Specialist Duurzame inzetbaarheid (Post-HBO)

Specialist Duurzame inzetbaarheid (Post-HBO)

Wil jij binnen jouw team of onderwijsorganisatie (mede) zorg dragen voor het stimuleren van werkplezier, ontwikkeling en energie? Dan is de post-hbo-opleiding Duurzame inzetbaarheid (DI) misschien wel wat voor jou. Na deze opleiding kun je als DI-specialist aan de slag met DI-vraagstukken in je school (of bovenschools) en kun je je collega’s coachen bij hun vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

8 bijeenkomsten  |  Start oktober 2024  |  Niveau: Post-hbo

Meld je aan voor de voorlichting

Of schrijf je direct in voor de opleiding

Wat levert de post-hbo opleiding Specialist Duurzame inzetbaarheid je op?

Na de opleiding kun je vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de school signaleren om hier vervolgens de schoolleiding of het schoolbestuur over te adviseren en mee te denken in het beleid. Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen rondom duurzame inzetbaarheid, de basis van positieve psychologie en veelgebruikte instrumenten die duurzame inzetbaarheid bevorderen. Als DI-specialist heb je kennis van zelfleiderschap en coachende gespreksvoering en kun je intervisie doen met collega’s in de school. Gedurende de opleiding ontwikkel je je visie op jouw rol als DI-specialist. 

Wat is het belang van het volgen van de opleiding Duurzame Inzetbaarheid? 

Vitaliteit en professionaliteit zijn bronnen van duurzame inzetbaarheid (Van Vuuren, 2019). Vitaliteit staat gelijk aan energie, het betreft het geestelijk en lichamelijk sterk en energiek voelen van de onderwijsprofessional (Schaufeli & Bakker, 2004). Professionaliteit beschouwen we als de unieke combinatie van kennis, vaardigheden, attitudes en handelen van de professional om in de context van de schoolorganisatie blijvend te werken aan kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen (Winmuller, 2012). Het werken aan vitaliteit en professionaliteit draagt dus bij aan zowel de duurzame inzetbaarheid van leerkrachten als kwalitatief goed onderwijs, precies wat het onderwijs momenteel nodig heeft.  

Opbouw van de post-hbo opleiding Duurzame Inzetbaarheid

De opleiding bestaat uit acht bijeenkomsten, waarin je samen met andere deelnemers leert, reflecteert en experimenteert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Je wordt begeleid door ervaren docenten en coaches die je ondersteunen en uitdagen. Je werkt actief aan je eigen praktijkopdracht, die je aan het eind van de opleiding presenteert en evalueert. Gedurende de opleiding worden jouw schoolleiders actief betrokken om draagvlak te creëren. Aan de hand van de fases in het waarderend onderzoek ga je kijken wat er al gebeurt in de praktijk en ga je vanuit de gewenste toekomst kijken naar wat er nodig is om daar te komen.  

Meld je aan voor de voorlichting

Achtergrond 

Er komen steeds meer specialisten in de school, denk aan de leerspecialist, de rekenspecialist en de gedragsspecialist. De post-hbo-opleiding tot Specialist Duurzame inzetbaarheid is ontstaan vanuit de behoefte duurzame inzetbaarheid handen en voeten te kunnen geven in het onderwijs. Zo ondersteunen de DI-specialisten hun collega’s bij het vitaal, gemotiveerd en kundig regie kunnen voeren over hun eigen loopbaan. 

Over het programma 

Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten, 7 inhoudelijke bijeenkomsten en 1 afsluitende bijeenkomst waarin ieder zijn opbrengsten presenteert. 

Vanuit de positieve psychologie ga je op zoek naar datgene wat leven brengt en energie geeft binnen jouw organisatie. Middels de stappen van waarderende onderzoek (Cooperrider, 1986/1987) gaan we analyseren, evalueren, dromen, ontwerpen en doen! Hierbij is jouw praktijk het uitgangspunt. Je wordt een specialist duurzame inzetbaarheid door je te verdiepen in de theorie hierover. We zorgen voor actuele, interessante artikelen om je kennis te verbreden. Elke cursusdag is er ruimte voor gezamenlijke input, een activerende werkvorm, verdiepende input en werktijd in leerteams. De docenten zullen de leerteams actief begeleiden. Halverwege nodigen we alle schoolleiders uit om mee te denken over de toepassingen in de eigen school. We sluiten de bijeenkomsten af met een inspirerende presentatiebijeenkomst waarna jij je praktijkportfolio afrondt. 

Voor wie is deze post-hbo-opleiding?

Leraren, docenten, intern begeleiders, bouwcoördinatoren en coaches/begeleiders van startende leraren die werkzaam zijn in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs 

Persoonlijk advies

Heb je inhoudelijke vragen over de opleiding Specialist Duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact op met Christa Dekker of Wieke van Hoek. Zij helpen je graag verder. 

Voor algemene vragen kun je terecht bij het MOC Servicebureau.

Stuur een e-mail

Whatsapp ons

De prijs is inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten.

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar bovenbouw
Leraar onderbouw
Intern begeleider
Leidinggevende
Pabostudent
Young professional
Pedagogisch med./Onderwijsass.
Schoolopleider
Docent vo/mbo/hbo
Zij-instromer

Kosten

€3.028

Aantal bijeenkomsten

8

Studiebelastinguren

300

Lesdata

woensdag 2 oktober 2024 10.00-17.00 uur  
woensdag 6 november 2024 10.00-17.00 uur  
woensdag 8 januari 2025 10.00-17.00 uur  
woensdag 5 februari 2025 10.00-17.00 uur Bijeenkomst met schoolleiders
woensdag 5 maart 2025 10.00-17.00 uur  
woensdag 2 april 2025 10.00-17.00 uur  
woensdag 14 mei 2025 10.00-17.00 uur  
woensdag 11 juni 2025 10.00-17.00 uur  
woensdag 25 juni 2025 10.00-17.00 uur Diplomering

Afronding & diplomering: certificering

Je bouwt gedurende het programma aan een portfolio. In de laatste bijeenkomst presenteer je de belangrijkste opbrengsten. Je rondt het programma af met het inleveren van je portfolio. Hierna ontvang je een post-bachelordiploma.  

Door deelnemers aan te schaffen literatuur (indien van toepassing) 

  • Bohlmeijer, Jacobs, Walburg, Westerhof, Handboek positieve psychologie, Boom psychologie & psychiatrie, ISBN 9789024433445 

  • Bergsma, Hamburger, Klappe, Handboek Werkgeluk, Boom psychologie & psychiatrie, ISBN 9789024427703