Masterclass Gepersonaliseerd Onderwijs & Learning Analytics (Microcredential)

Masterclass Gepersonaliseerd Onderwijs & Learning Analytics (Microcredential)

Doordacht inzetten van technologieën en learning analytics voor het personaliseren van onderwijs.

Datagestuurd onderwijs, learning analytics, gepersonaliseerd adaptief leren, zomaar een greep aan concepten die ook in het onderwijs regelmatig te horen zijn. Wil jij als docent inzicht krijgen in hoe jij als docent technologische middelen doordacht in kunt zetten om de (meta)cognitieve en sociale ontwikkeling van leerlingen/studenten in de groep te kunnen volgen, te evalueren en te stimuleren? Volg dan het programma Gepersonaliseerd onderwijs & Learning Analytics. Dit programma focust zich op hoe onderwijs verandert door inzet en benutting van digitale leerdata, en of dit de juiste verandering is. Ethische en maatschappelijke kwesties rond de inzet van data in onderwijs worden bestudeerd en bevraagd.

Achtergrondinformatie

Technologie speelt in het huidige en toekomstige onderwijs een belangrijke rol. Door de digitalisering en opkomst van technologieën ontstaan nieuwe kansen voor het inrichten van gepersonaliseerde onderwijsleeromgevingen. Met innovatieve technologie kunnen leerlingdata verzameld en geanalyseerd worden èn wordt differentiatie in persoonlijke leerroutes voor leerlingen mogelijk op een manier die zonder ICT onuitvoerbaar zou zijn. ICT wordt dan ook beschouwd als middel om doelmatiger en efficiënter tegemoet te kunnen komen aan verschillen tussen leerlingen, en als manier om talentontwikkeling te optimaliseren. Hierbij gaat het om ontwikkeling op vooral het cognitieve domein en in overstijgende (metacognitieve) vaardigheden (Ledoux & Volman, 2011).
Door het goed inzetten van digitaal gepersonaliseerd leren krijg je als leraar  inzicht in:

 • de ontwikkeling van een groep leerlingen en individuele leerlingen;
 • het leerpotentieel en de talenten van elke individuele leerling;
 • de stappen die hij kan nemen om de leerling en de groep het beste te stimuleren en te ondersteunen in zijn of haar (talent)ontwikkeling (Van Rens, Van Aanholt, & Kral, 2017).

Het programma

Het programma Gepersonaliseerd onderwijs & Learning analytics focust zich op hoe jij als docent technologische middelen doordacht in kunt zetten om de (meta)cognitieve en sociale ontwikkeling van leerlingen/studenten in de groep te kunnen volgen, te evalueren en te stimuleren, met als doel het onderwijs te personaliseren. De vraag die hierbij centraal staat, is hoe onderwijs verandert door inzet en benutting van digitale data, en of dit de juiste verandering is. Ethische en maatschappelijke kwesties rond de inzet van data in onderwijs worden bestudeerd en bevraagd. 

Thema’s in dit programma

 • Visies op gepersonaliseerd leren
 • Afstemmen op verschillen: differentiëren, adaptief onderwijs en gepersonaliseerd onderwijs
 • Gepersonaliseerd leren en talentontwikkeling
 • Data & learning analytics 
 • Docentprofessionalisering omtrent data & learning analytics
 • Beargumenteren van de meerwaarden èn risico’s van gepersonaliseerd leren, de inzet van learning analytics en dashboards dmv het schrijven van een longread (betoog)
 • Dashboards 
 • Ethische en maatschappelijke kwesties rond de inzet van data en adaptieve leertechnologie
 • Learning Analytics & Toetsing: formatieve toetsing, digitaal toetsen en de rol van feedback in gepersonaliseerd onderwijs 

Leeruitkomsten van dit programma 

 • De deelnemer exploreert (mogelijkheden voor) de inzet van adaptieve leertechnologie, dashboards en learning analytics ten aanzien van voortgang en onderwijsbehoeften van leerlingen/studenten op de eigen school en formuleert verbeterkansen daartoe.
 • De deelnemer beargumenteert schriftelijk de waarden en risico’s van gepersonaliseerd leren en learning analytics, waarbij in ieder geval didactische, leerpsychologische èn ethische perspectieven worden verbonden. 

Toets

Je schrijft een digitale longread, waarbij je een stevig gefundeerde argumentatie en visie op gepersonaliseerd digitaal leren in onderwijs uiteenzet. Je gaat in op de meerwaarde en risico's van gepersonaliseerd digitaal leren en de inzet van learning analytics in het onderwijs.  

Programma als onderdeel van de master Onderwijs & Technologie

De master Onderwijs & Technologie wordt in samenwerking tussen drie hogescholen aangeboden op drie locaties: Hogeschool de Kempel in Helmond, hogeschool de IPABO in Amsterdam en de Marnix Academie in Utrecht. Dit programma voor invliegstudenten die alleen dit programma volgen, wordt dit studiejaar in Utrecht en Amsterdam aangeboden.

Dit programma is een onderdeel in het tweede semester van de master Onderwijs & Technologie. Dat betekent dat je op masterniveau dit programma volgt met een gemêleerde groep studenten die de hele master doen en een aantal anderen die alleen dit programma volgen. Iedereen maakt dezelfde toetsopdracht met dezelfde criteria. Uiteraard wordt je goed begeleid bij het uitvoeren ervan. Na het volgen van de bijeenkomsten en het behalen van de toetsopdracht ontvang je een microcredential in de vorm van een Edubadge (certificaat). Kies je er later voor de gehele master te volgen, dan kan je de beschreven inhoud van de microcredential voorleggen aan de examencommissie om aanspraak te maken op vrijstelling van dit programma in de master. 

Doelgroep 

Leraren, docenten, teamleiders, afdelingsleiders, schoolleiders, (onderwijskundig) ICT-coördinatoren, Snappet- of Gynzy verantwoordelijken, Intern Begeleiders die werkzaam zijn in of voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar of hoger beroepsonderwijs met affiniteit voor de inzet van technologie in het onderwijs. Als vooropleiding is een bachelor in het onderwijs, òf een andere bachelor + minimaal twee jaar werkzaam in het onderwijsveld vereist. De deelnemer komt in een diverse groep met professionals die werken in het PO, VO, MBO en/of HBO. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt dit programma ook aangeboden op hogeschool iPabo in Amsterdam en hogeschool De Kempel in Helmond.

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten.
 

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Intern begeleider
Leidinggevende
Docent vo/mbo/hbo

Docenten

Suzan de Kleer
Michelle Overman

Kosten

€1.355

Aantal bijeenkomsten

6

Studiebelastinguren

84

Lesdata

dinsdag 4 februari 2025 09.30-14.30 uur
dinsdag 4 maart 2025 09.30-14.30 uur
dinsdag 18 maart 2025 09.30-14.30 uur
dinsdag 15 april 2025 09.30-14.30 uur
dinsdag 20 mei 2025 09.30-14.30 uur
dinsdag 3 juni 2025 09.30-14.30 uur

 

De bijeenkomsten vinden plaats op de Marnix Academie, locatie Vogelsanglaan 1

Heb je nog vragen, neem dan contact op met Michelle Overman of Suzan de Kleer.