Startende leraren coachen

Coach startende leerkrachten (young professionals) tijdens hun eerste jaren in het onderwijs.

Deze cursus is ook toegankelijk voor niet-partnerscholen.

Opbrengst

Je kunt startende leraren op een inspirerende manier coachen en je kent de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Bovendien heb je aan het eind van de cursus een netwerk opgebouwd. Je kunt ervaringen uitwisselen met andere schoolopleiders.

Over het programma

Een succesvolle carrière van een leraar in het onderwijs hangt af van de ervaringen die de startende leerkracht in de eerste periode opdoet. Vooral in het begin van zijn of haar loopbaan, zijn er lastige zaken die de young professional zich in de praktijk nog eigen moet maken. Goede coaching is bepalend voor het welbevinden van de starter in de nieuwe baan. Als ervaren Schoolopleider of Bovenschoolse Opleidingscoördinator (BOC) kun je die coachende rol op je nemen. Wat je daarvoor moet kennen en kunnen leer je in deze cursus.  

De volgende onderwerpen komen bij de cursus aan de orde:

  • begeleidings- en coachingstechnieken
  • uitgangspunten voor een effectieve begeleiding van startende leerkrachten
  • het bevorderen van zelfsturing en eigenaarschap in de begeleidings- en coachingsprocessen
  • de eigen professionele rol in het begeleiden van startende collega’s
  • dilemma’s in het begeleiden en coachen 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van al ontwikkelde en beproefde kwaliteitskaarten van de versterking samenwerking. Het uitgangspunt van de bijeenkomsten wordt gevormd door de ervaringen van deelnemers en de eigen begeleidings- en coachingsvragen met betrekking tot het begeleiden van startende collega’s.

Voor wie?

Schoolopleiders die een rol krijgen in het begeleiden en coachen van startende leerkrachten.

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten.

Op basis van afspraken in het partnerschap ‘Partners in opleiding en ontwikkeling’ worden de deelnamebedragen voor 25% doorberekend aan de opleidingsscholen binnen dit partnerschap. De overige 75% wordt gefinancierd uit de subsidie opleidingsschool.

De start van deze opleiding zal worden verschoven naar januari. 

Docenten

Judith Kooijman - Spelt

Kosten

€640

Aantal bijeenkomsten

4

Studiebelastinguren

18,0

Deze opleiding wordt fysiek aangeboden, tenzij anders aangegeven en mits dit mogelijk is volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM.

Lesdata worden binnenkort aangepast

Woensdag 11 januari 2023 13.00-16.00 uur
Woensdag 8 februari 2023 13.00-16.00 uur
Dinsdag 7 maart 2023 13.00-16.00 uur
Dinsdag 4 april 2023 13.00-16.00 uur

Heb je vragen, mail dan voor praktische informatie naar het MOC Servicebureau of voor inhoudelijke informatie naar Judith Kooijman - Spelt. Het MOC Servicebureau is ook via Whatsapp bereikbaar.