Master Leren en Innoveren (MLI)

Het invoeren van vernieuwingen en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is een weerbarstig proces en valt of staat met de aansturing van het vernieuwingsproces. Met het volgen van de Master Leren en Innoveren ontwikkel je de kwaliteiten van teacher leader die noodzakelijk zijn om een dergelijk veranderings- of innovatieproces in je school te starten en te begeleiden.

Deze master heeft ook een eigen website

Informatie

De Master Leren en Innoveren is ontwikkeld om ambitieuze leerkrachten te op te leiden tot teacher leaders. Als teacher leader ben je op je eigen school de voortrekker bij verbeteringen in het onderwijs. Deze vernieuwingen kunnen plaatsvinden in je eigen klas, op bouw- of leerjaar niveau of in de hele school. Als afgestudeerde teacher leader werk je  als een soort projectleider in de school. Je brengt samen met je collega's vernieuwingen en verbeteringen aan  Dit doe je met behulp van onderzoek en met onderzoeksgegevens uit je eigen school. Lees verder bij carrière over het toekomstperspectief na de master.

Programma opleiding

In de Master Leren en Innoveren werk je aan de competenties van teacher leader. Het beroepsprofiel van een teacher is als volgt omschreven in deze master. Een teacher leader is een professional die in een school in samenwerking met collega's binnen een professionele leergemeenschap met een vernieuwing in het onderwijs opzet en begeleidt. In deze vernieuwing of verbetering wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de eigen school.

De competenties waaraan gewerkt zijn:

  • onderzoekend vermogen; b.v. onderzoeksvaardigheden, kritisch denken, benutten van onderzoeksdata, communiceren
  • lerend en innoverend vermogen; b.v. leertheorieen, innovatietheorieen, onderzoekende houding, kennis van groepsprocessen
  • professioneel vermogen; b.v. kritisch denken en argumenteren, reflecteren, netwerken, professionele identiteit.
  • leiderschapsvermogen; b.v. leiding geven aan een professionele leergemeenschap, omgaan met weerstanden, creeren van collectieve ambitie

In de opleiding staan drie programmalijnen centraal die gebaseerd zijn op de bovengenoemde competenties. De drie programmalijnen zijn:

  • samen leren en innoveren;
  • samen innoveren en onderzoeken;
  • samen professionaliseren en leiding geven.

De opleiding is verdeeld over vier semesters. Aan elk semester is een praktijkopdracht en een professionaliseringsopdracht verbonden. Deze opdrachten worden door de student in nauwe samenwerking met enkele collega’s in de school uitgevoerd. Lees meer bij lesprogramma over de inhoud van de lijnen.

Inschrijven voor de master
Of kom naar de voorlichting

Werkwijze

De Master Leren en Innoveren is een competentiegerichte opleiding, waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor het leerproces. Tijdens de opleiding werk je met vragen, dilemma’s en cases uit je eigen werkpraktijk gebaseerd op onderwijsvernieuwing. Met collega's vorm je op je eigen school een professionele leergemeenschap. Met medestudenten vorm je op de opleiding een professionele leergemeenschap. Er zijn hoorcolleges, werkcolleges, tutorgroepen en er zijn individuele tutorgesprekken. De voertaal tijdens de colleges is Nederlands.

Afronding

De Master Leren en Innoveren is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Afgestudeerde studenten ontvangen de titel Master of Education (MEd). De MLI is een educatieve master, dit wil zeggen een master gericht op de sector onderwijs. Het is een hbo master en dat betekent dat je een masteronderzoek (thesis) doet in je eigen werkomgeveing. Lees meer hierover bij visie op de master.

Doelgroep

De Master Leren en Innoveren richt zich op ambitieuze docenten, teacher leaders, uit het primair, voortgezet, beroepsvoorbereidend en hoger beroepsonderwijs, die als teacher leader een voortrekkersrol willen vervullen op het gebied van onderwijsvernieuwing/verbetering in hun eigen school.

Kwaliteit

Studenten van de Master Leren en Innoveren (MLI) zijn positief over hun opleiding. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2017 (NSE). Studenten geven hun studie gemiddeld een 3,9 (op een schaal van 5). Ze zijn vooral te spreken over de inhoud van de opleiding, de verworven (wetenschappelijke) vaardigheden, de mate waarin ze het geleerde kunnen toepassen in hun baan en het uitdagende onderwijs in de master.

Proefstuderen

Spreekt de masteropleiding Leren en innoveren je aan, maar wil je graag eerst beter weten wat het inhoudt? Neem dan dit voorjaar deel aan het ‘proefstuderen’. Het is een ideale mogelijkheid om je te oriënteren op deze master.

Aanmelden proefstuderen
Leer in 3 uur de opleiding kennen

 

Voorlichtingsbijeenkomsten

Meer weten? Neem deel aan een van onze voorlichtingsbijeenkomsten.

Ik wil deelnemen aan een voorlichtingsbijeenkomst

 

Voor meer informatie, inschrijven, kosten en mogelijke tegemoetkomingen zie www.lereneninnoveren.nl

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Docent vo/mbo/hbo

Kosten

€2.314

Aantal bijeenkomsten

Volgens rooster

Studiebelastinguren

1680

in overleg

De opleiding start jaarlijks in september. De studiedag is donderdag (bij start in een even jaar) en vrijdag (bij start in een oneven jaar) met lestijden van 9.30-16.30 uur. De opleiding begint met een tweedaags seminar dat plaats vindt op donderdag of vrijdag. Het seminar is op een externe locatie, met een overnachting. Lees meer praktische informatie.

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het secretariaat masteropleidingen of voor inhoudelijke informatie naar Anne-Marie van der Horst.