Studiebijeenkomst Engels vvto, hoe pak je het aan?

Studiebijeenkomst Engels vvto, hoe pak je het aan?

Maak een start met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).

Opbrengst

De studiebijeenkomst staat in het teken van het kiezen van een ambitieniveau voor het vak Engels: waar staan we nu en waar willen we naartoe? Om het vak Engels te versterken wordt samen ambitie ontwikkeld en wordt een positieve impuls gegeven aan de start van vroeg vreemdetalenonderwijs. Er wordt visie ontwikkeld om Engels in te passen in het onderwijsconcept en het curriculum van de school. Naast input door de trainer is vooral het gesprek met elkaar erg belangrijk.

Over het programma

De trainer schetst de ontwikkelingen van het vak Engels zoals die er nu zijn: de sterke opkomst van vvto, de groei van tweetalig onderwijs en het effect daarvan op het vak Engels in de basisschool. Leerkrachten ontdekken wat zij nodig hebben om de kwaliteit van Engels te verhogen door met elkaar in gesprek te gaan over een gezamenlijk ambitie. Aan het einde van de middag wordt deze ambitie geformuleerd, maar tegelijkertijd is ook duidelijk welke inhoudelijke training het team nodig heeft om van Engels een succes te maken.

De Marnix Academie is een door Nuffic geregistreerde opleider voor vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto).


Al vele jaren deelt de Marnix Academie de visie dat vroeg starten met Engels belangrijk is. Niet alleen draagt dit bij aan een goede taalontwikkeling van kinderen, maar het vormt ook een goede basis voor het kernvak Engels in het voortgezet onderwijs. Wij begeleiden scholen bij het ontwikkelen van visie op een doorgaande leerlijn, het implementeren van een methode en bieden concrete ondersteuning van leerkrachten door training en coaching.
 

Doelgroep

Leraar basisonderwijs
Leraar bovenbouw
Leraar onderbouw
Leidinggevende

Docenten

Klaas Hoorn

Kosten

n.t.b.

Aantal bijeenkomsten

1

Studiebelastinguren

3

Een bijeenkomst van drie uur

Datum en lestijd in overleg 

Meer weten? Email onze adviseur Esther Jager en kijk bij het aanbod voor vroeg vreemdetalenonderwijs,