleiding voer je in het eerste jaar een externe oriëntatie uit; je loopt mee met een leidinggevende buiten het onderwijs.In het tweede jaar neem je deel aan een internationale studiereis.

Doelgroep

Ambitieuze schoolleiders met enige jaren werkervaring in een integrale leidinggevende functie in het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, MBO of HBO die zich verder willen professionaliseren op masterniveau tot excellente schoolleider. Je hebt een erkende opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de Opleiding Schoolleider Basis­ of Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder.

Omvang

De Master Educational Leadership is een deeltijdopleiding. De studielast is 30 ECTS per jaar wat overeenkomt met 840 uur. Inclusief contacttijd is dit per week een gemiddelde studielast van twintig uur bij 40 schoolweken.

Kosten

Het collegegeld voor de leergang 2021-2022 is € 7.438,- per jaar. De verblijfskosten voor de seminars in het eerste, tweede en vierde semester bedragen € 325,- per seminar, inclusief btw. De kosten voor de studiereis in het tweede jaar zijn afhankelijk van de bestemming. Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met een bedrag van ca. € 500,- voor de gehele studietijd.

Voor deze master kan de lerarenbeurs worden aangevraagd. Het CROHO-nummer van de Master Educational Leadership bestaat uit het BRIN-nummer (10IZ) en de opleidingscode (ISAT70139).

Schoolleiderstegemoetkoming

Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de betreffende schoolleider voor ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende twee studiejaren. Het bedrag per studieverlofuur bedraagt € 49,- per uur voor het basisonderwijs en € 53,- per uur voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Lees meer bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Locaties

De opleiding vindt ieder jaar plaats op de centrale leslocatie in Utrecht. Bij voldoende aanmeldingen voor een andere leslocatie kan ook daar een lesgroep starten. In Drachten/Heerenveen kun je aansluiten bij een incompany-traject bij onderwijsgroep Fricolore (lesdag woensdag) met dezelfde inhoud als de reguliere opleiding.

Daarnaast is het voor besturen mogelijk om deze opleiding op een eigen locatie te arrangeren.

Afronding en registratie

De afronding van de studie bestaat uit de masterthesis. Dit is het opzetten, uitvoeren, implementeren en verslag doen van een onderzoek in de eigen school. Na positieve afronding van de opleiding ontvang je een getuigschrift en een door de overheid erkende hbo mastergraad van Master of Educational Leadership. De master is geaccrediteerd door de NVAO en tevens erkend en geregistreerd door het Schoolleidersregister PO, Met het getuigschrift van de master kun je je registreren bij het SRPO als directeur primair onderwijs.

“Goed tempo, goede inhoud, prettige afwisseling met gastdocenten.”

Lees meer over de inhoud van de Master Educational Leadership.
Download de brochure
Kom proefstuderen

Inschrijven

Docenten

Jacqueline Frentrop

Kosten

€7.438

Aantal bijeenkomsten

Volgens rooster

Studiebelastinguren

1680,0

De opleiding start in januari 2021 en duurt twee jaar. De lesdag is donderdag. Aan het begin van het eerste en het tweede semester is een tweedaags seminar gepland. Elke twee weken is er een lesdag op de hogeschool.

De lestijden zijn van 09.30 tot 16.30 uur.

Per leslocatie zijn afwijkingen mogelijk. Kijk hier voor het actuele rooster.

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het secretariaat masteropleidingen of voor inhoudelijke informatie naar Jacqueline Frentrop.